Letos je pričel veljati spremenjen zakon o revidiranju, po katerem je treba, če gre za z zakonom predpisano revizijo (npr. letna poročila srednjih in velikih družb, dvojnih družb, konsolidirani izkazi), skleniti pogodbo o revidiranju za obdobje najmanj 3 let, nato se pogodba lahko obnovi.

Revidirana pravna oseba pa lahko razreši revizijsko družbo le na podlagi utemeljenih razlogov (različna mnenja o računovodskih obravnavah ali revizijskih postopkih niso utemeljeni razlogi za razrešitev). V primeru razrešitve je potrebno pisno obvestiti Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem o razrešitvi in ustrezno pojasniti razloge za razrešitev (če naročnik revidiranja ne obvesti agencije, je zagrožena globa do 25.000€).