Cyber sigurnost
20. јуни, 2022

Сајбер безбедност

Денешните предизвици

Податоците за зачестеноста на хакерските напади во светот, екстремно високиот процент на неовластен пристап до податоците како резултат на човечка грешка и слабата подготвеност на компаниите дополнително го свртуваат вниманието на една многу актуелна тема – сајбер безбедноста.

Сајбер безбедноста е практика на заштита на системи, мрежи и програми од дигитални напади. Овие сајбер напади обично имаат за цел да пристапат, променат или уништат чувствителни информации, да изнудат пари од корисниците или да ги нарушат нормалните деловни процеси.

Спроведувањето ефективни мерки за сајбер безбедност денес е особено предизвик бидејќи има повеќе уреди отколку луѓе, а напаѓачите стануваат поиновативни.

Ефикасна сајбер безбедност

Успешниот пристап за сајбер безбедност има неколку слоеви на безбедност распоредени на компјутери, мрежи, програми или податоци што имаме намера да ги заштитиме. Во една организација, луѓето, процесите и технологијата мора да се надополнуваат едни со други за да создадат ефикасна одбрана од сајбер напади.

Технологијата е од суштинско значење за обезбедување на компјутерски безбедносни алатки потребни за заштита од сајбер напади од страна на организации и поединци. Мора да бидат заштитени три главни ентитети: крајните уреди (како што се компјутери, паметни уреди и рутери), мрежи и cloud-от. Вообичаените технологии што се користат за заштита на овие ентитети вклучуваат заштитни ѕидови од следната генерација, филтрирање DNS, заштита од малициозен софтвер, антивирусен софтвер и безбедносни решенија за е-пошта.

Во денешниот поврзан свет, сите ние имаме корист од напредните програми за сајбер одбрана. На индивидуално ниво, сајбер-безбедносниот напад може да резултира со сè, од кражба на идентитет, обид за изнуда до губење на важни податоци. Сите тие се потпираат на критична инфраструктура како што се електрани, болници и компании за финансиски услуги. Заштитата на овие и други организации е клучна за одржување на функционирањето на нашето општество.

Денес, постојат многу различни видови на заштита и алатки, секој со различни функции и методи, а заедничко е што придонесуваат за безбедноста на информациите. Информациската безбедност е мноштво различни сајбер стратегии за спречување на неовластен пристап до организациски ресурси како што се компјутерите, мрежите и податоците. Информациската безбедност го одржува интегритетот и доверливоста на податоците и ги спречува напаѓачите и сајбер заканите да пристапат до нив.

Нека cyber сигурноста на вашата компанија, биде на првото место!

Сајбер безбедност во компаниите

Бизнисите се соочуваат со предизвиците за ефикасна заштита на инфраструктурата и информациите кои се клучни за успешниот бизнис на компанијата. Со успешна заштита на информацискиот систем, ние не само што ги заштитуваме доверливите информации, туку и угледот и финансиските приходи на компанијата, истовремено обезбедувајќи ја продуктивноста и креативноста на вработените во компанијата.

Безбедносните решенија може да се поделат во неколку групи и се разликуваат во две главни карактеристики: проактивни и реактивни решенија. Проактивните решенија ги штитат системите од закани, се засноваат на брза идентификација и елиминација на заканите, а реактивните решенија се јавуваат во време кога веќе се случил пробив и кога е неопходно да се имплементираат безбедносни политики дефинирани во случај на инцидент.

Uniја Sibit нуди низа напредни решенија за воспоставување ефективен безбедносен систем на сите нивоа, од физичка до заштита на апликативниот систем, заштита на податоци и идентитет во сите животни циклуси.

Во Uniја Sibit сме специјализирани за сајбер безбедноста. Нашите безбедносни експерти ќе ви помогнат да го изберете вистинското решение.

Вашата безбедност нека биде наша грижа.