News form Poland: Zweryfikuj czeskiego kontrahenta

/, Poland, Taxes/News form Poland: Zweryfikuj czeskiego kontrahenta

News form Poland: Zweryfikuj czeskiego kontrahenta

Czeskie Ministerstwo Finansów udostępnia nowe możliwości

W celu ochrony podmiotów krajowych i zagranicznych przed nieuczciwymi kontrahentami, Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej udostępniło przedsiębiorcom możliwość weryfikacji podmiotów za pośrednictwem serwisu internetowego. Działania te skierowane są głównie w firmy niewypełniające zobowiązań podatkowych oraz ekspozyci po nadaniu statusu nierzetelnego podatnika.

Formularz można znaleźć pod tym linkiem.

Jakie przewinienia klasyfikują podmiot jako nierzetelny?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że status ten jest nadawany na mocy decyzji administracyjnej i wynika z naruszenia przez podmiot jednego lub wielu przepisów prawa podatkowego.

Wśród nich wymienia się pozycje jak:

  • nie wywiązywanie się z obowiązków deklaracji podatkowych,
  • zaległości w odprowadzaniu należnego podatku,
  • brak współpracy lub utrudnianie procesu kontroli,
  • udział w podejrzanych transakcjach o dużym stopniu ryzyka,
  • oraz inne…
Jakie informacje możemy uzyskać?

Po wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego IČO zostaniemy poinformowani o:

  • nazwie oraz danych adresowych szukanego podmiotu,
  • nadaniu statusu nierzetelnego podatnika (YES/NO)
  • numerach kont bankowych,
  • danych rejestracyjnych VAT.

Wiedzę tego typu możemy wykorzystać do zbadania potencjalnego partnera biznesowego, przed rozpoczęciem z nim współpracy i oszacowania czynników ryzyka. Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej wierzy, że narzędzie okaże się pomocne i zostanie docenione przez krajowych i zagranicznych przedsiębiorców.

2018-07-03T12:58:53+00:00 19.05.2016|Laws, Poland, Taxes|