Evropska komisija že nekaj časa ponuja dostop do spletne strani, ki (bodočim) podjetnikom in družbam, omogoča lažji dostop do informacij glede možnosti različnih vrst financiranja tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah Evropske Unije. Podjetja lahko najdejo več kot 100 milijard evrov finančnih virov za obdobje 2014- 2020 skozi različne programe EU.

Trenutno so v Sloveniji dostopni različni viri financiranja s strani različnih bank in skladov.

Prav tako lahko samostojni podjetniki, ki se boste prvič vpisali v Poslovni register Slovenije, uveljavljate delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ne pa za zdravstveno zavarovanje). S tem želi država zmanjšati obremenitev samozaposlenih oseb na začetku njihove podjetniške poti.

Samozaposlitev spodbuja tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki trenutno ponuja spodbude za:

  • mlade podjetnike in podjetnice ter
  • ženske podjetnice.

Še vedno pa so na voljo različne spodbude v obliki subvencij in povračila prispevkov delodajalca za zaposlitev oseb v okviru delovnega razmerja za določen ali nedoločen čas. Več si lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.