Blog za podjetnike2020-07-15T09:37:05+02:00

Blog za podjetnike

2711, 2020

Opozorila glede protikoronskih ukrepov iz paketov PKP5 in PKP6

27.11.2020|

V Uradnem listu je bil 23. 10. 2020 objavljen že 5. interventni zakon (PKP5) – Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 (ZZUOOP; Uradni list RS, št. 152/2020), ki prinaša dodatno pomoč podjetjem in delodajalcem. V času priprave tega prispevka je vlada potrdila tudi že predlog 6. interventnega zakona (PKP6) – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19. V nadaljevanju predstavljamo nove pogoje za predvidene ukrepe iz PKP5 in opozorila glede [...]

1908, 2020

V katerih primerih lahko uveljavljate vračilo DDV v tujini?

19.08.2020|

Tako kot lahko Slovenski davčni zavezanec identificiran za namene DDV zahteva vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v Sloveniji, lahko zahteva tudi vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v drugi državi članici EU oziroma v tretjih državah. Tudi druge države, tako kot Slovenija, vračajo tisti DDV, ki je v posamezni državi odbiten. To v določenih primerih pomeni, da v drugih državah lahko zahtevamo [...]

904, 2020

Kako ohraniti likvidnost podjetja v kriznem obdobju?

09.04.2020|

V času kriznih razmer sta na preizkušnji tako kapitalska ustreznost, kot tudi likvidnost marsikaterega slovenskega in tujega podjetja. Zaradi navedenega je izjemno pomembno, da managerji izbirate prave ukrepe, da ohranite svoja podjetja pri življenju. Kako torej zagotoviti likvidnost ob hkratni prepovedi ali omejitvi poslovanja? Z izbiro tistih možnosti, ki ustrezajo vašemu podjetju: Spremljajte denarni tok podjetja: Dobro preučite in natančno spremljajte podatke o poslovanju, vse tja do zadnje številke. Preverite vaša [...]

2503, 2020

Komunikacija vodstva z zaposlenimi v času izrednih razmer

25.03.2020|

Znašli smo se v času številnih vprašanj, negotovosti in dvomov. Čeprav smo mislili, da smo na takšne situacije pripravljeni z določenimi protokoli in scenariji, pa je iz dneva v dan čutiti  moč posledic koronavirusa na vseh področjih. Poslovni procesi so se takorekoč čez noč spremenili in ogromno zaposlenih je ostalo doma. Mnogi podjetniki in vodje so se znašli pred vprašanjem, kako komunicirati z zaposlenimi, ko ni več osebnega stika, ko je [...]

2402, 2020

Kdaj govorimo o pravem tristranskem poslu?

24.02.2020|

Tristranski posli so verižni posli, v katerih sodelujejo trije davčni zavezanci, identificirani za namene DDV, vsak v svoji državi članici. To so dobavitelj, pridobitelj in prejemnik blaga. Davčni zavezanec (dobavitelj blaga iz ene države članice) izda račun za dobavo blaga znotraj Unije davčnemu zavezancu (pridobitelju blaga v drugi državi članici) za blago, ki se neposredno odpošlje oziroma odpelje davčnemu zavezancu (prejemniku blaga) v tretjo državo članico. Za pravi tristranski posel morajo [...]

1202, 2020

Oddaja letnega davčnega obračuna za samostojne podjetnike – kaj morate vedeti?

12.02.2020|

Samostojni podjetniki (s.p.), ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo davčni obračun oddati najkasneje do konca marca. Letnega poročila pa s.p. normirancu ni potrebno sestaviti. Za dohodek iz dejavnosti velja, da se vedno ugotavlja za leto, ki je enako koledarskemu. Izjema je  začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti med letom. V primeru ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se upoštevajo normirani odhodki v višini 80 % prihodkov. Dohodki iz [...]

2701, 2020

Obvezni večstranski pobot

27.01.2020|

Namen obveznega večstranskega pobota je zmanjšanje medsebojne zadolženosti gospodarskih subjektov. Upravljavec večstranskega pobota je AJPES, ki sprejema prijave elektronsko prek spletne aplikacije ePobot. V ePobot se prijavljajo zgolj obveznosti, kjer sta tako upnik kot dolžnik vpisana v Poslovni register, torej ne prijavljamo tujih dobaviteljev. Obvezni večstranski pobot se izvaja enkrat mesečno. Vključitev v sistem pobota je brezplačna, plača pa se nadomestilo za dejansko pobotani znesek, ko pride do pobota. Dolžnik mora [...]

2001, 2020

Vračilo DDV plačanega v tujini

20.01.2020|

Slovenski davčni zavezanec lahko zahteva vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v drugi državi članici EU oziroma v tretjih državah. Pravila in pogoje za vračilo v posamezni državi pa lahko davčni zavezanec pridobi pri davčnem organu v tisti tuji državi, v kateri mu je bil zaračunan DDV. Tuje države vračajo tisti DDV, ki je v posamezni državi odbiten, zato lahko v določenih primerih v drugih državah zahtevamo [...]

1301, 2020

Vpis v register dejanskih lastnikov

13.01.2020|

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija. Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki [...]

601, 2020

Kaj mora vsebovati račun?

06.01.2020|

Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da je račun izdan za: dobave blaga ali storitev, ki jih je opravil drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec; dobave blaga iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena ZDDV-1 dobave blaga, opravljene pod pogoji iz 46. člena ZDDV-1 vsako predplačilo, ki ga prejme, preden je opravljena katera od dobav blaga vsako predplačilo za storitve, ki ga prejme od drugega davčnega zavezanca ali [...]

2811, 2019

Kdo mora predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV?

28.11.2019|

Davčni zavezanec, za katerega je verjetno, da bo v 12 mesecih presegel 50.000 evrov obdavčljivega prometa. Davčni zavezanec, ki opravlja storitve, za katere mora v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES plačati DDV izključno prejemnik storitve. Davčni zavezanec, za katerega se na ozemlju Republike Slovenije opravijo storitve, za katere je dolžan plačati DDV. Davčni zavezanec, ki opravlja le dobave blaga ali storitev, za katere nima pravice do odbitka DDV, ali [...]

2011, 2019

Kje in kako preverim veljavnost identifikacijske številke za DDV kupca?

20.11.2019|

Veljavnost identifikacijskih številk za DDV slovenskih davčnih zavezancev lahko preverimo po seznamih davčnih zavezancev objavljenih na spletni FURS na povezavi TUKAJ. Za davčne zavezance iz držav članic EU pa lahko veljavnost identifikacijske številke za DDV preverimo preko spletne povezave TUKAJ. Preko navedenih povezav lahko pridobimo informacijo o tem, ali je določena davčna številka trenutno veljavna za namene DDV, preverimo pa lahko tudi naziv in naslov davčnih zavezancev iz večine držav članic [...]

HITRI KONTAKT
×