Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
2. decembra, 2017

Godišnji obračun poreza i prireza na dohodak pri zadnjoj isplati u 2017. godini

Godišnji obračun poreza i prireza na dohodak obveza je poslodavca uređena čl. 47. Zakona o porezu na dohodak  i radi se sa zadnjom isplatom u godini, u mjesecu prosincu tekuće godine, najkasnije do 31. prosinca.

Cilj godišnjeg obračuna je provjera da li je djelatnik koji je primao primitke (oporezive isplate) tokom godine uplatio točan iznos predujma poreza i prireza.
U slučaju previše uplaćenog poreza i prireza tokom godine, djelatnik ima pravo na povrat poreza i prireza u iznosu obračunate razlike. Ako je tokom godine djelatniku premalo uplaćeno poreza i prireza, razliku utvrđenu godišnjim obračunom, djelatnik mora uplatiti općini/gradu gdje ima prijavljeno prebivalište/boravište.
Razlike između uplata i godišnjeg obračuna mogu nastati zbog sljedećih razloga:
  • Djelatnik je bio na bolovanju na teret HZZO-a ili Državnog proračuna
  • Djelatnik je bio na rodiljnom, roditeljskom  ili posvojiteljskom dopustu
  • Djelatnik je primao ostale naknade plaće na teret sredstva obveznih osiguranja
  • Djelatniku su se isplaćivale tokom godine druge oporezive isplate (jubilarne nagrade, pomoći i dr.)
  • Djelatnik je ostvario primitak od prekovremenog rada zbog čega je u pojedinom mjesecu ušao u viši porezni razred
  • Djelatnik nije na vrijeme prijavio dijete/uzdržavanog člana na PK kartici
  • Ostali razlozi zbog kojih je djelatniku neravnomjerno oporezovana plaća kroz godinu
Godišnji obračun na zadnjoj isplati u godini poslodavac ne može raditi za:
  • Djelatnike koji su tokom godine promijenili općinu/grad prebivališta/boravišta
  • Djelatnike koji nisu cijelu godinu bili zaposleni kod istog poslodavca
  • Djelatnike kojima osim plaće nije isplaćivan drugi dohodak