Oсновање на компанија Во странство


БРЗО
КОНТАКТ

Обратете ни се на info@unija.com и ќе добиете прашалник со кој ќе ги добиеме сите потребни информации во врска со основањето на вашата компанија, по што постапката за основање веднаш може да започне и за многу краток период ќе ја имате вашата компанија оперативна.

Ценовник за основање на компанијата

Земја Редовна цена Посебна понуда

Австрија
2800 EUR
(пакет COMPLEX)
1700 EUR (пакет SIMPLE)

Србија
1500 EUR 50 % попуст ако е основач физичко лице или при склучен договор сметководствени услуги

Хрватска
2000 EUR 50 % попуст ако е основач физичко лице или при склучен договор сметководствени услуги

Босна и Херцеговина
2000 EUR 50 % попуст ако е основач физичко лице или при склучен договор сметководствени услуги

Црна Гора
1500 EUR 50 % попуст ако е основач физичко лице или при склучен договор сметководствени услуги

Словенија
2000 EUR 50 % попуст ако е основач физичко лице или при склучен договор сметководствени услуги

Чешка
2000 EUR 50 % попуст ако е основач физичко лице или при склучен договор сметководствени услуги

Полска
2000 EUR 50 % попуст ако е основач физичко лице или при склучен договор сметководствени услуги

Словачка
2000 EUR 50 % попуст ако е основач физичко лице или при склучен договор сметководствени услуги

Цените се без ДДВ 

Ние сме тука да одговориме на сите даночни, правни, деловни и финансиски прашања

СОВЕТУВАЊЕ НА УНИЈА

Проверете како
унија може да
ви помогне!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