Računovodsko svetovanje 2018-04-09T10:53:17+00:00

Računovodsko svetovanje

Če vodite poslovne knjige sami, včasih potrebujete posvet o optimalni računovodski (in davčni) rešitvi. Morda pa želite le sestavo zaključnega računa. Ali enkraten pregled sistema vodenja poslovnih knjig in njegovo optimizacijo.


HITRI
KONTAKT
STALNA PODPORA LASTNEMU RAČUNOVODSTVU
telefonsko/elektronsko posvetovanje o tekočih problemih pri knjiženju (po potrebi lastnega računovodje),

pomoč pri sestavi zaključnega računa (letni davčni obračun, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, drugih izkazi ter pojasnila in razkritja)
ENKRATNO SVETOVANJE
nastavitev kalkulacij v proizvodnji,

pomoč pri nastavitvi notranjega poročanja ali izdelavi posebnih poročil,

optimizacija računovodske in finančne funkcije,

svetovanje pri izbiri ali pravilnem razumevanju računovodskih usmeritev (pri pomembnejših poslovnih odločitvah),

pomoč pri izdelavi internih navodil, smernic ali pravilnika o računovodstvu.

Preverite, kako
lahko Unija
pomaga vam!

KONTAKTIRAJTE NAS
Additionally, paste this code immediately after the opening tag: