ПРАВНИ СОВЕТИ

Свесни сме дека сите правни односи имаат свои финансиски импликации, затоа ќе ве советуваме да ги превземете мерките кои се најдобри за вас.

ВО УНИЈА КОНСАЛТИНГ ВИ НУДИМЕ ПРАВНО СОВЕТУВАЊЕ ЗА...

ЕКОНОМСКО – КОРПОРАТИВНО ПРАВО

Нудиме помош на компании и физички лица со прашања од правен статус, подготовка на општи акти и договори во врска со работењето на компаниите и други форми на правно организирање.

 

 • Статусно-правни прашања во врска со работењето на компаниите, трговските поединци и другите облици на правно организирање
 • Статусни трансформации (поделби, спојувања) на друштва, трговци поединци и други форми на правна организација
 • Подготовка на општи акти и договори, продажба на деловни акции, ликвидација на фирми

ПОСТАПКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ И НЕЛИКВИДНОСТ

Консултации за инвестирање на правни средства во финансиско работење, постапки поради неликвидност и принуден прекин. Совети за преструктуирање на компанијата, започнување и управување со присилно порамнување или стечајна постапка

 

 • Советување во постапки за престанок на правни лица, пријавување на побарување во процес
 • Поднесување приговор против списокот на тестирани побарувања
 • Подготовка на жалби и други правни лекови против решенија во стечајна постапка

ВРАБОТУВАЊЕ, РАБОТНИ ОДНОСИ, ПЛАТИ И КАДРИ

Помош за трудово-правни прашања, подготовка на договори и интерни акти, како и застапување на клиенти во сите видови трудово-правни спорови.

 

 • преглед на законодавството и судската пракса во областа на трудовото право
 • подготовка на договори за вработување и други форми на работа
 • изготвување на внатрешни акти и прописи
 • спроведување на постапки за вработување или отказни постапки
 • комуникација со синдикатите
 • застапување во работни судски постапки
 • застапување во случај на инспекциска контрола од областа на работата

ПРАВЕН DUE DILIGENCE ИЗВЕШТАЈ

Правен (DUE DILIGENCE) извештај е форма на добивање информации кои се неопходни за донесување стратешки одлуки, односно тоа значи длабинска анализа на работењето на компанијата и проценка на тековните и идните деловни ризици.

Повеќе за длабинската анализа на работењето на компанијата можете да прочитате ТУКА.

НЕДВИЖНИНИ

Советување и изготвување на правна документација при трансакции со недвижности и можни оптоварувања на недвижности со различни стварни права.

 • Правен консалтинг за трансакции со недвижен имот
 • Подготовка на купопродажен договор, договор за размена, подарок, примопредавање и други видови договори за отуѓување на недвижен имот
 • Упис на имот во катастер
 • Совети во врска со засновањето на хипотеки, градежни права, службености и други оптоварувања на недвижен имот
 • Регулирање на закупи

ТРГОВСКО ПРАВО

Консултации и изработка на разни видови договори и за фирми и за физички лица:

 • Подготовка и преглед на продажба, закуп, преземање, мандат, лиценца и други видови на поддоговори

Советување за основање на компанија во Централна и Источна Европа (ЦИЕ)

Подготвуваме се што ви е потребно за основање компанија во Македонија или Целнтрална и Источна Европа. Ги добивате сите инструкции и процедури за да отворите фирма и банкарска сметка. Се што ни треба од вас е ваша соработка и еднократна посета на нотар за потпишување на основачкиот акт.

ПРИ ОСНОВАЊЕ КОМПАНИИ ВО СТРАНСТВО (И ВО МАКЕДОНИЈА), ГИ НУДИМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ

Правилните и навремени даночни пријави се од суштинско значење за легалното работење на секоја компанија.

 • подготовка на Акт за основање или социјални договори,
 • учество во постапките за регистрација на суд,
 • учество во отворање деловна сметка,
 • изработка на апликација за добивање даночен број, печат.

ПО ОСНОВАЊЕТО НА КОМПАНИЈА, МОЖЕМЕ ДА ОСТАНЕМЕ СО ВАС

Подготовка на извештаи за различни институции и менаџмент, кои обезбедуваат точни информации важни за понатамошно планирање и работење.

 • Ви нудиме врвни сметководствени услуги (во 14 земји)
 • Ви овозможуваме лесно водење бизнис без хартија во согласност со најсовремените решенија во информатичката технологија (APP Union)
 • ве советуваме и ви помагаме во вашиот понатамошен раст

ПОСТАВЕТЕ НИ ПРАШАЊЕ И ПРОВЕРЕТЕ КАКО УНИЈА МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ

ПРЕДНОСТИ НА УНИЈА КОНСАЛТИНГОТ

Сите одговори на прашања од различни области ги добивате на едно место. Добро сме позиционирани на дури 14 пазари во Централна и источна Европа и нудиме практични решенија за оптимизација на работата.

СЕОПФАТЕН ТРЕТМАН НА ПРАШАЊА ОД РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ

Правен , сметководствен, даночен, финансиски и деловен консалтинг на едно место.

МЕЃУНАРОДЕН КОНСАЛТИНГ

Сите видови на консултации во регионот на ЦИЕ на едно место. Горди сме на голем тим консултанти во дури 14 европски земји..

