Inštitut za računovodstvo

Računovodstvo je stroka, kjer so spremembe stalnica, pravočasne in prave informacije pa ključnega pomena. Za zagotavljanje stalnega izobraževanja tistih, ki delujejo v stroki in v želji po dvigu ugleda poklica računovodje in celotne stroke, smo v računovodski hiši Unija novembra 2006 ustanovili Inštitut za računovodstvo. Njegovo delovanje smo usmerili v raziskovanje in izpopolnjevanje obstoječega ter razvoj novega računovodskega znanja s poudarkom na prenosu iz teorije v prakso in obratno.

Z dobrim poznavanjem računovodske problematike doma in v tujini, podporo pri poglabljanju strokovnih znanj, obravnavo aktualnih tem stroke in reševanjem računovodskih in davčnih dilem ter konkretnih vprašanj, se je Inštitut za računovodstvo uveljavil kot nepogrešljiv partner zaposlenih v računovodski stroki.

Več lahko izveste na spletni strani www.iracunovodstvo.eu

Preverite kako
lahko Unija
pomaga vam!

KONTAKTIRAJTE NAS