ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

ЕВИДЕНЦИЈА НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Законот за работниот регистар и социјалната сигурност ги обврзува сите работодавачи да водат евиденција за вработените, трошоците за работна сила, работното време. Податоците за вработените треба да бидат соодветно заштитени. Можете да им верувате на мониторингот на сите записи на персоналот на нашите експерти.

ПОДГОТОВКА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТНИ АКТИВНОСТИ НА КОМПАНИЈАТА

  • Задолжителни внатрешни акти: систематизација, проценка на ризик, проценка на здравствениот ризик, алкохолизација, други супстанции, малтретирање, вознемирување, заштита на личните податоци, унапредување на здравјето.
  • Други необврзувачки акти: правила за плати, надомест, внатрешни правила за одредување годишен одмор, правила за употреба на службени возила.

ПОДГОТОВКА НА ИЗВРШЕНИ АКТИ И ДРУГИ СОВЕТУВАЊА ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ПРВА ПОМОШ

  • договори за вработување,
  • Договор за стипендија,
  • договор за образование на работа,
  • регистрација на вработени во задолжително осигурување,
  • известување за годишен одмор,
  • договор за употреба на службен автомобил за приватни цели,
  • разни известувања до вработените.

ВЕСТИ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Ве известуваме за новини во областа на обврзувачките колективни договори за работа, закон за вработување и други закони и прописи кои се однесуваат на обврските и правата на вработените и другите договорни вработени (автори, изведувачи, студенти…).

ЧУВАЊЕ ЛИЧНИ ПАПКИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Ажурираните и сеопфатни записи за персоналот со придружната документација на едно место е основен услов за работата на одделот за човечки ресурси и ефективна поддршка за можната посета на трудовиот инспектор. Со тим од искусни експерти, доаѓаме на ваша помош преку:

поддржувајќи го вашиот бизнис и грижете се за правната кохерентност на вашата функција за човечки ресурси со управување со лични папки,

ви помагаме да воспоставите законски потребни записи, да подготвите задолжителни политики, да организирате прегледи и обуки за вашите вработени, како и да ги информираме вработените за вашите годишни датуми за одмор,

прегледајте ги вашите записи и посочете недостатоци и отстапувања од законските барања, пред да добиете посета од инспектор.

Мониторингот на целата евиденција на персоналот може да им се верува на нашите експерти: извршување на договори на определено време, информирање на вработените за правото на годишен одмор, динамика на вршење превентивни медицински прегледи, прегледи од заштита при работа…

Сметководствен сервис UNIJA

Сметководствен сервис UNIJA е присутен на меѓународниот пазар. Се одликува со висококвалитетни сметководствени и консултантски услуги и напредни IТ решенија .

За да ги оптимизираме деловните операции на нашите клиенти, развивме напреден Unija Smart Accounting sistem – нова генерација на сметководство, кој ги поврзува клучните услуги: сметководство, IT решенија и консалтинг. На нашите клиенти им обезбедува практичен увид во комплексните односи во областа на работењето и помага во подобра информираност при донесување на правилни одлуки.

ПРЕПОРАКИ

НИ ВЕРУВААТ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

26. јануари, 2023

Измена на закони од даночна сфера во Р.С.Македонија

Usvojene su izmjene i dopune Zakona o porezu na lični dohodak, dok su izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o porezu na dobit još u skupštinskoj proceduri. Sve detalje promjena donosimo u ovom tekstu.

Повеќе
23. јануари, 2023

Флуктуација и заминување на експерти за пресметката на платите

Поради флуктуацијата на вработени, може да се случи фирма со 50 или повеќе вработени да остане без експерт за плати. Кои се сите проблеми што може да се случат доколку единствениот што пресметува плати ја напушти компанијата?

Повеќе
21. ноември, 2022

Бараме системски инженери со добро познавање на одбојката. Или барем кошарка. И фудбалот е добредојден.

Системски инженер (м/ж) Не, навистина. Би сакале да победиме на меѓународните спортски игри на Унија. Составуваме тим. Секако, сакаме да […]

Повеќе
21. ноември, 2022

Дали пресметката на плата треба да се довери на надворешна компанија?

Сите работодавци вложуваат големи напори да обезбедат информациите за платите и придобивките да не станат јавни. Токму тука, и многу често, стапува на сцена аутсорсингот на плати, како решение кое може да ги задоволи сите барања на вработените и нивните работодавци.

Повеќе
16. септември, 2022

Пријавете се за Unija Challenge за студенти

Направивме бројни напредоци во професионалните и техничките области и воспоставивме нови деловни стандарди. Токму затоа сакаме да им помогнеме на младите да стекнат вештини кои ќе бидат корисни во деловниот свет покрај нивното формално образование. Еден од овие начини се ваквите натпревари.

Повеќе
8. август, 2022

Промени во законот за вршење сметководствени услуги во С.Р. Македонија

Со овој закон се уредуваат условите на вршење на сметководствени работи, субјектите кои вршат сметководствени работи, условите за стекнување со статус на сметководител и овластен сметководител, организацијата и работењето на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија, основањето и надлежностите на Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија, како и други прашања кои се однесуваат на вршењето на сметководствени работи.

Повеќе
3. август, 2022

Одржување и управување со информациската инфраструктура

Во Unija Sibit, се гордееме со нашата професионална ИТ поддршка со брзо време на одговор и 24/7 одржување, што значи 24 часа на ден, 7 дена во неделата, вклучително и сабота, недела и празници. Професионалната и сеопфатна поддршка ви гарантира доверливост и висока достапност на сите елементи на информацискиот систем, а одржувањето целосно е  прилагодено на потребите и желбите на клиентот.

Повеќе
28. јули, 2022

Правна превентивна длабинска анализа

Унија консалтинг им нуди на клиентите преглед на Due Diligence. Ова може да вклучува правен, даночен и деловно-финансиски преглед или друга форма на специјализирана ревизија, на пр. комерцијален, технолошки, оперативен преглед.

Повеќе
13. јули, 2022

Проверка на даночната и финансиската состојба на фирмата

Многу е важно да ги идентификувате даночните и финансиските ризици во една компанија, не само ако размислувате за преземањето на таа компанија, туку и кога сакате да ја проверите даночната и финансиската состојба на тековните активности на вашата компанија, да избегнете непотребни казни или да проверите дали има простор за заштеда (оптимизација).

Повеќе
30. јуни, 2022

Потпишан договор со еконосмкиот факултет при универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје

Unija Smart Accounting и Економскиот факултет во Скопје на втори овој месец го потпишаа Договорот за деловна и техничка соработка. […]

Повеќе