Newsroom 2019-05-12T17:14:55+00:00

Newsroom

901, 2017

Vote for Unija in Europe’s largest business competition – European Business Awards

09.01.2017|

Unija d.d. has been named a National Champion for Slovenia in The European Business Awards, sponsored by RSM; Europe’s largest business competition set up to celebrate business excellence and best practice in the European business community. For the purposes of continuing the competition, we also recorded a video where we presented our unique story and our business success. In a two stage public vote, the videos will be hosted on the [...]

2610, 2016

UNIJA again among the best companies in terms of investment in staff training and knowledge enhancement—2016 Top 10 Training Management

26.10.2016|

Like in previous years, Unija d.d. has again been ranked among the TOP 10 Slovenian companies and organizations that systematically invest in staff training and knowledge enhancement. The Planet GV and Inštitut SOFOS measure training activities in companies and organizations and have been awarding the Top 10 Training Management Award since 2002. The data collected is presented at the annual Training Management conference where the following criteria is brought to light: [...]

609, 2016

Unija d.d. named National Champion for Slovenia in the European Business Awards 2016/17

06.09.2016|

Unija d.d. recognised in Europe’s largest business competition Unija d.d. has been named a National Champion for Slovenia in The European Business Awards, sponsored by RSM; Europe’s largest business competition set up to celebrate business excellence and best practice in the European business community. The Awards, now in its 10th year, is supported by business leaders, academics and political representatives from across Europe, and this year engaged with over 33,000 businesses [...]

1507, 2016

News from Slovakia: Rezort financií prichystal úpravy v zdaňovaní tabakových výrobkov alebo aj pokles sadzby dane z príjmov právnických osôb

15.07.2016|

Zmeny prinesú novely zákonov, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR. Väčšina z pripravovaných zmien pritom podľa rezortu financií vychádza zo záväzkov, ktoré si stanovila vláda vo svojom programovom vyhlásení. Okrem zníženia sadzby dane pre právnické osoby na 21 percent má byť upravené aj zdanenie dividend, pričom platenie zdravotných odvodov z nich bude zrušené. MF SR navrhuje, aby dividendy plynúce fyzickým osobám bez ohľadu na to, z akého zdroja sú, podliehali dani [...]

2906, 2016

Unija in 1 week has collected 350 kg of food in charity event for Ana’s little star

29.06.2016|

After inviting our employees and customers with a friendly message for a charity event of collecting food for Ana's little star (Anina zvezdica), we have realized that quite a lot of us are willing to help and we were pleasantly surprised with the response. The charity event of collecting food took place in our company between 20 and 27 June 2016 and together we collected 350 kg of food with a [...]

2406, 2016

News form Czech Republic: Změny v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb a připravované změny v souvislosti s přijetím celního zákona

24.06.2016|

S účinností od 1.5.2016 dochází ke změně ustanovení § 101a ZDPH, dle kterého se mění pohled na podání činěná elektronicky, resp. na jejich účinnost v případě, kdy podání trpí vadami… V oblasti sazeb daně jsou s účinností od 1.12.2016 provedeny změny v příloze č.2 ZDPH, kdy dochází k přeřazení stravovacích služeb a podávání nápojů do první snížené sazby daně… K dalším změnám v oblasti daně z přidané hodnoty bude docházet v [...]

2406, 2016

News form Czech Republic: Oznamovací povinnost – oznámení osvobozených příjmů

24.06.2016|

Povinnost se vztahuje na příjmy, které jsou osvobozeny od daně, týká se jen fyzických osob, jejichž jednotlivý příjem je vyšší než 5 mil Kč. Lhůta pro podání je totožná se lhůtou pro daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém poplatník tento příjem obdržel. Vztahuje se i na poplatníky, kteří povinnost podávat daňové přiznání nemají. Netýká se to příjmů, o nichž může údaje správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých [...]

2406, 2016

News form Czech Republic: NEZAPOMEŇTE NA VČASNÉ SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

24.06.2016|

Společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mají povinnost každoročně schvalovat svoji účetní závěrku. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento jediný společník. Zasedání valné hromady/schválení jediným společníkem se musí konat nejméně jednou za účetní období dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstev (dále jen „ZOK“), konkrétně dle ust. § 181 odst. 1. Termín konání valné hromady musí být oznámen písemně nejméně 15 dnů přede dnem [...]

2306, 2016

News from Poland: Płaca minimalna 2017

23.06.2016|

Parlament przyjął propozycje zmian w stawkach wynagrodzeń Od 1 stycznia 2017 roku będą obowiązywały nowe kwoty płacy minimalnej oraz minimalnego godzinnego wynagrodzenia dla umów zleceń i osób samozatrudnionych. Zmiany mają na celu poprawę finansową osób o najniższych dochodach. Płaca minimalna 2017 Płacą minimalną nazywamy dolną wartość wymagalne wynagrodzenia wynikającą z przepisów prawa, którą pracodawca musi wypłacić w przypadku zatrudnionych na umowę o pracę. Jej wartość ustalana jest ostatecznie przez Rząd, choć [...]

2106, 2016

News form Czech Republic: Oznámení o uzavření kontraktu vedoucího ke vzniku stálé provozovny

21.06.2016|

Daňový poplatník má povinnost oznámit neprodleně svému místně příslušnému správci daně uzavření kontraktu s daňovým nerezidentem České republiky, na jehož základě může dojít ke vzniku stálé provozovny. Oznamovací povinnost upravena je s účinností od 1. 1. 2011 v zákoně o daních z příjmů (§ 38t, kde je tato problematika řešena ve druhém odstavci). Co se týče podmínek, za kterých může dojít ke vzniku stálé provozovny, je ve výše zmíněném ustanovení odkázáno [...]

1905, 2016

News form Poland: Zweryfikuj czeskiego kontrahenta

19.05.2016|

Czeskie Ministerstwo Finansów udostępnia nowe możliwości W celu ochrony podmiotów krajowych i zagranicznych przed nieuczciwymi kontrahentami, Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej udostępniło przedsiębiorcom możliwość weryfikacji podmiotów za pośrednictwem serwisu internetowego. Działania te skierowane są głównie w firmy niewypełniające zobowiązań podatkowych oraz ekspozyci po nadaniu statusu nierzetelnego podatnika. Formularz można znaleźć pod tym linkiem. Jakie przewinienia klasyfikują podmiot jako nierzetelny? Przede wszystkim warto zaznaczyć, że status ten jest nadawany na mocy decyzji administracyjnej i [...]

1205, 2016

News from Poland: Ustawa o promocji zatrudnienia uderzy w cudzoziemców

12.05.2016|

W ubiegłym roku na ręce urzędników trafiło ponad 800 tysięcy dokumentów informujących o zamiarze zatrudnienia obcokrajowców Rząd planuje nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy, która w praktyce utrudni polskim firmom proces pozyskiwania do pracy cudzoziemców. Branże w których notuje się największy odsetek i zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy to głównie branża budowlana, przemysł rybny oraz przetwórczy. Duży udział mają również prace o charakterze sezonowym, wykonywane przez określony czas [...]