Флуктуација и заминување на експерти за пресметката на платите
23. јануари, 2023

Флуктуација и заминување на експерти за пресметката на платите

Флуктуација на вработени во компаниите

Флуктуацијата на вработените е поим кој се однесува на посебен вид на заминување на вработените од компанијата. Флуктуацијата на вработените е нормален, а во некои случаи и посакуван процес. Се дефинира како самоиницијативно напуштање на компанијата од страна на вработените. Флуктуацијата на вработените до 15% не е нешто што треба да го загрижува работодавецот. Заминувањето на вработените им овозможува на новите вработени да дојдат во компанијата со нови знаења и идеи.

Во денешно време, кога инфлацијата е сериозен проблем во целиот свет, флуктуацијата на вработените може да се зголеми поради барањето на луѓето за подобро платена работа. Ова може да биде проблем за компанијата. Зголемениот обрт на вработените носи со себе ризик од напуштање на експерти. За компанија која се грижи за своите вработени, како и за своите клиенти, вработените се најважниот и најзначајниот ресурс.

Заминување на експертите за пресметката на плата

Една од најчувствителните и затоа најважните теми кога се во прашање вработените се платите. На секој вработен му е потребна платата што ја зема на одреден датум во месецот. Често се случува за некои тоа да биде единствениот извор на приход во семејството. За луѓето, заработката е една од најважните причини зошто ја избираат работата што ќе ја извршуваат. На семејствата и на поединците им е потребно месечно за да можат да си обезбедат одредени услови за живот.

Чувствителноста на оваа тема се должи и на висината на заработката, но и на тајноста на истата. Важно е заработката навреме да биде на сметката, но и да се заштити информацијата за нејзиниот износ. За жал, се случува поради грешка во пресметката на платите, на вработените да им доцни платата, што за никого не е пријатен момент. Затоа грижата за пресметката на платата е важно прашање за сите компании без разлика на големината. Важно е и кој и како ја пресметува платата.

Поради флуктуацијата на вработени, може да се случи фирма со 50 или повеќе вработени да остане без експерт за плати. Кои се сите проблеми што може да се случат доколку единствениот што пресметува плати ја напушти компанијата?

И покрај тоа што работодавачот останал без својот експерт за плати, сепак неговата обврска е законски пропишана. Обврската на работодавачот се уште постои. Работодавачот е должен да им исплаќа плата на вработените најмалку еднаш месечно, а најдоцна до крајот на тековниот месец за претходниот месец. Ова значи дека заминувањето на еден специјалист за плати може да ја загрози компанијата и потенцијално да предизвика многу повеќе вработени да ја изгубат довербата.

Како сметководствена фирма која се занимава и со пресметка на платата, сме имале ситуации кога компаниите сакале да ни префрлат платен список во еден ден. Една од главните причини беше ненадејното заминување на одговорниот за пресметката на платата. Чувството што работодавците го почувствуваа во тие моменти беше страв. Пред се стравот дека заработката на вработените нема да им биде исплатена навреме, но и долгорочниот проблем да нема личност на која ќе се потпрат.

Во моментот кога работодавачот ќе остане без специјалист за плати, тој се соочува со свршен факт. Во тој момент работодавачот мора да најде решение кое ќе го реши проблемот и на краток и на долг рок.

Услуга за пресметка на плата во Union Smart Accounting
Надворешна пресметка на плата

Надворешна пресметка на плата

Одложувањето и избегнувањето проблеми не претставува функционална стратегија на компанијата. Функционална стратегија за решавање проблеми би била да се идентификуваат клучните проблеми и да се работи на нив. Како што споменавме, една од најчувствителните и затоа најважните теми кога се во прашање вработените се платите. Затоа, компаниите не треба да дозволат нивната заработка да стане проблем. Важно е однапред да се размислува за прашањето за пресметка на плата. Разбирањето на проблемот е од витално значење за да се најде решение.

Во случај на пресметка на плата, решението за компаниите кои го доверуваат својот платен список на едно лице е надворешна пресметка на плата. Ваквиот пристап во бизнисот ќе ви понуди ангажман на цел тим експерти за пресметка на заработка, која тешко се собира во малите компании. Пресметката на заработката во вашата компанија тогаш не би морала да зависи од едно лице.

Со префрлање на пресметката на заработката на надворешна компанија се осигурувате себе си и вашите вработени. Ваквото решение е стратешки потег и ја обезбедува вашата компанија од потенцијалното заминување на вашиот интерен специјалист за плати. Со пренесување на пресметката на заработката на надворешна агенција, покажувате дека вашите вработени се на прво место и дека однапред ја обезбедувате нивната доверба и безбедност.

Како што однапред ги планирате целите и буџетите, важно е однапред да планирате и да изберете луѓе со кои ќе соработувате и ќе го доверите вашиот бизнис. Зошто надворешното сметководство за плати е најдоброто решение за компаниите можете да дознаете во нашата статија – Дали сметководството за плати треба да го доверите на надворешна компанија.

Пресметката на заработката не треба да се гледа како едноставна операција за пресметка. Тоа е сложен процес со кој мора да се справи квалификувано лице и вистински специјалист за плати. Пресметувањето на заработката е важна и комплицирана задача за секој работодавач. Тоа е тесно поврзано со неговиот бизнис и може да влијае врз него. Причината за тоа е затоа што го одразува односот меѓу работодавачот и државата, а од друга страна силно влијае на одржувањето на довербата меѓу работникот и работодавачот.

Во Unija Smart Accounting, покрај експертите за пресметка на плата, можете да ги добиете и сите потребни мислења, совети и ангажман на други експерти. Ова е важно затоа што на овој начин обезбедувате да ја исполните вашата обврска кон државата во законскиот рок, а воедно вашите вработени ќе бидат задоволни од пресметката на платата.