ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

ЕВИДЕНЦИЈА НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Законот за работниот регистар и социјалната сигурност ги обврзува сите работодавачи да водат евиденција за вработените, трошоците за работна сила, работното време. Податоците за вработените треба да бидат соодветно заштитени. Можете да им верувате на мониторингот на сите записи на персоналот на нашите експерти.

ПОДГОТОВКА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТНИ АКТИВНОСТИ НА КОМПАНИЈАТА

  • Задолжителни внатрешни акти: систематизација, проценка на ризик, проценка на здравствениот ризик, алкохолизација, други супстанции, малтретирање, вознемирување, заштита на личните податоци, унапредување на здравјето.
  • Други необврзувачки акти: правила за плати, надомест, внатрешни правила за одредување годишен одмор, правила за употреба на службени возила.

ПОДГОТОВКА НА ИЗВРШЕНИ АКТИ И ДРУГИ СОВЕТУВАЊА ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ПРВА ПОМОШ

  • договори за вработување,
  • Договор за стипендија,
  • договор за образование на работа,
  • регистрација на вработени во задолжително осигурување,
  • известување за годишен одмор,
  • договор за употреба на службен автомобил за приватни цели,
  • разни известувања до вработените.

ВЕСТИ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Ве известуваме за новини во областа на обврзувачките колективни договори за работа, закон за вработување и други закони и прописи кои се однесуваат на обврските и правата на вработените и другите договорни вработени (автори, изведувачи, студенти…).

ЧУВАЊЕ ЛИЧНИ ПАПКИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Ажурираните и сеопфатни записи за персоналот со придружната документација на едно место е основен услов за работата на одделот за човечки ресурси и ефективна поддршка за можната посета на трудовиот инспектор. Со тим од искусни експерти, доаѓаме на ваша помош преку:

поддржувајќи го вашиот бизнис и грижете се за правната кохерентност на вашата функција за човечки ресурси со управување со лични папки,

ви помагаме да воспоставите законски потребни записи, да подготвите задолжителни политики, да организирате прегледи и обуки за вашите вработени, како и да ги информираме вработените за вашите годишни датуми за одмор,

прегледајте ги вашите записи и посочете недостатоци и отстапувања од законските барања, пред да добиете посета од инспектор.

Мониторингот на целата евиденција на персоналот може да им се верува на нашите експерти: извршување на договори на определено време, информирање на вработените за правото на годишен одмор, динамика на вршење превентивни медицински прегледи, прегледи од заштита при работа…

Сметководствен сервис UNIJA

Сметководствен сервис UNIJA е присутен на меѓународниот пазар. Се одликува со висококвалитетни сметководствени и консултантски услуги и напредни IТ решенија .

За да ги оптимизираме деловните операции на нашите клиенти, развивме напреден Unija Smart Accounting sistem – нова генерација на сметководство, кој ги поврзува клучните услуги: сметководство, IT решенија и консалтинг. На нашите клиенти им обезбедува практичен увид во комплексните односи во областа на работењето и помага во подобра информираност при донесување на правилни одлуки.

ПРЕПОРАКИ

НИ ВЕРУВААТ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

15. мај, 2023

Водење бизнис во Босна и Херцеговина

Успехот на бизнис идејата е под влијание на многу фактори, вклучително и средината во која одлучуваме да ги постигнеме нашите деловни цели. Големо влијание има културата на луѓето, нивните навики и начин на живот. Сите овие социо-демографски фактори кои е тешко субјективно да се измерат и проценат, без нумерички показатели кои би можеле поопипливо да го диктираат начинот на живеење на луѓето во одреден регион.

Повеќе
13. април, 2023

Водење бизнис во Словенија

Успехот на бизнис идејата е под влијание на многу фактори, вклучително и средината во која одлучуваме да ги постигнеме нашите деловни цели. Големо влијание има културата на луѓето, нивните навики и начин на живот. Сите овие социо-демографски фактори тешко се мерат и оценуваат субјективно, без нумерички показатели кои би можеле поопипливо да го диктираат начинот на живот на луѓето во одреден регион. Правните рамки, даночните оптоварувања и бенефиции и другите државни регулативи кои го обликуваат начинот на водење бизнис во одредена земја се несомнено мерливи.

Повеќе
5. април, 2023

Промена во сметководствениот сервис

Има многу компании кои не се сигурни дали промената на нивниот сметководствен сервис е вистинската опција за нив. Некои стравуваат дека ако ја сменат сметководствената услуга, тоа може да предизвика проблеми или други потешкотии поврзани со сметководството.

Повеќе
24. март, 2023

Отворањето фирма во Хрватска никогаш не било толку едноставно

Основањето на друштво со ограничена одговорност во Хрватска е по утврдена процедура и е поврзано со одредени трошоци. За да ви заштедиме драгоцено време, во дадената брошура ги сумираме сите потребни информации за воспоставување на ДОО во Хрватска, а ние со задоволство ќе ви помогнеме околу самата процедура.

Повеќе
24. февруари, 2023

Експерти за пресметка на платата

Голем предизвик за сите експерти се честите измени на законот. Во Република Македонија експерт за пресметка на плати треба да ги знае правилата за пресметката на истата и да ги следи измените во законите и во ентитетите и во окрузите и да ги спроведе навреме.

Повеќе
21. февруари, 2023

Воведен е Законот за платежни услуги и платни системи и измени и дополнувања на Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам

Od 01.01.2023. godine počela je primjena novog Zakona o platnim uslugama i platnim sistemima, koji predviđa nekoliko odredbi koje smo odabrali da istaknemo i koje treba uzeti u obzir u dosadašnjem radu. Takođe, u tekstu predstavljamo izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Повеќе
3. февруари, 2023

Топ пет карактеристики на квалитетно сметководство

Како да изберете сметководствен систем кој ќе ви стане најдобар пријател, не е многу лесно да се стави во рамките на правилата, но овие пет совети дефинитивно можат да ви помогнат.

Повеќе
26. јануари, 2023

Измена на закони од даночна сфера во Р.С.Македонија

Usvojene su izmjene i dopune Zakona o porezu na lični dohodak, dok su izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o porezu na dobit još u skupštinskoj proceduri. Sve detalje promjena donosimo u ovom tekstu.

Повеќе
23. јануари, 2023

Флуктуација и заминување на експерти за пресметката на платите

Поради флуктуацијата на вработени, може да се случи фирма со 50 или повеќе вработени да остане без експерт за плати. Кои се сите проблеми што може да се случат доколку единствениот што пресметува плати ја напушти компанијата?

Повеќе
21. ноември, 2022

Бараме системски инженери со добро познавање на одбојката. Или барем кошарка. И фудбалот е добредојден.

Системски инженер (м/ж) Не, навистина. Би сакале да победиме на меѓународните спортски игри на Унија. Составуваме тим. Секако, сакаме да […]

Повеќе