News from Poland: Płaca minimalna 2017

/, Payroll/News from Poland: Płaca minimalna 2017

News from Poland: Płaca minimalna 2017

Parlament przyjął propozycje zmian w stawkach wynagrodzeń

Od 1 stycznia 2017 roku będą obowiązywały nowe kwoty płacy minimalnej oraz minimalnego godzinnego wynagrodzenia dla umów zleceń i osób samozatrudnionych. Zmiany mają na celu poprawę finansową osób o najniższych dochodach.

Płaca minimalna 2017

Płacą minimalną nazywamy dolną wartość wymagalne wynagrodzenia wynikającą z przepisów prawa, którą pracodawca musi wypłacić w przypadku zatrudnionych na umowę o pracę. Jej wartość ustalana jest ostatecznie przez Rząd, choć sama propozycja zmian wychodzi bezpośrednio z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po wstępnej akceptacji propozycji – jest ona następnie konsultowana społecznie z przedstawicielami Państwa oraz organizacji pracodawców.

Wartości płacy minimalnej w ostatnich 10 latach:

2016 – 1850 zł brutto
2015 – 1750 zł brutto
2014 – 1680 zł brutto
2013 – 1600 zł brutto
2012 – 1500 zł brutto
2011 – 1386 zł brutto
2010 – 1317 zł brutto
2009 – 1276 zł brutto
2008 – 1126 zł brutto
2007- 936 zł brutto
2006 – 899,10 zł brutto

Zmiana wartości płacy minimalnej ma wpływ nie tylko na portfele obywateli, lecz również stanowi bazę dla obliczania wartości składek – w tym składki na ubezpieczenie społeczne, które wzrośnie wraz z zwiększeniem wynagrodzeń.

Zwolennicy tego rozwiązania wskazują na konieczność odgórnego gwarantowania godnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Z drugiej strony – przeciwnicy wskazują iż tego typu mechanizmy powinny być regulowane przez wolny rynek, a sztuczne podnoszenie płac stanowi dla wielu początkujących firm dużą barierę i zmusza w efekcie do zwolnień pracowników.

O ile decyzje o podwyżkach mają wymiar społeczny, pełnią one również rolę bardzo ważnego narzędzia politycznego, którego praktycznie cały ciężar ponosi prywatny sektor przedsiębiorstw.

Minimalna stawka godzinowa 2017

Po nowelizacji, nowa stawka wynagrodzenia za godzinę pracy dla umowy zlecenia nie będzie mogła wynosić mniej niż 12zł brutto.

Przepisy nie obejmą jednak w tym samym stopniu całego rynku – wykluczone spod nich będą między innymi rodzinne domy pomocy. Nad przestrzeganiem nowego prawa czuwać będzie Inspekcja Pracy, która szczegółowo przyglądać się będzie wynagrodzeniom pracowników na popularnych zleceniach.

Kary za niestosowanie się do nowych stawek wynosić mają od 1 tys do nawet 30 tys zł grzywny.

2018-07-03T12:48:22+00:00 23.06.2016|Laws, Payroll|