ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

Пресметка на плати за бизниси

Платите на вработените се деловна тајна за повеќето работодавачи и затоа најчувствително прашање за вработените. Значи, точноста во наплатата и стручното управување е уште поважна. За вашата компанија, целосно прифаќаме исплата на плати и други исплати на вработените.

месечно пресметување на надоместокот на трошоците за персоналот

пресметување на хонорарот, договорни договори, такси, итн.

подготовка на патни налози за плати и други надоместоци, придонеси и даноци

известување до Институтот за пензиско и инвалидско осигурување, даночната администрација итн.

поднесување барања за враќање на платите и придонесите

периодични пресметки (регресии, бонуси…)

автоматизирани извештаи за структурата на трошоците за работна сила по центри и проекти за трошоци

подготовка на извештаи и други услуги по потреба за внатрешна употреба на клиентот

Пресметка на платите за меѓународни компании

Со активно присуство на меѓународната арена, Унија им овозможува на своите клиенти да плаќаат плати за сите компании што работат во регионот на ЦИЕ. Истовремено со пресметката на платите и другите исплати, ние исто така се грижиме за сите задолжителни месечни и годишни извештаи до надлежните институции.

Е-бизнис во пресметката на платите

Нема повеќе препишување податоци во системот или носење документација кај сметководител.

Современите IТ решенија на Unija овозможуваат брз, лесен и ефикасен бизнис без хартија. Вашите вработени сега имаат 24 -часовен преглед на релевантна документација и годишен одмор на нивниот мобилен телефон.

Документацијата потребна за пресметка на платите (патни трошоци, боледување …) се скенира и во документарниот систем.

Врз основа на скенираните документи, вршиме пресметка на платите за вашите работници.

Преку нашата мобилна апликација Unija App, вашите вработени имаат 24/7 пристап до нивните платежни листови, преглед на состојбата на годишниот одмор, друга внатрешна документација што ја објавувате (акти на компанијата, огласна табла, итн.), Може да аплицираат за отсуство и да добијат одговор на нивниот телефон.

ЗОШТО ВРЕДИ ДА СЕ ПРЕСМЕТА ПЛАТАТА ВО УНИЈА?

Според нашето искуство, компаниите одлучуваат да го сторат тоа првенствено поради оптимизација на трошоците и професионалност, а нивните вработени се пренасочуваат кон работата и задачите што создаваат поголема додадена вредност за компанијата.

ПРЕД

Пресметка на плата во компанијата

 • Едно лице кое врши сметководствена, административна работа и човечки ресурси.
 • Просечно 12 часа обука годишно (ако има време)
 • Аd-hoc законодавство за следење
 • Нецелосен пренос на побарувања за поврат на средства, неискористување на сите можности за ослободување, ослободување.
 • Трошоците за пресметување на платите зависат од времето поминато од вработеното лице месечно за оваа задача
 • Одложувања и нередовни плаќања поради отсуство на вработен (одмор, боледување)
 • Рачно подготвени извештаи за управување
 • Откривање на платите на вработените
 • Идентификување на неправилности за време на инспекцијата (казна)
 • Во секоја земја по еден вработен

ПОТОА

Надворешен изведувач – Унија сметководствена куќа

 • стручни лица специјализирани за пресметка на плати
 • 100 часа образование по вработен
 • Специјализирани консултанти кои секојдневно ги следат иновациите и промените во законодавството (човечки ресурси, трудово право, данок)
 • Тековни (месечни) барања за надомест на надомест на плата и ослободување од плаќање придонеси и награди
 • Фиксна трошок на пресметка на плата (однапред позната)
 • Редовни плаќања во пропишаните, договорени рокови
 • Автоматизирани извештаи за структурата на трошоците за работна сила по центри и проекти за трошоци, и автоматизирани извештаи до Даночната управа и AJPES
 • 100 проценти безбедност на податоци во согласност со ISO 27001
 • Успешно завршување на инспекцијата
 • Еден администратор за сите пазари во Јадранскиот регион

Сметководствен сервис UNIJA

Сметководствен сервис UNIJA е присутен на меѓународниот пазар. Се одликува со висококвалитетни сметководствени и консултантски услуги и напредни IТ решенија .

