Newsroom2019-07-30T11:32:54+02:00

Newsroom

3105, 2018

SERBIA: The possibility of returning more paid social security contributions for 2017

31.05.2018|

SERBIA: We would like to inform you regarding option on return of higher payed contributions for compulsory social security for 2017, in accordance with article 66. of the Law on contributions for compulsory social insurance. Tax payer of contributions for whom contributions have been paid in excess of the amount higher than 3.793.175 RSD (determined by the highest annual contribution base for 2017), shall be entitled to refund of the higher [...]

2712, 2017

Serbia: Company’s liabilities prescribed with the Law on personal data protection

27.12.2017|

The company that collects personally identifiable information, prior to collection, is obliged to inform the persons to whom the data relate about their identity and about relevant circumstances about collecting and processing of data (further: Data). In accordance with the Law on Personal Data Protection (hereinafter: the Law), personal information is any information pertaining to a natural person, regardless of the form in which is expressed and regardless on the information [...]

2012, 2017

Explanation regarding the issuance and booking of invoices in paper and electronic form without the use of seal and signature

20.12.2017|

On December 13, 2017, the Government of the Republic of Serbia signed the "Explanation regarding the issuance and booking of invoices in paper and electronic form without the use of seal and signature". This Explanation defines that legal entities and entrepreneurs may issue invoices in paper or electronic form. There is no obligation to print invoices originally generated in electronic form, or to print it and put a seal  on a printed document [...]

2104, 2017

Unija has joined forces with an international company Accace expanding its presence in the region

21.04.2017|

As a renowned international accounting firm, Unija has been present on the European market for almost a decade. With systematic investments into professional training of its employees and development of advanced business processes, we managed to achieve the highest standard of providing services, which has allowed us to make successful expansion – first in the neighbouring countries and then into other countries in Central and Eastern Europe. Now Unija has added four [...]

901, 2017

Vote for Unija in Europe’s largest business competition – European Business Awards

09.01.2017|

Unija d.d. has been named a National Champion for Slovenia in The European Business Awards, sponsored by RSM; Europe’s largest business competition set up to celebrate business excellence and best practice in the European business community. For the purposes of continuing the competition, we also recorded a video where we presented our unique story and our business success. In a two stage public vote, the videos will be hosted on the [...]

2610, 2016

UNIJA again among the best companies in terms of investment in staff training and knowledge enhancement—2016 Top 10 Training Management

26.10.2016|

Like in previous years, Unija d.d. has again been ranked among the TOP 10 Slovenian companies and organizations that systematically invest in staff training and knowledge enhancement. The Planet GV and Inštitut SOFOS measure training activities in companies and organizations and have been awarding the Top 10 Training Management Award since 2002. The data collected is presented at the annual Training Management conference where the following criteria is brought to light: [...]

609, 2016

Unija d.d. named National Champion for Slovenia in the European Business Awards 2016/17

06.09.2016|

Unija d.d. recognised in Europe’s largest business competition Unija d.d. has been named a National Champion for Slovenia in The European Business Awards, sponsored by RSM; Europe’s largest business competition set up to celebrate business excellence and best practice in the European business community. The Awards, now in its 10th year, is supported by business leaders, academics and political representatives from across Europe, and this year engaged with over 33,000 businesses [...]

1507, 2016

News from Slovakia: Rezort financií prichystal úpravy v zdaňovaní tabakových výrobkov alebo aj pokles sadzby dane z príjmov právnických osôb

15.07.2016|

Zmeny prinesú novely zákonov, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR. Väčšina z pripravovaných zmien pritom podľa rezortu financií vychádza zo záväzkov, ktoré si stanovila vláda vo svojom programovom vyhlásení. Okrem zníženia sadzby dane pre právnické osoby na 21 percent má byť upravené aj zdanenie dividend, pričom platenie zdravotných odvodov z nich bude zrušené. MF SR navrhuje, aby dividendy plynúce fyzickým osobám bez ohľadu na to, z akého zdroja sú, podliehali dani [...]

2906, 2016

Unija in 1 week has collected 350 kg of food in charity event for Ana’s little star

29.06.2016|

After inviting our employees and customers with a friendly message for a charity event of collecting food for Ana's little star (Anina zvezdica), we have realized that quite a lot of us are willing to help and we were pleasantly surprised with the response. The charity event of collecting food took place in our company between 20 and 27 June 2016 and together we collected 350 kg of food with a [...]

2406, 2016

News form Czech Republic: Změny v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb a připravované změny v souvislosti s přijetím celního zákona

24.06.2016|

S účinností od 1.5.2016 dochází ke změně ustanovení § 101a ZDPH, dle kterého se mění pohled na podání činěná elektronicky, resp. na jejich účinnost v případě, kdy podání trpí vadami… V oblasti sazeb daně jsou s účinností od 1.12.2016 provedeny změny v příloze č.2 ZDPH, kdy dochází k přeřazení stravovacích služeb a podávání nápojů do první snížené sazby daně… K dalším změnám v oblasti daně z přidané hodnoty bude docházet v [...]

2406, 2016

News form Czech Republic: Oznamovací povinnost – oznámení osvobozených příjmů

24.06.2016|

Povinnost se vztahuje na příjmy, které jsou osvobozeny od daně, týká se jen fyzických osob, jejichž jednotlivý příjem je vyšší než 5 mil Kč. Lhůta pro podání je totožná se lhůtou pro daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém poplatník tento příjem obdržel. Vztahuje se i na poplatníky, kteří povinnost podávat daňové přiznání nemají. Netýká se to příjmů, o nichž může údaje správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých [...]

2406, 2016

News form Czech Republic: NEZAPOMEŇTE NA VČASNÉ SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

24.06.2016|

Společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mají povinnost každoročně schvalovat svoji účetní závěrku. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento jediný společník. Zasedání valné hromady/schválení jediným společníkem se musí konat nejméně jednou za účetní období dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstev (dále jen „ZOK“), konkrétně dle ust. § 181 odst. 1. Termín konání valné hromady musí být oznámen písemně nejméně 15 dnů přede dnem [...]

HITRI KONTAKT