Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
21. januarja, 2019

Diskontna stopnja za najeme pri prehodu na 1.1.2019

Na dan 1.1.2019 oz. kasneje, če se poslovno leto začne po tem datumu, morajo podjetja in druge organizacije v poslovnih knjigah vzpostaviti stanje za že sklenjene najemne pogodbe, če so za to izpolnjeni pogoji iz SRS/MSRP in ne gre za izjeme (npr. najeme majhne vrednosti). Pri izračunu sedanje vrednosti najemnin je diskontna mera z najemom povezana obrestna mera, če jo je mogoče določiti, v nasprotnem primeru pa predpostavljena obrestna mera za izposojanje, ki jo mora plačati najemnik.

Prehod je možen na različne načine, za enega od njih se odločijo organizacije same. Kadar za preračun prehoda iščejo najemnikovo predpostavljeno obrestno mero in je ne poznajo ali je ni mogoče določiti, lahko skladno s pojasnilo SIR št. PR-RAČ 1-1/19 v ta namen lahko uporabijo obrestno mero iz tabele pod zap. št. 2.4.5. Monetarne finančne institucije – obrestne mere in obseg novih posojil nefinančnim družbam po originalni ročnosti v domači valuti v decembrskem Biltenu Banke Slovenije (Letnik XXVII št. 12), na strani 38.

Tabela prikazuje obrestne mere v dveh delih – za posojila do enega milijona evrov in za posojila nad enim milijonom evrov. Obrestne mere so navedene v % na letni ravni glede na ročnost: do enega leta, nad 1 do 5 let, nad 5 do 10 let in nad 10 let.

Če je podjetje sklenilo septembra 2017 pogodbo o poslovnem lizingu avtomobila za obdobje 4 let, bomo ugotovili, da je bila povprečna obrestna mera, ki so jo banke takrat odobrile za to ročnost in vrednost posojila, enaka 2,86 %.