Inventura in davčni primanjkljaj
17. oktobra, 2023

Inventura: pomen in davčni vidik primanjkljaja – kako postopati ob večjem znesku primanjkljaja

Inventura kot proces usklajevanja poslovnih knjig s fizičnim stanjem zalog in sredstev je ključna letna obveznost za podjetja. Pri tem postopku se občasno ugotovi primanjkljaj blaga, ki lahko povzroči davčne obveznosti. Preverili smo, kako ravnati v primeru večjega odstopanja med knjigovodskimi podatki in dejanskim stanjem in kako se poudari davčni vidik primanjkljaja.

Če ste ugotovili, da stanje ob inventuri ne ustreza podatkom v poslovnih knjigah, je nujno preveriti razloge za razlike. Pomembno je razumeti davčni vidik primanjkljaja, saj lahko po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) uporaba blaga iz poslovnih sredstev za zasebne namene ali druge namene, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti, šteje za dobavo blaga in povzroči obveznost obračuna DDV.

Če se primanjkljaj šteje za dobavo, lahko povzroči obveznost obračuna DDV. Vendar obstajajo izjeme, kot so primanjkljaji zaradi višje sile, kot so naravne nesreče ali tatvine, izguba zaradi lomljenja blaga ali okvarjenega blaga, ki se pojavijo med skladiščenjem in prevozom ter ne presegajo običajnih normativov.

Pri obračunu DDV od primanjkljaja se uporabi nabavna cena ali lastna cena, ki velja na dan uporabe (odtujitve) blaga. Če nabavne cene ni mogoče določiti, se uporabi tržna ali knjigovodska vrednost.

Pomembno je, da sledite pravilnikom in predpisom, ki se nanašajo na vašo panogo, in da izpolnite in oddate ustrezno davčno prijavo za obračun DDV od primanjkljaja. Svetovanje s strokovnjaki za davčno zakonodajo je pri teh postopkih vedno priporočljivo.

Za vsako industrijo obstaja ločen pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga, na primer:

  • Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj);
  • Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v kemijski proizvodnji;
  • Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v nekovinski proizvodnji.

Prav tako je ključno, da se izognete podobnim situacijam v prihodnosti tako, da izboljšate nadzor nad zalogami in varnostnimi postopki. Skladnost z zakonodajo je ključna za nemoteno poslovanje, zato je dobro razumeti davčni vidik primanjkljaja in ravnati v skladu z veljavnimi predpisi.

Inventura je ne le priložnost za uskladitev knjig, ampak tudi za preprečevanje morebitnih davčnih težav. Z ustrezno pozornostjo do davčnega vidika primanjkljaja in sodelovanjem s strokovnjaki boste podjetju pomagali ostati na pravi poti in se izogniti neprijetnim presenečenjem.