Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
18. oktobra, 2018

ELEKTRONSKI UVID U SVOJE PORESKE OBAVEZE NA SAMO JEDNOM INTERNET PORTALU

Novi sistem će centralizacijom podataka građanima i privredi omogućiti da “na klik” vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji Republike Srbije kao i da elektronskim putem podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu.

Novina koja nas očekuje od 1. januara je da će ubuduće građani i firme imati elektronski uvid u svoje poreske obaveze na samo jednom internet portalu. Unosom JMBG znaće se dugovanja za poreze na imovinu, eko takse, dok će ova usluga biti omogućena i firmama koje će podatke dobijati unosom jedinstvenog poreskog PIB broja.

Ovo će važiti za teritoriju cele Srbije istovremeno. Objediniće se svih 145 poreskih uprava. Ovaj projekat je deo sveobuhvatnog uređenja sistema uprave u elektronskom obliku.

Opštine će i dalje naplaćivati svoje poreze, ali uz olakšani pristup sistemu I podaciima, jednostavnije će biti prikupljanje potrebne dokumentacije.To znači da u sistemu obrade obveznici neće morati da se  vraćaju po dodatnu dokumentaciju, već će podacima pristupati opština, što će znatno skratiti ceo postupak.

Opštinske poreske uprave će, praktično, imati pristup katastru, podacima o socijalnom i zdravstvenom osiguranju, ali i MUP-u za određene podatke koji su neophodni za utvrđivanje poreza na imovinu za pojedine poreske obveznike.

Lokalnim administracijama koje su radile u zastarelim sistemima, prelazak na novi sistem bi trebalo da donese brži, precizniji i kompletniji rad, kao i bolju naplatu izvornih javnih prihoda.