Gotovo se kdaj srečamo tudi s pristnimi bankovci, ki pa so delno ožgani, odrezani, prepereli, obarvani s protiropnimi napravami, kontaminirani (npr. s kemičnimi sredstvi), impregnirani, umazani s črnilom ali kako drugače poškodovani ali okrnjeni.

Take bankovce zamenjuje Banka Slovenije:

  • osebno na blagajni Banke Slovenije na Štefanovi ulici 1 (vsak dan od 9. do 13. ure, ob sredah tudi od  14. – 15.30 ure);
  • lahko pa jih na Banko Slovenije pošljemo v zamenjavo po pošti. V kuverto priložite tudi izpolnjen obrazec Vloga za zamenjavo (glej tukaj). Provizije in poštnine pri zamenjavi ni.

Banka Slovenije zamenja okrnjene ali poškodovane pristne eurobankovce

  • ko je predloženega več kot 50% eurobankovca, ali
  • ko je predloženega 50% ali manj eurobankovca, če prosilec dokaže, da je bil manjkajoči del eurobankovca uničen.

Ponaredki so brez vrednosti in jih ne morete zamenjati za druge bankovce! Kako preveriti, ali so bankovci ponarejeni, si oglejte tukaj. Banka Slovenije opozarja, da je vključitev ponarejenih bankovcev in kovancev (tudi isti ali drugi stranki) v obtok  kaznivo dejanje!