Najnovije vijesti2019-07-30T11:29:42+02:00

Najnovije vijesti

2701, 2020

Što je CRO kartica i za što nam služi?

27.01.2020|

CRO kartica  se uvodi četvrtim krugom porezne reforme, a primjena bi trebala stupiti na snagu od 01. travnja 2020. godine. Za CRO karticu možemo reći da je jedan od dodatnih načina nagrađivanja i motiviranja samih zaposlenika da dio odmora provedu u Hrvatskoj. CRO kartica je debitna platežna kartica, komercijalnog naziva „Hrvatska turistička kartica“ kojom će poslodavci svojim zaposlenicima prema mogućnostima moći uplatiti neoporezivi dio dohotka u visini od 2.500,00 kuna, a koju [...]

2201, 2020

Obračun poreza na dohodak za mlade – promjene od 1. 1. 2020. godine

22.01.2020|

Početkom nove 2020. godine na snagu su stupile reforme porezne uprave vezano za, između ostalog, i porez na dohodak: povećao se osnovni osobni odbitak sa 3.800,00 na 4.000,00 kuna u cenzus od 15.000,00 kuna za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada proširen obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak: primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u [...]

1701, 2020

Kako edukacija djelatnika utječe na motivaciju?

17.01.2020|

Uspješnost poslovanja svake organizacije uvelike ovisi o motivaciji njenih djelatnika, jer motivacija djelatnika utječe na produktivnost njihovog rada, ostvarene rezultate kao i posvećenost organizaciji. Poslodavac će se najviše moći osloniti na djelatnika koji je zadovoljan svojim poslom, jer će taj isti djelatnik uložiti više truda te će efikasnije obavljati radne zadatke. Upravo iz tog razloga potrebno je istražiti područje motivacije svakog djelatnika te raditi na održavanju motivacije. Iako se za veća [...]

1612, 2019

Isplata neoporezivih prigodnih nagrada ili darova za zaposlenike

16.12.2019|

U nadolazećim blagdanskim danima, između ostalog, se javljaju pitanja o mogućim isplatama neoporezivih prigodnih nagrada/darova za zaposlenike. U nastavku teksta vam donosimo kratak pregled na koji način i pod kojim uvjetima je moguće napraviti isplate: Porezni propisi dopuštaju, ali ne obvezuju neoporezivu isplatu prigodnih nagrada i neoporezivih naknada zaposlenicima do određenih svota. Odluku donosi poslodavac vodeći računa o postojanju možebitnih akata (kolektivni ugovor, pravilnik o radu, ugovor o radu) koji takvo [...]

1612, 2019

ČETVRTA FAZA POREZNE REFORME

16.12.2019|

Dana 11. prosinca 2019. službeno je ozakonjena četvrta faza porezne reforme. Većina izmjena i dopuna Zakona stupa na snagu od 1. siječnja. Neke od važnijih promjena su: Osnovni osobni odbitak se sa sadašnjih 3.800,00 kn povećava na 4.000,00 kn. Primjenjuje se pri obračunu plaće za prosinac koja se uobičajeno isplaćuje u siječnju. Ostali koeficijenti za olakšice ostaju nepromijenjeni.   Iako je najavljivano sniženje opće stope PDV-a, ona ostaje 25%, a snižena [...]

2911, 2019

Rashodovanje imovine

29.11.2019|

Rashodovanje predstavlja trajno povlačenje imovine iz upotrebe, a do povlačenja dolazi zbog: isteka vijeka trajanja, oštećenja, dotrajalosti, zastarjelosti, Rashodovanje se obavlja nakon godišnjeg popisa imovine i obveza (popis s danom 31. prosinca), no ukoliko se utvrde navedeni nedostatci i tokom godine, ista se u svakom trenutku može rashodovati i isknjižiti iz poslovnih knjiga. Prilikom godišnjeg popisa, utvrđuje se imovina koja će biti predmet otpisa. Pritom se koriste  posebne popisne liste u koje [...]

