Нова генерација сметководство

Unija Smart Accounting  ги надминува традиционалните
граници на сметководството и подобро го искористува
потенцијалот на собраните податоци.

Што е Unija Smart Accounting?

Напреден систем на новата генерација сметководство. На нашите клиенти им обезбедува практичен увид во комплексните односи во областа на работењето и помага во подобра информираност при донесување на правилни одлуки. Unija Smart Accounting поврзува три самостојни, но меѓусебно функционално и оперативно блиску поврзани компании.

Како функционира:

4 чекори за подобар бизнис

1

ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ

Сите документи, примени фактури,договори, патни налози и тн. Ги скенирате или фотографирате и едноставно ги увезувате во систем. Со тоа со вашите обврски е завршено. Сите потребни податоци системот автоматски ги чита и ги пренесува во обработка. Тука работата ја превземаат нашите сметководители.

2

REPORTING 5.0

Обработените податоци добиваат визулена слика и ви стојат на располагање во посебен и напреден систем на известување – Reporting 5.0

3

АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАИ И КОНСАЛТИНГ

Група на советници, експерти од различни области, заедно со вас ги прегледува и анализира извештаите, и ви нуди ефикасни, конкретни и практични решенија за унапредување на работењето.

4

ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ

Потоа сте вие на ред. Предложените решенија ќе ги прегелдате,изберете и ќе донесете конечна одлука.
Нов успешен деловен циклус може да започне. Како и нов круг на Унија Smart Accounting, сметководство на новата генерација.

Проверете како
Унија може да
Ви помогне!

KOHTAKT