S 1.4.2016 se spremenijo pavšalni prispevki za popoldanske s.p.-je, in sicer se povečajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Namesto 32,20 EUR bodo ti prispevki znašali 32,43 EUR. Ti prispevki ostanejo enaki za obdobje enega leta (torej do 31.3. naslednjega leta). Ker se prispevki plačujejo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, se višji prispevki prvič plačajo maja 2016 za obdobje april 2016. Če zavezanci plačujejo navedene prispevke za posebne primere zavarovanja na dan izplačila prejemka, pa je treba v novi višini plačevati pri izplačilih od 1. 4. 2016 dalje.

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje ostanejo enaki (ti se spreminjajo na dan 1.1. in veljajo do 31.12.).
Skupna višina prispevkov, ki jih bo po novem plačal popoldanski s.p. je tako 65,10 EUR.