Najnovije vijesti2019-07-30T11:29:42+02:00

Najnovije vijesti

3006, 2020

Nova potpora za skraćivanje radnog vremena

30.06.2020|

Vlada RH je uvela novu mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta. Potpora za skraćivanje radnog vremena, uvodi se s obzirom na stanje u gospodarstvu slijedom čega HZZ i nadalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji, te pomoći poslodavcima kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom (COVID - 19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla. Potporu će moći koristiti poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost [...]

2906, 2020

Obračun plaće zaposlenih umirovljenika

29.06.2020|

Od 01.01.2019. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 115/18) je proširen krug umirovljenika koji mogu biti u radnom odnosu uz istovremeno primanje mirovine. Do tada je to bilo isključivo moguće umirovljenicima u starosnoj mirovini. Poslodavac s umirovljenikom potpisuje ugovor o radu koji je identičan ugovoru koji se koristi za ostale radnike. Ugovor se sklapa na nepuno radno vrijeme  (maksimalno 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno). Osim [...]

2406, 2020

Nove izmjene i dopune kriterija u Potpori za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima COVID – 19 za lipanj

24.06.2020|

18. lipnja 2020. HZZ je objavio novu dopunu kriterija i time ujedno proširio djelatnosti za koje se mogu koristiti potpore od strane države za mjesec lipanj pod osnovnim uvjetom da ste mikro poduzetnik u Republici Hrvatskoj čije je poslovanje značajno otežala aktualna situacija s COVID-19. Dakle, rok za predaju zahtjeva ostaje 30. lipnja 2020. godine, iznos subvencije je 4.000,00 kuna po zaposleniku, a isplate će se vršiti do 20-og u mjesecu [...]

1606, 2020

Obustava plaćanja spomeničke rente

16.06.2020|

Na temelju članka 114.c stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Ministarstvo kulture je donijelo odluku o obustavi plaćanja spomeničke rente. Spomenička renta predstavlja obvezu fizičkih i pravnih osoba radi prikupljanja sredstava potrebnih za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara odnosno za ostvarivanje nacionalnog programa zaštite kulturnih dobara, a čiju visinu propisuju svojim odlukama gradovi i općine u Republici Hrvatskoj. Po Zakonu obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne [...]

1006, 2020

Dopuna HZZ potpora za očuvanje radnih mjesta uslijed epidemije COVID-19

10.06.2020|

Od 29. svibnja na snazi su izmijenjeni uvjeti koji se odnose na korištenje potpora za svibanj i lipanj 2020. godine. Trenutno nisu u najavi potpore niti kriteriji za razdoblje nakon 30. lipnja 2020.godine. Donosimo vam pregled svih kriterija za korištenje HZZ potpora za očuvanje radnih mjesta. Kriteriji za svibanj: Za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kriteriji se ne mijenjaju. Poslodavci koji ranije nisu koristili potporu za očuvanje radnih mjesta, kao [...]

306, 2020

Nacionalna naknada za starije osobe

03.06.2020|

Na sjednici Vlade održanoj 7. svibnja usvojen je prijedlog Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, kojom će oko 20 tisuća ljudi, bez radnog staža dovoljnog za mirovinu ili nekih drugih primanja, dobiti naknadu od 800 kuna mjesečno. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za [...]

2705, 2020

Novi rokovi za predaju GFI za 2019. godinu

27.05.2020|

Prema Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 42/20) i novom Pravilniku o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije (Nar. nov., br. 43/20), poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini dužni su GFI i drugu propisanu dokumentaciju za 2019. godinu dostaviti u Financijsku agenciju i Registar godišnjih financijskih izvještaja u slijedećim rokovima: Financijski podaci za statističke i druge potrebe (bilance, računa dobiti i gubitka) trebaju se dostaviti u [...]

1805, 2020

Potpora za očuvanje radnih mjesta obrtnika i njihovih zaposlenika

18.05.2020|

Potpora za očuvanje radnih mjesta mogu ostvariti uz ostale propisane uvjete i obrtnici neovisno o tome jesu li obveznici vođenja poslovnih knjiga ili se paušalno oporezuju. Obrtnici mogu ostvariti potporu uz ostale propisane uvjete sami za sebe osobno, ali i za svoje radnike na osnovu podnesenog zahtjeva. Ako obrtnik iz nekog razloga ne može ostvariti potporu za sebe, može ostvariti potporu za svoje radnike. Potpora za očuvanje radnih mjesta ne smatra se [...]

1405, 2020

Oslobođenje od plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja zbog virusa COVID-19

14.05.2020|

Porezni obveznik koji je u prethodnoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu manjem od 7.500.000,00 kn (bez PDV-a) biti će oslobođen u cijelosti plaćanja dospjelih obveza po­reza, doprinosa i drugih javnih davanja ako mu je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan te ako ima pad prihoda/primi­taka najmanje 50% u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020, [...]

705, 2020

Novosti vezane za ovrhu na plaći u uvjetima krize prouzročene pandemijom COVID-19

07.05.2020|

Ovršnim zakonom uređen je postupak prisilnog ostvarenja tražbina te postupak dobrovoljnog sudskog i javnobilježničkog osiguranja tražbina. Postupak pokreće ovrhovoditelj podnošenjem prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave koju podnosi sudu ili vjerodostojne isprave koju podnosi javnom bilježniku. Iznimka od ovog pravila, od 1. 1. 2011., je kada ovrhovoditelj podnosi Financijskoj agenciji zahtjev za izravnu naplatu na temelju ovršne isprave. Ovo je dopušteno samo u slučaju kada se radi o ovrsi na [...]

2904, 2020

Potpora poslovanju pomoću Zajmova COVID-19 od strane HAMAG-a

29.04.2020|

S obzirom na veliki udar na obrtnike i male poduzetnike zatvaranjem svih njihovih djelatnosti odlukom Nacionalnog stožera za borbu protiv epidemije, mali gospodarstvenici su dovedeni u situaciju da su doslovno od datuma 19. 3. 2020. godine ostali bez apsolutno ikakvih prihoda, odnosno u situaciju koja se dotad nikada još nije dogodila od nastanka Republike Hrvatske. Uzimajući u obzir da ovakva situacija nije izazvana njihovom krivnjom, Vlada RH nastoji pomoći premostiti ovo [...]

2603, 2020

Porezne obveze za koje vrijedi mogućnost odgode

26.03.2020|

Vlada je objavila Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojim je omogućeno podnošenje zahtjeva Poreznoj upravi za odgodu poreznih obveza. Porezne obveze za koje vrijedi mogućnost odgode Poreznom obvezom smatraju se obveze za: • poreze, doprinose, naknade za koncesije, pristojbe (novčana davanja koja se plaćaju za određenu činidbu ili za korištenje određenoga javnog dobra), novčane kazne za porezne prekršaje te davanja čije je utvrđivanje u nadležnosti poreznog tijela. [...]

BRZI KONTAKT
×

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.