W ubiegłym roku na ręce urzędników trafiło ponad 800 tysięcy dokumentów informujących o zamiarze zatrudnienia obcokrajowców

Rząd planuje nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy, która w praktyce utrudni polskim firmom proces pozyskiwania do pracy cudzoziemców.

Branże w których notuje się największy odsetek i zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy to głównie branża budowlana, przemysł rybny oraz przetwórczy. Duży udział mają również prace o charakterze sezonowym, wykonywane przez określony czas w roku i zwykle nie wymagające wyspecjalizowanego personelu.

Nowe przepisy skierowane są głownie do obywateli Państw zza wschodniej granicy:

  • Armenii,
  • Białorusi,
  • Gruzji,
  • Mołdawii,
  • Rosji
  • oraz Ukrainy.

Regulacje prawne w obecnie obowiązującej formie pozwalają na wykonywanie pracy sezonowej na terenie Polski przez 6 miesięcy bez konieczności formalnego uzyskania zezwolenia na pracę na terytorium kraju. Ta możliwość ma jednak wkrótce zniknąć – co znacząco utrudni proces zarówno po stronie pracodawców jak i potencjalnych pracowników.

Rząd argumentuje iż zmiany są konieczne ze względu na rosnącą skalę nadużyć uproszczonych procedur i konieczność uszczelniania systemu.

W rezultacie wiele sektorów gospodarki może wkrótce stanąć przed problemem zmniejszenia elastyczności tego specyficznego runku pracy.