СМЕТКОВОДСТВО ЗА МЕЃУНАРОДНИ КОМПАНИИ

Нашите експерти ќе обезбедат сметководствена поддршка за вашите деловни единици (во земјата и во странство) и единствен начин на известување, или единствен извештај за работата на одделните единици без оглед на специфичностите кои се применуваат во сметководственото и даночното законодавство на овие земји.

ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

Сеопфатни сметководствени решенија за регионите на Централна и Источна Европа. (СЕЕ region)

На своите клиенти со активно присуство на меѓународната сцена, им овозможуваме да ги имаат сите информации во сите региони во кои тие функционираат, на едно место. Ова се постигнува со користење на модерни ИТ решенија за без-хартиени операции и нашата Унија App, кои го следат целиот бизнис, како и документи од вашата компанија што го имате во вашите раце 24/7.

 

Во моментов сме присутни во 14 земји: Словенија, Австрија, Германија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Романија, Украина, Унгарија, Полска, Словачка и Чешка.

ДАНОЧНИ СМЕТКИ

Оставете ги документите кај нас и ќе обезбедиме тие да се раководат во согласност со локалниот закон. Ние редовно ќе ве информираме за резултатите на вашата компанија и ќе ве советуваме од областа на сметководството и даноците.

 

Сметководство за плати, водење на кадровска евиденција и други услуги за вработени исто така може да биде наша грижа и ве уверуваме дека тие ќе бидат во согласност со вашите очекувања и важечките регулативи и секако, ќе обезбедиме навремено и точно известување до државните институции.

РАБОТЕЊЕ СО СТРАНСКИ КОМПАНИИ БЕЗ ХАРТИЈА

Нема повеќе препишување податоци во системот или доведување документација до сметководител. Современите ИТ решенија на Unija овозможуваат брз, лесен и ефикасен бизнис без хартија. Документите (сметки, договори, налози за патување …) лесно се скенираат и се увезуваат во системот за обработка од каде што автоматски се пренесуваат во сметководството на Унија. Покрај пристапот до целата база на податоци за скенирани документи, добивате и широк спектар на извештаи и ви се обезбедува преглед на вашиот бизнис 24/7.

ЗА КОМПАНИИТЕ КОИ САМО ШТО СЕ ПРИКЛУЧИЛЕ НА СТРАНСКИОТ ПАЗАР, НУДИМЕ ПАКЕТ ВО КОЈ СЕ СОСТОИ СÈ ШТО Е ПОТРЕБНО ЗА РАБОТЕЊЕ ВО СТРАНСКА ДРЖАВА.

ПРЕДНОСТИ НА СМЕТКОВОДСТВОТО ВО УНИЈА ЗА СТРАНСКИТЕ КОМПАНИИ

Секој пазар има свои спецификации, затоа во Unija, ние нудиме квалитетно сметководство во дури 6 европски земји, истовремено помагајќи ви да имате целосна контрола врз сите пазари.

Квалитетно сметководство за одреден пазар во согласност со локалните прописи

Чување и контрола на сите документи на едно место

Еден администратор за сите пазари во регионот

Сметководство,човечки ресурси и даночни совети во согласност со локалните прописи

Споредба на локалните закони

Превентивни даночни прегледи и внатрешна ревизија на работењето, и за одделни компании, и за групи компании

ДАЛИ СТЕ НЕЗАДОВОЛНИ ОД МОМЕНТАЛНОТО СМЕТКОВОДСТВО?

СМЕНЕТЕ ГИ ВАШИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ!

СМЕТКОВОДСТВЕН СЕРВИС UNIJA

Сметководствен сервис UNIJA е присутен на меѓународниот пазар. Се одликува со висококвалитетни сметководствени и консултантски услуги и напредни IТ решенија.

За да ги оптимизираме деловните операции на нашите клиенти, развивме напреден Unija Smart Accounting sistem – нова генерација на сметководство, кој ги поврзува клучните услуги: сметководство, IT решенија и консалтинг. На нашите клиенти им обезбедува практичен увид во комплексните односи во областа на работењето и помага во подобра информираност при донесување на правилни одлуки.

ПРЕПОРАКИ

КЛИЕНТИ КОИ СЕ УВЕРИЛЕ ВО КВАЛИТЕТОТ НА НАШИТЕ УСЛУГИ

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO