ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

ЕКОНОМСКО – КОРПОРАТИВНО ПРАВО

Ние им даваме на компаниите и на поединците помош за прашања поврзани со статутот, подготовка на општи акти и договори за работа на компании и други правни организациски форми.

 • статусни правни прашања во врска со работењето на компаниите, трговците поединци и други легални организациски форми
 • преструктуирање (поделби, спојувања) на компании, трговци поединци и други правни организациски форми
 • подготовка на општи акти и договори продажба на деловни акции, ликвидација на компании

ПОСТАПКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ И НЕЛИКВИДНОСТ

Советување и инвестирање во финансиски трансакции, постапки за неликвидност и акти за задолжително распуштање.

 • советување за преструктуирање на компанијата, започнување и управување со задолжително порамнување или стечајна постапка
 • советување во постапки за ликвидација на правни лица, регистрација на побарувања во постапката
 • поднесување приговор против листата на тестирани побарувања
 • подготвување тужби и други правни процеси против одлуки во постапки за стечај

ВРАБОТУВАЊЕ, ЗАРАБОТУВАЊЕ И ПЕРСОНАЛ

Помош за работни прашања, подготовка на договори и внатрешни документи и застапување на клиенти во сите видови спорови за работното право.

 • преглед на законодавството и судската практика во областа на трудовото право
 • подготовка на договори за вработување и други форми на работа
 • изготвување на внатрешни акти и прописи
 • извршување на постапки за вработување или отказни постапки
 • комуникација со синдикатите
 • застапување во вонсудски постапки
 • застапување во случај на инспекција од областа на работа

ПРАВЕН DUE DILIGENCE ИЗВЕШТАЈ

Внимателен преглед на бизнисот (DUE DILIGENCE) е форма за добивање информации кои се неопходни за донесување стратешки одлуки или анализа на работењето на компанијата и проценка на тековните и идните деловни ризици.

НЕДВИЖНИНИ

Консултација и подготовка на правни документи при трансакции со недвижен имот и можни оптоварувања на имот со различни права во недвижен имот.

 • консалтинг за недвижнини
 • подготовка на продажба, размена, подарок, испорака и други видови договори за располагање со недвижен имот
 • регистрација во земјишниот регистар
 • советување во врска со воспоставување хипотека, градежно право, службеност и други оптоварувања на недвижен имот
 • уредување на односите за изнајмување

ДОГОВОРЕН ЗАКОН

Консултации и подготовка на разни видови договори за компании и поединци:

 • подготовка и преглед на продажба, изнајмување, поддоговор, мандат, лиценца и други видови под-поделби

Основање компанија во Централна и Источна Европа (ЦИЕ)

Ние подготвуваме се што е потребно за да основате компанија во Словенија или во странство. Ние ви ги доставуваме сите инструкции и процедури и отвораме компанија и банкарска сметка за вас. Се што ни треба од вас е соработка и еднократна посета на нотар за потпишување на меморандумот за здружување.

ПРИ ОСНОВАЊЕ ДРУШТВА ВО СТРАНСТВО (И ВО СЛОВЕНИЈА), ГИ НУДИМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ

Правилните и навремени даночни пријави се од суштинско значење за законското работење на секоја компанија.

 • подготовка на Акт за основање или социјални договори,
 • учество во постапките за регистрација на суд,
 • учество во отворање деловна сметка,
 • изработка на апликација за добивање даночен број, печат.

ПО ОСНОВАЊЕТО НА КОМПАНИЈА, МОЖЕМЕ ДА ОСТАНЕМЕ СО ВАС

Подготовка на извештаи за различни институции и менаџмент, кои обезбедуваат точни информации важни за понатамошно планирање и работење.

 • ние нудиме врвни сметководствени услуги (во 14 земји)
 • ви овозможуваме лесен бизнис без хартија во согласност со најновите решенија во информатичката технологија.
 • ве советуваме и ви помагаме во понатамошниот раст.

 

ПРЕДНОСТИ НА КОНСУЛТАНТ ВО УНИЈА

Сите одговори на прашања од различни области ги добивате на едно место. Одлични сме на дури 6 пазари во Централна и Источна Европа и нудиме практични решенија за оптимизација на работата.

ЦЕЛОСНО ТРЕТИРАЊЕ НА ПРАШАЊА ОД РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ

Правни, сметководствени, даночни, финансиски и деловни консалтинг на едно место.

КОНСУЛТИРАЊЕ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ОБЛАСТ

Сите видови на консултации во регионот на ЦИЕ се на едно место. Горди сме на голем тим консултанти во околу 14 европски земји..

ВИСОКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СОВЕТНИЦИ

Со долгогодишно искуство во пракса и активна улога како предавачи и како автори на професионални публикации

ИНДИВИДУАЛЕН ТРЕТМАН

Ние ги третираме сите наши клиенти поединечно, нудиме практични решенија и помагаме да се оптимизира работата.

КОНСУЛТАНТЕН ТИМ НА УНИЈА

Знаење и искуство што стојат на исклучителна професионална основа и темелно познавање на предизвиците со кои се соочувате.

ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ

Високиот професионализам е клучен фактор што влијае врз изборот на експерт за консултации во одредена област, како и довербата на клиентите. Вработените во Унија Консалтинг ја потврдуваат својата професионалност и со формално образование и со континуирано професионално образование. Повеќе од 100 часа годишна обука е многу над европскиот просек, која се движи помеѓу 30 и 40 часа. Ние сме свесни дека можеме да поставиме и одржуваме високи професионални стандарди само со квалификуван стручен кадар.

НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

ПРАШУВАЈТЕ НÈ ПОЧЕСТО

Секогаш има многу сметководствени проблеми, но некои се почести. Можеби и вашиот е меѓу нив, па проверете ги подолу. Доколку не сте го нашле одговорот, ве молиме контактирајте не и со задоволство ќе одговориме на вашите прашања.

Кои се најчестите правни советодавни услуги што ги обезбедуваме за клиентите?

Со склучувањето на договорот се постигнуваат посакуваните меѓусебни права и обврски меѓу страните, без разлика дали се Б2Б или други. Како и да е, договорните односи исто така може да предизвикаат некои несигурности и дополнителни трошоци, во однос на тоа какви се вистинските обврски на страните, што се случува ако другата страна го прекрши договорот, можностите за раскинување на договорот, одговорност за штета, оданочување итн. затоа, соодветните договори, подзаконски акти, правила и протоколи се од исклучително значење и можат да избегнат непотребни ризици, даноци и судски трошоци. Правната соодветна анализа е и превентивна и дијагностичка постапка за прегледување на правните односи и документацијата. Предмет на законска соодветна анализа обично се сите видови правни области, како што се комерцијалното и договорното право, трудовото право, колективните договори и платниот список, недвижностите, (не) бонитетот, даночното право и друго. Целта е да се пронајдат и препознаат потенцијалните правни ризици, загуби, нееднаквост на обврските и да се идентификува непочитување на релевантното законодавство.

Дали сакате да основате компанија?

При започнување на вашиот бизнис, дома или во странство, важно е да имате доверлив консултант кој ќе обезбеди услуга за едношалтерски систем. Нашите клиенти, компании и поединци, ја ценат нашата брза и целосна помош при регистрирање на нивните компании, консултации за различни правни и даночни прашања и координација на процесот. Со обезбедување виртуелна канцеларија, административна поддршка и сметководствени пакети, нашите клиенти може да се фокусираат на нивниот примарен бизнис, знаејќи дека административниот дел од бизнисот е добро згрижен.

Како да управувате со ликвидација и други промени во статусот?

Засегнатите страни можат да одлучат да го затворат или променат својот бизнис, без оглед на причината. По барање, Унија го презема целиот процес на ликвидација и дејствува како ликвидатор или само обезбедува консултација со потребните апликации и даночни пријави и помага во ликвидацијата на средствата.

Дали управувате и со М & А?

Ние го советуваме и го водиме процесот и при продажба и за купување компании. Имаме искуство во управувањето со двете набавки во процесот на продажба. Нашите услуги во врска со спојувањата и превземањата вклучуваат финансиска анализа, соодветна анализа, преговори и подготовка на правни документи. Во рамките на услугите за спојувањата и превземањата, имаме дигитална платформа формирана со цел продажба и купување компании. UnijaHUB е дигитален крстопат помеѓу компаниите за продажба и потенцијалните инвеститори. Претставува сеопфатна и разновидна платформа која отвора нови можности за сопствениците на бизниси, нови можности за инвеститорите и овозможува нова динамика на пазарот.

ПРЕПОРАКИ

НИ ВЕРУВААТ