ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

Пресметка на плати за бизниси

Платите на вработените се деловна тајна за повеќето работодавачи и затоа најчувствително прашање за вработените. Значи, точноста во наплатата и стручното управување е уште поважна. За вашата компанија, целосно прифаќаме исплата на плати и други исплати на вработените.

месечно пресметување на надоместокот на трошоците за персоналот

пресметување на хонорарот, договорни договори, такси, итн.

подготовка на патни налози за плати и други надоместоци, придонеси и даноци

известување до Институтот за пензиско и инвалидско осигурување, даночната администрација итн.

поднесување барања за враќање на платите и придонесите

периодични пресметки (регресии, бонуси…)

автоматизирани извештаи за структурата на трошоците за работна сила по центри и проекти за трошоци

подготовка на извештаи и други услуги по потреба за внатрешна употреба на клиентот

Пресметка на платите за меѓународни компании

Со активно присуство на меѓународната арена, Унија им овозможува на своите клиенти да плаќаат плати за сите компании што работат во регионот на ЦИЕ. Истовремено со пресметката на платите и другите исплати, ние исто така се грижиме за сите задолжителни месечни и годишни извештаи до надлежните институции.

Е-бизнис во пресметката на платите

Нема повеќе препишување податоци во системот или носење документација кај сметководител.

Современите IТ решенија на Unija овозможуваат брз, лесен и ефикасен бизнис без хартија. Вашите вработени сега имаат 24 -часовен преглед на релевантна документација и годишен одмор на нивниот мобилен телефон.

Документацијата потребна за пресметка на платите (патни трошоци, боледување …) се скенира и во документарниот систем.

Врз основа на скенираните документи, вршиме пресметка на платите за вашите работници.

Преку нашата мобилна апликација Unija App, вашите вработени имаат 24/7 пристап до нивните платежни листови, преглед на состојбата на годишниот одмор, друга внатрешна документација што ја објавувате (акти на компанијата, огласна табла, итн.), Може да аплицираат за отсуство и да добијат одговор на нивниот телефон.

ЗОШТО ВРЕДИ ДА СЕ ПРЕСМЕТА ПЛАТАТА ВО УНИЈА?

Според нашето искуство, компаниите одлучуваат да го сторат тоа првенствено поради оптимизација на трошоците и професионалност, а нивните вработени се пренасочуваат кон работата и задачите што создаваат поголема додадена вредност за компанијата.

ПРЕД

Пресметка на плата во компанијата

 • Едно лице кое врши сметководствена, административна работа и човечки ресурси.
 • Просечно 12 часа обука годишно (ако има време)
 • Аd-hoc законодавство за следење
 • Нецелосен пренос на побарувања за поврат на средства, неискористување на сите можности за ослободување, ослободување.
 • Трошоците за пресметување на платите зависат од времето поминато од вработеното лице месечно за оваа задача
 • Одложувања и нередовни плаќања поради отсуство на вработен (одмор, боледување)
 • Рачно подготвени извештаи за управување
 • Откривање на платите на вработените
 • Идентификување на неправилности за време на инспекцијата (казна)
 • Во секоја земја по еден вработен

ПОТОА

Надворешен изведувач – Унија сметководствена куќа

 • стручни лица специјализирани за пресметка на плати
 • 100 часа образование по вработен
 • Специјализирани консултанти кои секојдневно ги следат иновациите и промените во законодавството (човечки ресурси, трудово право, данок)
 • Тековни (месечни) барања за надомест на надомест на плата и ослободување од плаќање придонеси и награди
 • Фиксна трошок на пресметка на плата (однапред позната)
 • Редовни плаќања во пропишаните, договорени рокови
 • Автоматизирани извештаи за структурата на трошоците за работна сила по центри и проекти за трошоци, и автоматизирани извештаи до Даночната управа и AJPES
 • 100 проценти безбедност на податоци во согласност со ISO 27001
 • Успешно завршување на инспекцијата
 • Еден администратор за сите пазари во Јадранскиот регион

Сметководствен сервис UNIJA

Сметководствен сервис UNIJA е присутен на меѓународниот пазар. Се одликува со висококвалитетни сметководствени и консултантски услуги и напредни IТ решенија .

