Ali v vašem podjetju morda podeljujete štipendije? V tem primeru vam sporočamo, da Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije poziva vse štipenditorje, ki v šolskem letu 2018/2019 podeljujete štipendijo, da podatke o podeljenih štipendijah sporočite do 31. 12. 2018.

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo v šolskem/študijskem letu 2018/2019, ne glede na to, kdaj so prvič podelili posamezno štipendijo.

Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 vsaj enega štipendista.

Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije. Za dostop je potreben ustrezen certifikat.

Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019 je 31. 12. 2018.

Več informacij je na voljo na spletni strani sklada.