ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

Сеопфатни сметководствени решенија за регионите на Централна и Источна Европа. (СЕЕ region)

На своите клиенти со активно присуство на меѓународната сцена, им овозможуваме да ги имаат сите информации во сите региони во кои тие функционираат, на едно место. Ова се постигнува со користење на модерни ИТ решенија за без-хартиени операции и нашата Унија App, кои го следат целиот бизнис, како и документи од вашата компанија што го имате во вашите раце 24/7.

Во моментов сме присутни во 14 земји: Словенија, Австрија, Германија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Романија, Украина, Унгарија, Полска, Словачка и Чешка.

ДАНОЧНИ СМЕТКИ

Оставете ги документите кај нас и ќе обезбедиме тие да се раководат во согласност со локалниот закон. Ние редовно ќе ве информираме за резултатите на вашата компанија и ќе ве советуваме од областа на сметководството и даноците.

Сметководство за плати, водење на кадровска евиденција и други услуги за вработени исто така може да биде наша грижа и ве уверуваме дека тие ќе бидат во согласност со вашите очекувања и важечките регулативи и секако, ќе обезбедиме навремено и точно известување до државните институции.

РАБОТЕЊЕ СО СТРАНСКИ КОМПАНИИ БЕЗ ХАРТИЈА

Нема повеќе препишување податоци во системот или доведување документација до сметководител. Современите ИТ решенија на Unija овозможуваат брз, лесен и ефикасен бизнис без хартија. Документите (сметки, договори, налози за патување …) лесно се скенираат и се увезуваат во системот за обработка од каде што автоматски се пренесуваат во сметководството на Унија. Покрај пристапот до целата база на податоци за скенирани документи, добивате и широк спектар на извештаи и ви се обезбедува преглед на вашиот бизнис 24/7.

Тука прочитајте повеќе за работењето без хартија и модерните IT решенија на Унија.

ПРЕДНОСТИ НА СМЕТКОВОДСТВОТО ВО УНИЈА ЗА СТРАНСКИТЕ КОМПАНИИ

Секој пазар има свои спецификации, затоа во Unija, ние нудиме квалитетно сметководство во дури 6 европски земји, истовремено помагајќи ви да имате целосна контрола врз сите пазари.

Квалитетно сметководство за одреден пазар во согласност со локалните прописи

Чување и контрола на сите документи на едно место

Еден администратор за сите пазари во регионот

Сметководство,човечки ресурси и даночни совети во согласност со локалните прописи

Споредба на локалните закони

Превентивни даночни прегледи и внатрешна ревизија на работењето, и за одделни компании, и за групи компании

Сметководствен сервис UNIJA

Сметководствен сервис UNIJA е присутен на меѓународниот пазар. Се одликува со висококвалитетни сметководствени и консултантски услуги и напредни IТ решенија .

За да ги оптимизираме деловните операции на нашите клиенти, развивме напреден Unija Smart Accounting sistem – нова генерација на сметководство, кој ги поврзува клучните услуги: сметководство, IT решенија и консалтинг. На нашите клиенти им обезбедува практичен увид во комплексните односи во областа на работењето и помага во подобра информираност при донесување на правилни одлуки.

ПРЕПОРАКИ

НИ ВЕРУВААТ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

26. јануари, 2023

Измена на закони од даночна сфера во Р.С.Македонија

Usvojene su izmjene i dopune Zakona o porezu na lični dohodak, dok su izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o porezu na dobit još u skupštinskoj proceduri. Sve detalje promjena donosimo u ovom tekstu.

Повеќе
23. јануари, 2023

Флуктуација и заминување на експерти за пресметката на платите

Поради флуктуацијата на вработени, може да се случи фирма со 50 или повеќе вработени да остане без експерт за плати. Кои се сите проблеми што може да се случат доколку единствениот што пресметува плати ја напушти компанијата?

Повеќе
21. ноември, 2022

Бараме системски инженери со добро познавање на одбојката. Или барем кошарка. И фудбалот е добредојден.

Системски инженер (м/ж) Не, навистина. Би сакале да победиме на меѓународните спортски игри на Унија. Составуваме тим. Секако, сакаме да […]

Повеќе
21. ноември, 2022

Дали пресметката на плата треба да се довери на надворешна компанија?

Сите работодавци вложуваат големи напори да обезбедат информациите за платите и придобивките да не станат јавни. Токму тука, и многу често, стапува на сцена аутсорсингот на плати, како решение кое може да ги задоволи сите барања на вработените и нивните работодавци.

Повеќе
16. септември, 2022

Пријавете се за Unija Challenge за студенти

Направивме бројни напредоци во професионалните и техничките области и воспоставивме нови деловни стандарди. Токму затоа сакаме да им помогнеме на младите да стекнат вештини кои ќе бидат корисни во деловниот свет покрај нивното формално образование. Еден од овие начини се ваквите натпревари.

Повеќе
8. август, 2022

Промени во законот за вршење сметководствени услуги во С.Р. Македонија

Со овој закон се уредуваат условите на вршење на сметководствени работи, субјектите кои вршат сметководствени работи, условите за стекнување со статус на сметководител и овластен сметководител, организацијата и работењето на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија, основањето и надлежностите на Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија, како и други прашања кои се однесуваат на вршењето на сметководствени работи.

Повеќе
3. август, 2022

Одржување и управување со информациската инфраструктура

Во Unija Sibit, се гордееме со нашата професионална ИТ поддршка со брзо време на одговор и 24/7 одржување, што значи 24 часа на ден, 7 дена во неделата, вклучително и сабота, недела и празници. Професионалната и сеопфатна поддршка ви гарантира доверливост и висока достапност на сите елементи на информацискиот систем, а одржувањето целосно е  прилагодено на потребите и желбите на клиентот.

Повеќе
28. јули, 2022

Правна превентивна длабинска анализа

Унија консалтинг им нуди на клиентите преглед на Due Diligence. Ова може да вклучува правен, даночен и деловно-финансиски преглед или друга форма на специјализирана ревизија, на пр. комерцијален, технолошки, оперативен преглед.

Повеќе
13. јули, 2022

Проверка на даночната и финансиската состојба на фирмата

Многу е важно да ги идентификувате даночните и финансиските ризици во една компанија, не само ако размислувате за преземањето на таа компанија, туку и кога сакате да ја проверите даночната и финансиската состојба на тековните активности на вашата компанија, да избегнете непотребни казни или да проверите дали има простор за заштеда (оптимизација).

Повеќе
30. јуни, 2022

Потпишан договор со еконосмкиот факултет при универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје

Unija Smart Accounting и Економскиот факултет во Скопје на втори овој месец го потпишаа Договорот за деловна и техничка соработка. […]

Повеќе