Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 11. 3. 2020 povabilo zainteresirano strokovno javnost, da do 31. 3. 2020 posreduje pisna stališča glede prenosa Direktive (EU) 2019/789 in Direktive (EU) 2019/790 s področja avtorskega prava v slovenski pravni red.

MGRT je zaradi objektivnih okoliščin podaljšalo rok za posredovanje pisnih stališč, in sicer do 30. 4. 2020.

Pisno stališče lahko posredujete na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si. Pisna stališča bodo javno objavljena na spletni strani ministrstva.