Obveščamo vas, da je trenutno na eDavkih onemogočena oddaja izjave NF-COVID19 za nosilce dejavnosti*, s katero je na podlagi interventnega zakona mogoče uveljaviti dva ukrepa, in sicer:

  • oprostitev plačila prispevkov za socialna zavarovanja in
  • izplačilo temeljnega dohodka.

Kot pojasnjujejo na FURS, bo oddaja izjave predvidoma ponovno omogočena jutri, v torek 5. maja 2020 tekom dneva.

 

Navedeno je posledica dejstva, da se je z novelo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, razširil krog upravičencev (vključeni tudi tisti, ki so delno vključeni v zavarovanje), predvsem pa višine upada prihodkov zaradi epidemije (upad prihodkov v letu 2020 zaradi epidemije za več kot 10 % glede na leto 2019 oz. kot je to določeno za primer le delnega poslovanja letu 2019/2020).

 

Tisti nosilci dejavnosti, ki še niste uveljavili oprostitve plačila prispevkov za socialna zavarovanja za marec in april, lahko to naredite še do sobote, 9. 5. 2020. 

 

* kot nosilci dejavnosti so zajeti vsi upravičenci na podlagi interventnega zakona (samostojni podjetniki, kmetje, verski delavci in poslovodne osebe).