Oсновање на компанија
Во Македонија

Обратете ни се на info@unija.com и ќе добиете прашалник со кој ќе ги добиеме сите потребни информации во врска со основањето на вашата компанија, по што постапката за основање веднаш може да започне и за многу краток период ќе ја имате вашата компанија оперативна.

За вас ги вршиме следниве услуги:

 • основање на сите правни форми ДОО;ТП,АД,здруженија и слично
 • изработка на оснивачки акт
 • изработка на статут
 • договор на членовите
 • правилник за интерни процедури
 • други интерни корпоративни документи
 • советување во врска со корпоративно управување
 • помош во пронаоѓање на деловен простор
 • отварање на сметка во деловните банки
 • регистрација за цели на ДДВ
 • апликации за државна помош и олеснувања

Проверете како
унија може да
ви помогне!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