Dejanski stroški na zaposlenega v Evropi (CEE) | Infografika

KOLIKO RESNIČNO STANE ZAPOSLITEV OSEBE?

Za podjetnika je to res težko vprašanje, saj je pri izračunu proračuna veliko stvari, ki jih je potrebno upoštevati, stvari pa se dodatno zapletejo, če želite razširiti svoje podjetje v več držav.

Gre samo za plačo? Seveda ne! Razmišljati je potrebno o stroških povezanih z iskanjem nove osebe, zaslužku zaposlenega, plačilni listi, davkih, zavarovanju, upokojitvenih dajatvah, bonitetah in še veliko več.
Ali ste na primer vedeli, da v Bosni in Hercegovini – Republiki Srpski in Makedoniji ni prispevkov za socialno varnost delodajalca? Enako pravilo velja tudi za Hrvaško, če je delavec mlajši od 30 let.

Prav tako je v skladu s slovensko zakonodajo delodajalec dolžan delavcu povrniti stroške prevoza za delo in nadomestilo za prehrano, za dneve prisotnosti na delovnem mestu.

Seznam bi lahko nadaljevali, vendar bo lažje grafično prikazati, kako izgleda statistika. Zanimali so nas resnični stroški zaposlenega v naši regiji in v ta namen je bila izvedena primerjava med 12. državami: Bosno in Hercegovino (Federacija Bosne in Hercegovine: BA-BIH in Republika Srpska: BA-SRP) Hrvaška (HR), Češka republika (CZ), Madžarska (HU), Makedonija (MK), Črna gora (ME), Poljska (PL), Romunija (RO), Srbija (SR), Slovenija (SI), Slovaška (SK).

Seveda smo za poenostavitev izračunali stroške (plače in druge dajatve) za standardne pogoje zaposlovanja. Začeli smo s scenarijem, v katerem podjetje plača zaposlenemu 1000 EUR neto plače (brez prehrane in prevoza, brez olajšav, polni delovni čas, brez bonitet) in analizirali, kako se prispevki za socialno in zdravstveno zavarovanje, ter aktontacija dohodnine razlikujejo znotraj vseh teh držav.

Spodaj je mogoče ugotoviti stroške v EUR ter razliko med obdavčitvijo zaposlenih in podjetij po državah.

>> Skupni stroški podjetja za 1000 EUR neto plače

(Skupni stroški v EUR in enakovreden odstotek poleg zneska 1000 EUR neto plače)

>> Prispevki za socialno varnost, dohodnino in druga povračila, ki pripadajo zaposlenemu

(Za plačo 1000 EUR neto)

* Druga povračila na zaposlenega
Češka republika (CZ)
+ Osnovni davčni dodatek EUR -81
Hrvaška (HR)
Presežek – odvisno od bivališča zaposlenega – od 0% do 18% na davek, npr. za Zagreb je 18%)
Ukrajina (UA)
Vojaški davek – uveden avgusta 2014, začasni 1,5-odstotni davek na dohodek
>> Prispevki za socialno varnost, dohodnino in druge dajatve, ki jih ima podjetje

(Za plačo 1000 EUR neto)

Bosna in Hercegovina / Republika Srpska (BA-SRP) in Makedonija (MK) – ni drugih dajatev podjetja

 * Druge dajatve podjetja
Bosna in Hercegovina (BA-BIH): davek za zunanjo trgovino – 0,2% bruto plače / minimalno 10 EUR; Davek za invalidnost – 0,5% bruto plače; Davek za okolje – 0,5% NETO plače; Davek za poškodbe – 0,5% neto plače.
Črna gora (ME): dodatni davki podjetja – 15% davka (odstotek je odvisen od občine); Sindikat – 0,2% bruto plače; delovni sklad – 0,2% bruto plače; Gospodarska zbornica – 0,27% bruto plače.

>> Obdavčitev zaposlenih v primerjavi z obdavčitvijo podjetja

Obdavčitev zaposlenih (prispevki za socialno in zdravstveno zavarovanje, dohodnina in druga povračila, ki pripadajo zaposlenemu) v primerjavi z obdavčitvijo podjetja (socialni in zdravstveni prispevki in druga povračila, ki jih dolguje podjetje).

Če upoštevamo zgornje zneske, ki jih odvajajo zaposleni in podjetje pri plači 1000 EUR neto in izračunamo v odstotkih, koliko odvede delavec v primerjavi s podjetjem, bomo ugotovili naslednja razmerja: