Poenostavljeno uveljavljanje pravic iz naslova starševskega varstva

/, Drugo, Zakonodaja/Poenostavljeno uveljavljanje pravic iz naslova starševskega varstva

Poenostavljeno uveljavljanje pravic iz naslova starševskega varstva

Novosti, ki jih prinaša poenostavljeno uveljavljanje pravic iz naslova starševskega varstva:

  1. Delodajalcem ne bo več potrebno izpolnjevati podatkov o zaposlitvi in plači na obrazcu Priloga S-1 za osebe, ki odhajajo na materinski/očetovski/starševski dopust, saj bodo podatke pridobili centri za socialno delo po uradni dolžnosti.
  2. Delodajalcem ne bo treba potrjevati podatkov o zaposlitvi.
  3. Vlagateljem ne bo potrebno pridobivati podatkov od delodajalca in jih posredovati na center za socialno delo.

 

Z avtomatizirano povezavo med centri za socialno delo in Finančno upravo RS, bo tako poenostavljeno uveljavljanje pravic iz naslova starševskega varstva, tako za delodajalce kot tudi vlagatelje.

2018-04-13T08:18:37+00:00 06.04.2018|Delodajalci, Drugo, Zakonodaja|