21. avgusta, 2018

Delodajalci, na voljo je novo javno povabilo – Delovni preizkus 2018/2019

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo »Delovni preizkus 2018/2019«, kamor se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije in izpolnjujete še druge razpisne pogoje.

Delovni preizkus delodajalcem omogoča, da udeležence (brezposelne osebe) »preizkusijo in spoznajo«, že predno se odločijo za njihovo zaposlitev na konkretnem delovnem mestu.

Udeleženec se na delovnem mestu preizkuša pod vodstvom mentorja, praviloma za polni delovni čas za obdobje najmanj 100 ur do največ enega meseca. Če ima udeleženec status invalida lahko preizkus traja dlje časa. Delodajalec z Zavodom RS za zaposlovanje sklene pogodbo o vključitvi v program in udeleženca obvezno zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu.

Kot izhaja iz javnega povabila, delovni preizkus delodajalcem omogoča:

  • možnost preizkusiti kandidate na konkretnem delovnem mestu s povračilom upravičenih stroškov,
  • priložnost spoznavanja kandidatov, njihovega znanja, veščin, delovnih navad, spretnosti in odnosa do dela (še pred redno zaposlitvijo) ter
  • priložnost preveriti kako se kandidati vključujejo v delovno okolje (še pred redno zaposlitvijo).

Delodajalec je na podlagi pogodbe o vključitvi v program upravičen do povračila upravičenih stroškov v višini:

  • 206 EUR za udeleženca ali
  • samo dejansko nastalih stroškov za predhodni zdravniški pregled udeleženca:
  • delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu (SKIS),
  • kadar se delovni preizkus predčasno prekine (ne glede na razlog),
  • kadar se oseba ni mogla vključiti v delovni preizkus zaradi negativne ocene predhodnega zdravniškega pregleda ali kljub opravljenemu zdravniąkemu pregledu zaradi razlogov na svoji strani.

Podrobnejši opis javnega povabila najdete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.