Najnovije vijesti 2019-07-30T11:29:42+00:00

Najnovije vijesti

1410, 2019

Sudski raskid ugovora o radu – PRAVO I POREZI

14.10.2019|

Prestanak ugovora o radu sudskim raskidom jedan je od načina prestanka ugovora o radu utvrđen Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14. i 127/17., dalje: ZR). ZR takav način prestanka ugovora o radu naziva prestanak odlukom nadležnog suda (čl. 112. t. 8.). Do sudskog raskida ugovora o radu može doći uz kumulativno ispunjenje određenih zakonskih pretpostavki predviđenih u odredbi čl. 125. ZR-a. Naime, temeljna zakonska pretpostavka i uvjet za provedbu postupka sudskog [...]

2309, 2019

Intervju s Ivanom Vidasom, Business Development Managerom u tvrtki Unija računovodstvena kuća

23.09.2019|

Prenosimo Vam intervju s portala Posao.hr  Unija je međunarodna računovodstvena kuća, koju odlikuju visoko kvalitetne usluge i suvremena rješenja te visok stupanj zadovoljstva i povjerenja, kako stranaka tako i stručne javnosti. Ukratko razvoj karijere unutar organizacije: Svoju karijeru unutar organizacije počeo sam graditi prije točno godinu dana. Započeo sam kao računovođa za plaće, u odjelu za plaće i odmah sam, osluškujući potrebe i želje naših partnera, uočio mogućnost za povećanja opsega [...]

2309, 2019

Mobbing na radnom mjestu

23.09.2019|

Mobbing predstavlja specifični oblik ponašanja na radnom mjestu kada jedna ili više osoba učestalo psihički, a ponekad i fizički zlostavlja i ponižava drugu osobu, a cilj zlostavljanja je ugrožavanje njezina ugleda, časti, ljudskog dostojanstva te integriteta, a može ići čak do ugrožavanja i napuštanja radnog mjesta. Najčešće su te radnje učestale i dugotrajne, vrlo često od strane nadređenih osoba na radnom mjestu. Razlikujemo nekoliko vrsta mobbinga, ovisno o tome tko ga [...]

1809, 2019

Promjene u neoporezivim primicima radnika

18.09.2019|

Od 1. rujna 2019. godine na snagu stupa izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17., 128/17., 1/19.,) prema kojem su pripisani novi neoporezivi primici. Dnevnice Dosadašnji iznos pune neoporezive dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u inozemstvu iznosio je 170,00 kuna. Novom izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak povećava se neoporezivi iznos pune dnevnice na 200,00 kuna. Prema tome, mijenja se i neoporezivi [...]

1209, 2019

Ugovor o radu za rad kod kuće- RRIF

12.09.2019|

Rad kod kuće jedan je od oblika radnog odnosa kod kojeg se rad odvija na izdvojenom mjestu rada – kod kuće. To je relativno nova koncepcija rada u praksi hrvatskih poslodavaca, a kao institut radno-pravnog zakonodavstva u Hrvatskoj počeo se aktivnije primjenjivati posljednjih godina. Uzimajući u obzir da takva koncepcija rada ima velike prednosti: omogućava veću fleksibilnost, kreativnosti i time produktivnost radnika, a istodobno mu pruža mogućnost da bolje organizira i uskladi [...]

909, 2019

Obveznici revizije za 2019. godinu i izbor revizora

09.09.2019|

Obveznici revizije financijskih izvješća poduzetnika propisani su člankom 20. Zakona o reviziji (ZoR) s obzirom na veličinu i njihovo značenje za nacionalno gospodarstvo. Prema tome obvezu revizije pojedinačnih (odvojenih) i konsolidiranih financijskih izvješća imaju:  veliki poduzetnici  srednji poduzetnici  subjekti od javnog interesa  matična društva velikih i srednjih grupa  poduzetnici koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište  poduzetnici koji ispunjavaju 2 od 3 kriterija: aktiva 15 milijuna [...]

3008, 2019

POREZNE AKTUALNOSTI – kolovoz 2019.

30.08.2019|

ČETVRTI KRUG POREZNE REFORME U HRVATSKOJ Ministarstvo financija Republike Hrvatske prije nekoliko godina počelo je s provođenjem sveobuhvatne porezne reforme. Prvi krug porezne reforme započeo je početkom 2017. godine, nastavio se novim promjenama u drugom krugu početkom 2018. godine, dok je najveći broj promjena do sada uveden trećim krugom s početka tekuće 2019. godine. Novi, četvrti krug porezne reforme provest će se izmjenama devet različitih zakona ove jeseni, a izmjene će [...]

2908, 2019

Kako čuvati odnosno arhivirati e-račune?

29.08.2019|

Kako je stupila na snagu obveza slanja e-računa prema obveznicima javne nabave od 01.07.2019 godine otvaraju se nova pitanja kako odnosno na koji način iste arhivirati. Jedno od mnogih pitanja koja se postavljaju je da li ih treba ispisati i fizički arhivirati ili spremati u elektronsku arhivu? U Zakonu o računovodstvu je navedeno da se knjigovodstvene isprave čuvaju kao originalni pisani dokument, u elektronskoj arhivi ili na nositelju koji može pohranjivati [...]

2608, 2019

Svote zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2019. godini

26.08.2019|

Državni zavod za statistiku svake godine objavljuje prosječnu mjesečnu isplaćenu neto plaću po zaposlenome za razdoblje siječanj-kolovoz prethodne godine. U 2019. godini spomenuta neto plaća iznosi 6.237,00 kn. Zanimljivo je da je ta neto plaća prije 4 godine iznosila 5.510,00 kn, što je porast od 727,00 kn. Dolje ćemo po primjerima prikazati kako se izračunavaju svote zaštićenog dijela plaće od ovrhe: Neto plaća radnika je jednaka ili veća od 6.237,00 kn [...]

908, 2019

Pregled stipendija i njihovo oporezivanje

09.08.2019|

Oporezivanje stipendija za školovanje i studiranje te nagrade za vrijeme praktičnog rada i naukovanja Stipendije učeniku ili studentu za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama te studiranje na tuzemnim i inozemnim fakultetima može se neoporezivo isplatiti do 1.750,00 kuna mjesečno - navedeno proizlazi iz Pravilnika o porezu na dohodak iz č.6, st.1. Učenik ili student može primiti stipendiju od jednog ili više isplatitelja, ali ukupno ne više od 1.750,00 [...]

3007, 2019

Tuzemni prijenos porezne obveze kod građevinskih usluga

30.07.2019|

Građevinskim uslugama smatraju se usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge. Treba istaknuti da je u slučajevima kada jedan porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a drugom takvom poreznom obvezniku, obavi navedenu građevinsku uslugu prijenos porezne obveze nije opcija, već ga je obvezatno primijeniti. Stoga, da bi isporučitelj i stjecatelj [...]

2307, 2019

POREZNE AKTUALNOSTI – srpanj 2019.

23.07.2019|

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST – PROMJENA OPĆE STOPE OD 1. SIJEČNJA 2020. GODINE Izmjenom Zakona o porezu na dodanu vrijednost, objavljenom u Narodnim novinama broj 106/2018, od 1. siječnja 2020. godine, opća stopa poreza na dodanu vrijednost smanjuje se na 24%. Svi poduzetnici obveznici poreza na dodanu vrijednost čije su isporuke oporezive općom stopom, od početka 2020. godine na svojim izlaznim računima trebaju obračunavati i iskazivati porez na dodanu vrijednost po [...]