Студентски натпревар – Unija Challenge 2023

Водење бизнис во Босна и Херцеговина

Водење бизнис во Словенија

Промена во сметководствениот сервис

Отворањето фирма во Хрватска никогаш не било толку едноставно

Експерти за пресметка на платата

Воведен е Законот за платежни услуги и платни системи и измени и дополнувања на Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам

Топ пет карактеристики на квалитетно сметководство

Измена на закони од даночна сфера во Р.С.Македонија

Флуктуација и заминување на експерти за пресметката на платите

Бараме системски инженери со добро познавање на одбојката. Или барем кошарка. И фудбалот е добредојден.

Дали пресметката на плата треба да се довери на надворешна компанија?

Пријавете се за Unija Challenge за студенти

Промени во законот за вршење сметководствени услуги во С.Р. Македонија

Одржување и управување со информациската инфраструктура

Правна превентивна длабинска анализа

Проверка на даночната и финансиската состојба на фирмата

Потпишан договор со еконосмкиот факултет при универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје