Blog za podjetnike2020-07-15T09:37:05+02:00

Blog za podjetnike

1902, 2021

Kdaj in kako davčni zavezanec izstopi iz sistema DDV?

19.02.2021|

Davčni zavezanec je dolžan davčnemu organu prijaviti vsako spremembo v zvezi z dejavnostjo, kar vključuje tudi prenehanje identifikacije za namene DDV. Do prenehanja identifikacije za namene DDV lahko pride na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.   Prenehanje identifikacije na zahtevo zavezanca  Zahtevek za prenehanje identifikacije lahko predloži davčni zavezanec s sedežem oziroma stalnim oziroma običajnim prebivališčem v Sloveniji, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ne presega limita 50.000 evrov obdavčljivega [...]

1702, 2021

Na kaj morate paziti pri potnih nalogih

17.02.2021|

Potni nalog je podlaga za povračilo potnih stroškov. Z nalogom tako zaposleni kot družba izkazujeta, da je bila pot opravljena na podlagi potrebe družbe. Pri inšpekcijskih pregledih se velikokrat pozornost usmeri na sestavo potnega naloga ter dejansko dokazilo, da je bila pot poslovno potrebna in ali je bila dejansko izvedena. Inšpektorji so opazili, da namreč nekatere družbe izkoriščajo navidezne poslovne poti za izplačilo takšnih in drugačnih kompenzacij, ki bi drugače bile [...]

2711, 2020

Opozorila glede protikoronskih ukrepov iz paketov PKP5 in PKP6

27.11.2020|

V Uradnem listu je bil 23. 10. 2020 objavljen že 5. interventni zakon (PKP5) – Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 (ZZUOOP; Uradni list RS, št. 152/2020), ki prinaša dodatno pomoč podjetjem in delodajalcem. V času priprave tega prispevka je vlada potrdila tudi že predlog 6. interventnega zakona (PKP6) – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19. V nadaljevanju predstavljamo nove pogoje za predvidene ukrepe iz PKP5 in opozorila glede [...]

1908, 2020

V katerih primerih lahko uveljavljate vračilo DDV v tujini?

19.08.2020|

Tako kot lahko Slovenski davčni zavezanec identificiran za namene DDV zahteva vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v Sloveniji, lahko zahteva tudi vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v drugi državi članici EU oziroma v tretjih državah. Tudi druge države, tako kot Slovenija, vračajo tisti DDV, ki je v posamezni državi odbiten. To v določenih primerih pomeni, da v drugih državah lahko zahtevamo [...]

904, 2020

Kako ohraniti likvidnost podjetja v kriznem obdobju?

09.04.2020|

V času kriznih razmer sta na preizkušnji tako kapitalska ustreznost, kot tudi likvidnost marsikaterega slovenskega in tujega podjetja. Zaradi navedenega je izjemno pomembno, da managerji izbirate prave ukrepe, da ohranite svoja podjetja pri življenju. Kako torej zagotoviti likvidnost ob hkratni prepovedi ali omejitvi poslovanja? Z izbiro tistih možnosti, ki ustrezajo vašemu podjetju: Spremljajte denarni tok podjetja: Dobro preučite in natančno spremljajte podatke o poslovanju, vse tja do zadnje številke. Preverite vaša [...]

2503, 2020

Komunikacija vodstva z zaposlenimi v času izrednih razmer

25.03.2020|

Znašli smo se v času številnih vprašanj, negotovosti in dvomov. Čeprav smo mislili, da smo na takšne situacije pripravljeni z določenimi protokoli in scenariji, pa je iz dneva v dan čutiti  moč posledic koronavirusa na vseh področjih. Poslovni procesi so se takorekoč čez noč spremenili in ogromno zaposlenih je ostalo doma. Mnogi podjetniki in vodje so se znašli pred vprašanjem, kako komunicirati z zaposlenimi, ko ni več osebnega stika, ko je [...]

2402, 2020

Kdaj govorimo o pravem tristranskem poslu?

24.02.2020|

Tristranski posli so verižni posli, v katerih sodelujejo trije davčni zavezanci, identificirani za namene DDV, vsak v svoji državi članici. To so dobavitelj, pridobitelj in prejemnik blaga. Davčni zavezanec (dobavitelj blaga iz ene države članice) izda račun za dobavo blaga znotraj Unije davčnemu zavezancu (pridobitelju blaga v drugi državi članici) za blago, ki se neposredno odpošlje oziroma odpelje davčnemu zavezancu (prejemniku blaga) v tretjo državo članico. Za pravi tristranski posel morajo [...]

1202, 2020

Oddaja letnega davčnega obračuna za samostojne podjetnike – kaj morate vedeti?

12.02.2020|

Samostojni podjetniki (s.p.), ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo davčni obračun oddati najkasneje do konca marca. Letnega poročila pa s.p. normirancu ni potrebno sestaviti. Za dohodek iz dejavnosti velja, da se vedno ugotavlja za leto, ki je enako koledarskemu. Izjema je  začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti med letom. V primeru ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se upoštevajo normirani odhodki v višini 80 % prihodkov. Dohodki iz [...]

2701, 2020

Obvezni večstranski pobot

27.01.2020|

Namen obveznega večstranskega pobota je zmanjšanje medsebojne zadolženosti gospodarskih subjektov. Upravljavec večstranskega pobota je AJPES, ki sprejema prijave elektronsko prek spletne aplikacije ePobot. V ePobot se prijavljajo zgolj obveznosti, kjer sta tako upnik kot dolžnik vpisana v Poslovni register, torej ne prijavljamo tujih dobaviteljev. Obvezni večstranski pobot se izvaja enkrat mesečno. Vključitev v sistem pobota je brezplačna, plača pa se nadomestilo za dejansko pobotani znesek, ko pride do pobota. Dolžnik mora [...]

2001, 2020

Vračilo DDV plačanega v tujini

20.01.2020|

Slovenski davčni zavezanec lahko zahteva vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v drugi državi članici EU oziroma v tretjih državah. Pravila in pogoje za vračilo v posamezni državi pa lahko davčni zavezanec pridobi pri davčnem organu v tisti tuji državi, v kateri mu je bil zaračunan DDV. Tuje države vračajo tisti DDV, ki je v posamezni državi odbiten, zato lahko v določenih primerih v drugih državah zahtevamo [...]

1301, 2020

Vpis v register dejanskih lastnikov

13.01.2020|

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija. Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki [...]

601, 2020

Kaj mora vsebovati račun?

06.01.2020|

Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da je račun izdan za: dobave blaga ali storitev, ki jih je opravil drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec; dobave blaga iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena ZDDV-1 dobave blaga, opravljene pod pogoji iz 46. člena ZDDV-1 vsako predplačilo, ki ga prejme, preden je opravljena katera od dobav blaga vsako predplačilo za storitve, ki ga prejme od drugega davčnega zavezanca ali [...]

HITRI KONTAKT
×