ПРОФЕСИОНАЛЕН ТИМ НА СОВЕТНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА КОНСАЛТИНГОТ

Со долгогодишно искуство во пракса и активна улога како предавачи и како автори на професионални публикации

ИНДИВИДУАЛЕН ТРЕТМАН

Ние ги третираме сите наши клиенти поединечно, нудиме практични решенија и помагаме во оптимизација на нивната работа и бизнис.

КОНСУЛТАНТЕН ТИМ НА УНИЈА

Знаење и засновани на исклучителни професионални основи и темелно познавање на предизвиците со кои се соочувате.

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ НА ВИСОКО НИВО

Професионалноста на високо ниво е фундаментален фактор кој влијае на изборот на консултантски експерт од одредена област, а исто така и на довербата на клиентите. Вработените во Унија Консалтинг ја потврдуваат својата стручност со формалното образование и со тековното професионално образование. Повеќе од 100 часа годишна обука го надминува европскиот просек од 30 до 40 часа. Свесни сме дека можеме да поставиме и одржуваме високи професионални стандарди само со квалификуван стручен кадар.

ПРАШУВАЈТЕ НЕ ПОЧЕСТО

игурно секојдневно се среќавате со доста сметководствени и бизнис прашања, но некои од нив се покомплексни и почести. Можеби и вашето прашање е меѓу нив, па кликнете и проверете подолу. Доколку не сте го нашле одговорот, ве молиме контактирајте не и со задоволство ќе одговориме на вашите прашања.

Со склучувањето на договорот се постигнуваат посакуваните меѓусебни права и обврски меѓу страните, без разлика дали се Б2Б или други. Како и да е, договорните односи исто така може да предизвикаат некои несигурности и дополнителни трошоци, во однос на тоа какви се вистинските обврски на страните, што се случува ако другата страна го прекрши договорот, можностите за раскинување на договорот, одговорност за штета, оданочување итн. затоа, соодветните договори, подзаконски акти, правила и протоколи се од исклучително значење и можат да избегнат непотребни ризици, даноци и судски трошоци. Правната соодветна анализа е и превентивна и дијагностичка постапка за прегледување на правните односи и документацијата. Предмет на законска соодветна анализа обично се сите видови правни области, како што се комерцијалното и договорното право, трудовото право, колективните договори и платниот список, недвижностите, (не) бонитетот, даночното право и друго. Целта е да се пронајдат и препознаат потенцијалните правни ризици, загуби, нееднаквост на обврските и да се идентификува непочитување на релевантното законодавство.

При започнување на вашиот бизнис, дома или во странство, важно е да имате доверлив консултант кој ќе обезбеди услуга за едношалтерски систем. Нашите клиенти, компании и поединци, ја ценат нашата брза и целосна помош при регистрирање на нивните компании, консултации за различни правни и даночни прашања и координација на процесот. Со обезбедување виртуелна канцеларија, административна поддршка и сметководствени пакети, нашите клиенти може да се фокусираат на нивниот примарен бизнис, знаејќи дека административниот дел од бизнисот е добро згрижен.

Засегнатите страни можат да одлучат да го затворат или променат својот бизнис, без оглед на причината. По барање, Унија го презема целиот процес на ликвидација и дејствува како ликвидатор или само обезбедува консултација со потребните апликации и даночни пријави и помага во ликвидацијата на средствата.

Ние го советуваме и го водиме процесот и при продажба и за купување компании. Имаме искуство во управувањето со двете набавки во процесот на продажба. Нашите услуги во врска со спојувањата и превземањата вклучуваат финансиска анализа, соодветна анализа, преговори и подготовка на правни документи. Во рамките на услугите за спојувањата и превземањата, имаме дигитална платформа формирана со цел продажба и купување компании. UnijaHUB е дигитален крстопат помеѓу компаниите за продажба и потенцијалните инвеститори. Претставува сеопфатна и разновидна платформа која отвора нови можности за сопствениците на бизниси, нови можности за инвеститорите и овозможува нова динамика на пазарот.

НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

Во Unija, сме свесни за значењето на личниот пристап, затоа ве покануваме да се запознаете со нашите експерти кои се грижат за вашите предизвици и да ги разгледате нивните постигнувања.

Кому му се јавувате кога се соочувате со важни одлуки?

На вашиот финансиски директор, се разбира.Ова е процес каде што компанијата ангажира високо квалификуван професионалец за да управува со нејзините финансиски операции. Тоа е оној што го нарекувате.

Дали сакате да инвестирате во Западен Балкан?

Сметајте на нас како ваш локален водич.
Како да основате компанија, како да вработите луѓе и како да не правите грешки што ги прават вашите конкуренти.

Словенија

dr. Nina Orehek Ručigaj

Хрватска

Ivan Podgorski Boček

Босна и Херцеговина

Džejna Mahović

Србија

Dragana Ašić Ratkovac

Црна Гора

Iva Asanović

Северна Македонија

Milan Aleksovski

Milan Aleksovski

ПРЕВЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ

Со сета должност, ние се грижиме вашиот бизнис да биде ажуриран и во согласност со законот. Ве советуваме како и кога да преземете понатамошни успешни деловни чекори.

Ве интересира продажба на фирма и префрлање на бизнис?

САКАТЕ ДА ДОЗНАЕТЕ КАКО ИЗГЛЕДА ПРОЦЕСОТ ВО ВИСТИНА?

За вас подготвивме прирачник со сите потребни информации.

ПРЕПОРАКИ

КЛИЕНТИ КОИ СЕ УВЕРИЛЕ ВО КВАЛИТЕТОТ НА НАШИТЕ УСЛУГИ

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO