Сметководство за меѓународни компании

Нашите експерти ќе обезбедат сметководствена поддршка за вашите деловни единици во странство,
и единствен начин на известување, или единствен извештај за работата на одделните единици
без оглед на специфичностите кои се применуваат во сметководственото и даночното законодавство на овие земји.

Сеопфатно решение за сметководство во регионот на ЦИЕ

14 ЗЕМЈИ, 1 СИСТЕМ, 1 СМЕТКОВОДСТВО

На своите клиенти со активно присуство на меѓународната сцена, им овозможуваме да ги имаат сите информации во сите региони во кои тие функционираат, на едно место. Ова се постигнува со користење на модерни ИТ решенија за без-хартиени операции и нашата Унија App, кои го следат целиот бизнис, како и документи од вашата компанија што го имате во вашите раце 24/7.

Во моментов сме присутни во 14 земји: Словенија, Австрија, Германија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Романија, Украина, Унгарија, Полска, Словачка и Чешка.

Оставете ги документите кај нас и ќе обезбедиме тие да се раководат во согласност со локалниот закон. Ние редовно ќе ве информираме за резултатите на вашата компанија и ќе ве советуваме од областа на сметководството и даноците.

Сметководство за плати, водење на кадровска евиденција и други услуги за вработени исто така може да биде наша грижа и ве уверуваме дека тие ќе бидат во согласност со вашите очекувања и важечките регулативи и секако, ќе обезбедиме навремено и точно известување до државните институции.

Придобивки од сметководство во Унијата за странски компании

Квалитетно сметководство за одреден пазар во согласност со локалното право

Одржување и контрола на сите документи во регионот на едно место

Едно контакт лице за сите пазари во целиот регион

Сметководство, плати и даночен консалтинг во согласност со локалните закони

Споредба на локалните закони

Превентивни даночни контроли и внатрешна ревизија на поединечни компании и група на компании.

Проверете како
унија може да
ви помогне!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