Predložitev davčnega obračuna oziroma popravka davčnega obračuna na podlagi samoprijave

//Predložitev davčnega obračuna oziroma popravka davčnega obračuna na podlagi samoprijave

Predložitev davčnega obračuna oziroma popravka davčnega obračuna na podlagi samoprijave

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v prvem odstavku 55. člena določa, da davčni zavezanec lahko predloži davčni obračun oziroma popravek davčnega obračuna na podlagi samoprijave najpozneje do:

  • začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma,
  • vročitve odmerne odločbe oziroma,
  • začetka postopka o prekršku oziroma,
  • začetka kazenskega postopka.

Z novelo ZDavP-2L, ki velja od 1. 7. 2019 dalje  je določeno, da predložitev davčnega obračuna oziroma popravka davčnega obračuna na podlagi samoprijave ni več mogoča, ko prvič nastopi ena izmed naštetih okoliščin.

Vir: FURS

2019-08-22T10:50:26+00:00 22.08.2019|Davki|