Državljani Republike Hrvaške po novem (od 1. julija 2018) za delo na ozemlju Republike Slovenije, ne potrebujejo več delovnih dovoljenj in so tako na trgu dela izenačeni z ostalimi državljani Evropske Unije.

Skladno s predpisi Evropske unije je Slovenija sicer imela možnost podaljšati omejitev dostopa na trg dela za državljane Republike Hrvaške še za dodatni dve leti, vendar se glede na razmere na slovenskem trgu dela in težav slovenskih podjetjih v zvezi s pomanjkanjem ustrezne delovne sile, za takšen ukrep ni odločila.

Do sedaj so namreč hrvaški državljani imeli prost dostop na trg dela šele po dveh letih zakonitega bivanja v Republiki Sloveniji. V prvih dveh letih pa so se lahko zaposlili zgolj na podlagi izdanega dovoljenja za zaposlitev. Po novem tudi za njih velja pravica do prostega dostopa na trg dela kar pomeni, da se lahko zaposlijo ali samozaposlijo brez soglasja k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali brez dovoljenja za sezonsko delo.