За да ги оптимизираме деловните операции на нашите клиенти, развивме напреден Unija Smart Accounting sistem – нова генерација на сметководство, кој ги поврзува клучните услуги: сметководство, IT решенија и консалтинг. На нашите клиенти им обезбедува практичен увид во комплексните односи во областа на работењето и помага во подобра информираност при донесување на правилни одлуки.

ПРЕПОРАКИ

НИ ВЕРУВААТ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

15. мај, 2023

Водење бизнис во Босна и Херцеговина

Успехот на бизнис идејата е под влијание на многу фактори, вклучително и средината во која одлучуваме да ги постигнеме нашите деловни цели. Големо влијание има културата на луѓето, нивните навики и начин на живот. Сите овие социо-демографски фактори кои е тешко субјективно да се измерат и проценат, без нумерички показатели кои би можеле поопипливо да го диктираат начинот на живеење на луѓето во одреден регион.

Повеќе
13. април, 2023

Водење бизнис во Словенија

Успехот на бизнис идејата е под влијание на многу фактори, вклучително и средината во која одлучуваме да ги постигнеме нашите деловни цели. Големо влијание има културата на луѓето, нивните навики и начин на живот. Сите овие социо-демографски фактори тешко се мерат и оценуваат субјективно, без нумерички показатели кои би можеле поопипливо да го диктираат начинот на живот на луѓето во одреден регион. Правните рамки, даночните оптоварувања и бенефиции и другите државни регулативи кои го обликуваат начинот на водење бизнис во одредена земја се несомнено мерливи.

Повеќе
5. април, 2023

Промена во сметководствениот сервис

Има многу компании кои не се сигурни дали промената на нивниот сметководствен сервис е вистинската опција за нив. Некои стравуваат дека ако ја сменат сметководствената услуга, тоа може да предизвика проблеми или други потешкотии поврзани со сметководството.

Повеќе
24. март, 2023

Отворањето фирма во Хрватска никогаш не било толку едноставно

Основањето на друштво со ограничена одговорност во Хрватска е по утврдена процедура и е поврзано со одредени трошоци. За да ви заштедиме драгоцено време, во дадената брошура ги сумираме сите потребни информации за воспоставување на ДОО во Хрватска, а ние со задоволство ќе ви помогнеме околу самата процедура.

Повеќе
24. февруари, 2023

Експерти за пресметка на платата

Голем предизвик за сите експерти се честите измени на законот. Во Република Македонија експерт за пресметка на плати треба да ги знае правилата за пресметката на истата и да ги следи измените во законите и во ентитетите и во окрузите и да ги спроведе навреме.

Повеќе
21. февруари, 2023

Воведен е Законот за платежни услуги и платни системи и измени и дополнувања на Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам

Od 01.01.2023. godine počela je primjena novog Zakona o platnim uslugama i platnim sistemima, koji predviđa nekoliko odredbi koje smo odabrali da istaknemo i koje treba uzeti u obzir u dosadašnjem radu. Takođe, u tekstu predstavljamo izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Повеќе
3. февруари, 2023

Топ пет карактеристики на квалитетно сметководство

Како да изберете сметководствен систем кој ќе ви стане најдобар пријател, не е многу лесно да се стави во рамките на правилата, но овие пет совети дефинитивно можат да ви помогнат.

Повеќе
26. јануари, 2023

Измена на закони од даночна сфера во Р.С.Македонија

Usvojene su izmjene i dopune Zakona o porezu na lični dohodak, dok su izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o porezu na dobit još u skupštinskoj proceduri. Sve detalje promjena donosimo u ovom tekstu.

Повеќе
23. јануари, 2023

Флуктуација и заминување на експерти за пресметката на платите

Поради флуктуацијата на вработени, може да се случи фирма со 50 или повеќе вработени да остане без експерт за плати. Кои се сите проблеми што може да се случат доколку единствениот што пресметува плати ја напушти компанијата?

Повеќе
21. ноември, 2022

Бараме системски инженери со добро познавање на одбојката. Или барем кошарка. И фудбалот е добредојден.

Системски инженер (м/ж) Не, навистина. Би сакале да победиме на меѓународните спортски игри на Унија. Составуваме тим. Секако, сакаме да […]

Повеќе