2811, 2019

Razlike ugovora o djelu i autorskog ugovora

28.11.2019|

Ugovor o djelu je ugovor obveznog, građanskog prava kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršiti fizički ili umni rad i slično, a naručitelj se obvezuje za obavljeni posao platit naknadu. Ugovor o djelu se ne sklapa na određeno vrijeme već za izradu nekog djela ili rezultata rada. Na ugovor o djelu mogu se radno angažirati samo fizičke osobe koje obavljaju jednokratno dogovoren [...]

1911, 2019

Alkotestiranje na radnom mjestu

19.11.2019|

Radnik koji je pod utjecajem alkohola predstavlja opasnost na radnom mjestu i to ne samo za sebe samog već i za svoje suradnike, proces rada i materijalna dobra s kojima je u dodiru. Niz posljedica konzumiranja alkohola su smanjena sposobnost koncentriranja na zadatke, smanjeni refleksi te usporavanje misaonih procesa što može dovesti od pogrešaka na radu, ozljeda na radu, prouzrokovanja većih materijalnih šteta i psiholoških posljedica vezanih uz međuljudske odnose na [...]

1211, 2019

Ulazak u sustav PDV-a tijekom godine

12.11.2019|

Od 1. siječnja 2019 godine, u skladu sa čl. 90. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da vrijednost isporučenih dobara i usluga u svoti većoj od 300.000,00 kn (prag prometa) tijekom godine znači da porezni obveznik treba ući u sustav PDV-a po sili zakona tijekom godine. Primjerice, ako je poduzetnik ostvario isporuku u svoti većoj od 300.000,00 kn 18. kolovoza 2019. godine, u sustav PDV-a treba ući [...]

3110, 2019

Što je paušalni obrt, koja su ograničenja i obveze?

31.10.2019|

Paušalni obrt je vrsta poslovnog subjekta koji je u suštini klasičan obrt, ali se oporezivanje vrši paušalno - dakle razlika između klasičnog i paušalnog obrta nastaje s porezne strane. Veliki broj ljudi se odlučuje na otvaranje upravo paušalnog obrta jer su davanja državi malena, a potreba za vođenjem papirologije minimalna. Paušalni obrtnici porez plaćaju kvartalno (dakle 4 puta godišnje, svaka 3 mjeseca), a iznos poreza ovisi o razredu zarade u kojem [...]

2110, 2019

Čuvanje računovodstvene dokumentacije

21.10.2019|

Računovodstvena dokumentacija čini veliki dio poslovne dokumentacije svakog poduzetnika. Ona obuhvaća niz knjigovodstvenih isprava, poslovne knjige poduzetnika, godišnje financijske izvještaje, godišnje konsolidirane financijske izvještaje, godišnja izvješća te godišnja konsolidirana izvješća. Čuvanje računovodstvene dokumentacije uređeno je računovodstvenim i poreznim zakonima kao što su Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18), Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18) te neki posebni propisi. Jedna od temeljnih obveza poduzetnika u njegovom poslovanju je redovito poduzimanje [...]

2309, 2019

Intervju s Ivanom Vidasom, Business Development Managerom u tvrtki Unija računovodstvena kuća

23.09.2019|

Prenosimo Vam intervju s portala Posao.hr  Unija je međunarodna računovodstvena kuća, koju odlikuju visoko kvalitetne usluge i suvremena rješenja te visok stupanj zadovoljstva i povjerenja, kako stranaka tako i stručne javnosti. Ukratko razvoj karijere unutar organizacije: Svoju karijeru unutar organizacije počeo sam graditi prije točno godinu dana. Započeo sam kao računovođa za plaće, u odjelu za plaće i odmah sam, osluškujući potrebe i želje naših partnera, uočio mogućnost za povećanja opsega [...]

HITRI KONTAKT