За да ги оптимизираме деловните операции на нашите клиенти, развивме напреден Unija Smart Accounting sistem – нова генерација на сметководство, кој ги поврзува клучните услуги: сметководство, IT решенија и консалтинг. На нашите клиенти им обезбедува практичен увид во комплексните односи во областа на работењето и помага во подобра информираност при донесување на правилни одлуки.

ПРЕПОРАКИ

НИ ВЕРУВААТ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

26. јануари, 2023

Измена на закони од даночна сфера во Р.С.Македонија

Usvojene su izmjene i dopune Zakona o porezu na lični dohodak, dok su izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o porezu na dobit još u skupštinskoj proceduri. Sve detalje promjena donosimo u ovom tekstu.

Повеќе
23. јануари, 2023

Флуктуација и заминување на експерти за пресметката на платите

Поради флуктуацијата на вработени, може да се случи фирма со 50 или повеќе вработени да остане без експерт за плати. Кои се сите проблеми што може да се случат доколку единствениот што пресметува плати ја напушти компанијата?

Повеќе
21. ноември, 2022

Бараме системски инженери со добро познавање на одбојката. Или барем кошарка. И фудбалот е добредојден.

Системски инженер (м/ж) Не, навистина. Би сакале да победиме на меѓународните спортски игри на Унија. Составуваме тим. Секако, сакаме да […]

Повеќе
21. ноември, 2022

Дали пресметката на плата треба да се довери на надворешна компанија?

Сите работодавци вложуваат големи напори да обезбедат информациите за платите и придобивките да не станат јавни. Токму тука, и многу често, стапува на сцена аутсорсингот на плати, како решение кое може да ги задоволи сите барања на вработените и нивните работодавци.

Повеќе
16. септември, 2022

Пријавете се за Unija Challenge за студенти

Направивме бројни напредоци во професионалните и техничките области и воспоставивме нови деловни стандарди. Токму затоа сакаме да им помогнеме на младите да стекнат вештини кои ќе бидат корисни во деловниот свет покрај нивното формално образование. Еден од овие начини се ваквите натпревари.

Повеќе
8. август, 2022

Промени во законот за вршење сметководствени услуги во С.Р. Македонија

Со овој закон се уредуваат условите на вршење на сметководствени работи, субјектите кои вршат сметководствени работи, условите за стекнување со статус на сметководител и овластен сметководител, организацијата и работењето на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија, основањето и надлежностите на Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија, како и други прашања кои се однесуваат на вршењето на сметководствени работи.

Повеќе
3. август, 2022

Одржување и управување со информациската инфраструктура

Во Unija Sibit, се гордееме со нашата професионална ИТ поддршка со брзо време на одговор и 24/7 одржување, што значи 24 часа на ден, 7 дена во неделата, вклучително и сабота, недела и празници. Професионалната и сеопфатна поддршка ви гарантира доверливост и висока достапност на сите елементи на информацискиот систем, а одржувањето целосно е  прилагодено на потребите и желбите на клиентот.

Повеќе
28. јули, 2022

Правна превентивна длабинска анализа

Унија консалтинг им нуди на клиентите преглед на Due Diligence. Ова може да вклучува правен, даночен и деловно-финансиски преглед или друга форма на специјализирана ревизија, на пр. комерцијален, технолошки, оперативен преглед.

Повеќе
13. јули, 2022

Проверка на даночната и финансиската состојба на фирмата

Многу е важно да ги идентификувате даночните и финансиските ризици во една компанија, не само ако размислувате за преземањето на таа компанија, туку и кога сакате да ја проверите даночната и финансиската состојба на тековните активности на вашата компанија, да избегнете непотребни казни или да проверите дали има простор за заштеда (оптимизација).

Повеќе
30. јуни, 2022

Потпишан договор со еконосмкиот факултет при универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје

Unija Smart Accounting и Економскиот факултет во Скопје на втори овој месец го потпишаа Договорот за деловна и техничка соработка. […]

Повеќе