Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
26. oktobra, 2018

Ali tudi vi v okviru vašega poslovanja opravljate raziskovalno-razvojno dejavnost?

V kolikor je odgovor na to vprašanje pritrdilno, potem vam davčna zakonodaja daje možnost, da ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavljate olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (R&R olajšava), s čimer si lahko znižate pozitivno davčno osnovo, od katere je potrebno plačati davek od dohodkov pravnih oseb.

V skladu s 55. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) oziroma 61. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) družba oziroma samostojni podjetnik v posameznem davčnem obdobju lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 100% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v tem obdobju, pri čemer se za vlaganja v raziskave in razvoj štejejo:

  1. vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca;
  2. vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev (ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije).

Uveljavljanje R&R olajšave za nakup raziskovalno-razvojne opreme se izključuje z uveljavljanjem olajšave za investiranje za to isto opremo. R&R olajšave prav tako ne morete koristiti za vlaganja v raziskovalno-razvojno dejavnost, ki ste jih financirali iz nepovratnih sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU.

Če znesek R&R olajšave v posameznem davčnem obdobju znaša več kot znaša pozitivna davčna osnova, lahko družba oziroma samostojni podjetnik neizkoriščen del R&R olajšave koristi še v naslednjih petih davčnih obdobjih.

Za potrebe uveljavljanja R&R olajšave morajo davčni zavezanci vsa vlaganja v raziskave in razvoj podrobno opredeliti in evidentirati v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu, na podlagi katerega je mogoče naknadno preverjanje skladnosti s projektom oziroma razvojnim programom.

Vse bistvene elemente oziroma vsebino poslovnega načrta določa Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ki tudi sicer podrobneje določa katere dejavnosti davčnih zavezancev se štejejo za dejavnost raziskav oziroma razvoja. Nadalje pa so pri presoji, ali se vaša dejavnost z vidika uveljavljanja R&R olajšave šteje za raziskovalno-razvojno dejavnost ali ne, zelo pomembna tudi (4) splošna mnenja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), v katerih je ministrstvo izoblikovalo določene kriterije in merila glede dopustnosti uveljavljanja R&R olajšave.

Ker v skladu z zakonskimi določbami in splošnimi mnenji MGRT vsaka raziskovalno-razvojna dejavnost ni raziskovalno-razvojna dejavnost, za katero je mogoče uveljavljati R&R olajšavo, je zelo pomembno, da davčni zavezanci pravilno ocenijo ali izpolnjujejo vse pogoje za zakonito uveljavljanje R&R olajšave oziroma v kolikšnem delu svojih vlaganj dejansko lahko uveljavljajo R&R olajšavo. V vsakem primeru pa je bistveno, da davčni zavezanci poskrbijo za ustrezno podporno pisno dokumentacijo, s katero finančnemu organu v vsakem trenutku lahko dokažejo izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti v okviru katere uveljavljajo R&R olajšavo.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z uveljavljanjem R&R olajšave smo vam na voljo na tej povezavi.