ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

Сеопфатни сметководствени решенија за регионите на Централна и Источна Европа. (СЕЕ region)

На своите клиенти со активно присуство на меѓународната сцена, им овозможуваме да ги имаат сите информации во сите региони во кои тие функционираат, на едно место. Ова се постигнува со користење на модерни ИТ решенија за без-хартиени операции и нашата Унија App, кои го следат целиот бизнис, како и документи од вашата компанија што го имате во вашите раце 24/7.

Во моментов сме присутни во 14 земји: Словенија, Австрија, Германија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Романија, Украина, Унгарија, Полска, Словачка и Чешка.

ДАНОЧНИ СМЕТКИ

Оставете ги документите кај нас и ќе обезбедиме тие да се раководат во согласност со локалниот закон. Ние редовно ќе ве информираме за резултатите на вашата компанија и ќе ве советуваме од областа на сметководството и даноците.

Сметководство за плати, водење на кадровска евиденција и други услуги за вработени исто така може да биде наша грижа и ве уверуваме дека тие ќе бидат во согласност со вашите очекувања и важечките регулативи и секако, ќе обезбедиме навремено и точно известување до државните институции.

РАБОТЕЊЕ СО СТРАНСКИ КОМПАНИИ БЕЗ ХАРТИЈА

Нема повеќе препишување податоци во системот или доведување документација до сметководител. Современите ИТ решенија на Unija овозможуваат брз, лесен и ефикасен бизнис без хартија. Документите (сметки, договори, налози за патување …) лесно се скенираат и се увезуваат во системот за обработка од каде што автоматски се пренесуваат во сметководството на Унија. Покрај пристапот до целата база на податоци за скенирани документи, добивате и широк спектар на извештаи и ви се обезбедува преглед на вашиот бизнис 24/7.

Тука прочитајте повеќе за работењето без хартија и модерните IT решенија на Унија.

ПРЕДНОСТИ НА СМЕТКОВОДСТВОТО ВО УНИЈА ЗА СТРАНСКИТЕ КОМПАНИИ

Секој пазар има свои спецификации, затоа во Unija, ние нудиме квалитетно сметководство во дури 6 европски земји, истовремено помагајќи ви да имате целосна контрола врз сите пазари.

Квалитетно сметководство за одреден пазар во согласност со локалните прописи

Чување и контрола на сите документи на едно место

Еден администратор за сите пазари во регионот

Сметководство,човечки ресурси и даночни совети во согласност со локалните прописи

Споредба на локалните закони

Превентивни даночни прегледи и внатрешна ревизија на работењето, и за одделни компании, и за групи компании

Сметководствен сервис UNIJA

Сметководствен сервис UNIJA е присутен на меѓународниот пазар. Се одликува со висококвалитетни сметководствени и консултантски услуги и напредни IТ решенија .

За да ги оптимизираме деловните операции на нашите клиенти, развивме напреден Unija Smart Accounting sistem – нова генерација на сметководство, кој ги поврзува клучните услуги: сметководство, IT решенија и консалтинг. На нашите клиенти им обезбедува практичен увид во комплексните односи во областа на работењето и помага во подобра информираност при донесување на правилни одлуки.

ПРЕПОРАКИ

НИ ВЕРУВААТ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

15. мај, 2023

Водење бизнис во Босна и Херцеговина

Успехот на бизнис идејата е под влијание на многу фактори, вклучително и средината во која одлучуваме да ги постигнеме нашите деловни цели. Големо влијание има културата на луѓето, нивните навики и начин на живот. Сите овие социо-демографски фактори кои е тешко субјективно да се измерат и проценат, без нумерички показатели кои би можеле поопипливо да го диктираат начинот на живеење на луѓето во одреден регион.

Повеќе
13. април, 2023

Водење бизнис во Словенија

Успехот на бизнис идејата е под влијание на многу фактори, вклучително и средината во која одлучуваме да ги постигнеме нашите деловни цели. Големо влијание има културата на луѓето, нивните навики и начин на живот. Сите овие социо-демографски фактори тешко се мерат и оценуваат субјективно, без нумерички показатели кои би можеле поопипливо да го диктираат начинот на живот на луѓето во одреден регион. Правните рамки, даночните оптоварувања и бенефиции и другите државни регулативи кои го обликуваат начинот на водење бизнис во одредена земја се несомнено мерливи.

Повеќе
5. април, 2023

Промена во сметководствениот сервис

Има многу компании кои не се сигурни дали промената на нивниот сметководствен сервис е вистинската опција за нив. Некои стравуваат дека ако ја сменат сметководствената услуга, тоа може да предизвика проблеми или други потешкотии поврзани со сметководството.

Повеќе
24. март, 2023

Отворањето фирма во Хрватска никогаш не било толку едноставно

Основањето на друштво со ограничена одговорност во Хрватска е по утврдена процедура и е поврзано со одредени трошоци. За да ви заштедиме драгоцено време, во дадената брошура ги сумираме сите потребни информации за воспоставување на ДОО во Хрватска, а ние со задоволство ќе ви помогнеме околу самата процедура.

Повеќе
24. февруари, 2023

Експерти за пресметка на платата

Голем предизвик за сите експерти се честите измени на законот. Во Република Македонија експерт за пресметка на плати треба да ги знае правилата за пресметката на истата и да ги следи измените во законите и во ентитетите и во окрузите и да ги спроведе навреме.

Повеќе
21. февруари, 2023

Воведен е Законот за платежни услуги и платни системи и измени и дополнувања на Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам

Od 01.01.2023. godine počela je primjena novog Zakona o platnim uslugama i platnim sistemima, koji predviđa nekoliko odredbi koje smo odabrali da istaknemo i koje treba uzeti u obzir u dosadašnjem radu. Takođe, u tekstu predstavljamo izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Повеќе
3. февруари, 2023

Топ пет карактеристики на квалитетно сметководство

Како да изберете сметководствен систем кој ќе ви стане најдобар пријател, не е многу лесно да се стави во рамките на правилата, но овие пет совети дефинитивно можат да ви помогнат.

Повеќе
26. јануари, 2023

Измена на закони од даночна сфера во Р.С.Македонија

Usvojene su izmjene i dopune Zakona o porezu na lični dohodak, dok su izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o porezu na dobit još u skupštinskoj proceduri. Sve detalje promjena donosimo u ovom tekstu.

Повеќе
23. јануари, 2023

Флуктуација и заминување на експерти за пресметката на платите

Поради флуктуацијата на вработени, може да се случи фирма со 50 или повеќе вработени да остане без експерт за плати. Кои се сите проблеми што може да се случат доколку единствениот што пресметува плати ја напушти компанијата?

Повеќе
21. ноември, 2022

Бараме системски инженери со добро познавање на одбојката. Или барем кошарка. И фудбалот е добредојден.

Системски инженер (м/ж) Не, навистина. Би сакале да победиме на меѓународните спортски игри на Унија. Составуваме тим. Секако, сакаме да […]

Повеќе