Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
13. decembra, 2018

Davčni odtegljaj pri izplačilu dividend iz držav bivše Jugoslavije

Imate vi ali vaša družba lastniški delež v družbi, ki je ustanovljena v eni izmed držav bivše Jugoslavije? V kolikor je odgovor pritrdilen in boste iz teh držav prejemali dividende iz naslova lastniške udeležbe v kapitalu, morate preveriti ali se bo pred izplačilom teh dividend v državi, iz katere se bodo dividende izplačale, odtegnil davek na viru oziroma davčni odtegljaj (withholding tax) in predvsem v kakšni višini oziroma po kakšni stopnji se bo ta davek odmeril.

V nadaljevanju smo zato za vas pripravili pregled stopenj davčnega odtegljaja v državah bivše Jugoslavije in sicer tako po lokalni zakonodaji kot tudi po mednarodnih konvencijah, ki jih ima Republika Slovenija sklenjene s temi državami.

* V kolikor bi dividende iz naslova lastniške udeležbe v hrvaški družbi prejela vaša družba, se davčni odtegljaj v skladu s hrvaško zakonodajo in Direktivo Sveta 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (prenovitev) ne bi odtegnil in plačal, vendar le v primeru, če bi imela vaša družba v hrvaški družbi najmanj 10% lastniški delež in bi trajala ta udeležba pred izplačilom dividend najmanj 24 mesecev.