ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

ЕКОНОМСКО – КОРПОРАТИВНО ПРАВО

Ние им даваме на компаниите и на поединците помош за прашања поврзани со статутот, подготовка на општи акти и договори за работа на компании и други правни организациски форми.

 • статусни правни прашања во врска со работењето на компаниите, трговците поединци и други легални организациски форми
 • преструктуирање (поделби, спојувања) на компании, трговци поединци и други правни организациски форми
 • подготовка на општи акти и договори продажба на деловни акции, ликвидација на компании

ПОСТАПКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ И НЕЛИКВИДНОСТ

Советување и инвестирање во финансиски трансакции, постапки за неликвидност и акти за задолжително распуштање.

 • советување за преструктуирање на компанијата, започнување и управување со задолжително порамнување или стечајна постапка
 • советување во постапки за ликвидација на правни лица, регистрација на побарувања во постапката
 • поднесување приговор против листата на тестирани побарувања
 • подготвување тужби и други правни процеси против одлуки во постапки за стечај

ВРАБОТУВАЊЕ, ЗАРАБОТУВАЊЕ И ПЕРСОНАЛ

Помош за работни прашања, подготовка на договори и внатрешни документи и застапување на клиенти во сите видови спорови за работното право.

 • преглед на законодавството и судската практика во областа на трудовото право
 • подготовка на договори за вработување и други форми на работа
 • изготвување на внатрешни акти и прописи
 • извршување на постапки за вработување или отказни постапки
 • комуникација со синдикатите
 • застапување во вонсудски постапки
 • застапување во случај на инспекција од областа на работа

ПРАВЕН DUE DILIGENCE ИЗВЕШТАЈ

Внимателен преглед на бизнисот (DUE DILIGENCE) е форма за добивање информации кои се неопходни за донесување стратешки одлуки или анализа на работењето на компанијата и проценка на тековните и идните деловни ризици.

НЕДВИЖНИНИ

Консултација и подготовка на правни документи при трансакции со недвижен имот и можни оптоварувања на имот со различни права во недвижен имот.

 • консалтинг за недвижнини
 • подготовка на продажба, размена, подарок, испорака и други видови договори за располагање со недвижен имот
 • регистрација во земјишниот регистар
 • советување во врска со воспоставување хипотека, градежно право, службеност и други оптоварувања на недвижен имот
 • уредување на односите за изнајмување

ДОГОВОРЕН ЗАКОН

Консултации и подготовка на разни видови договори за компании и поединци:

 • подготовка и преглед на продажба, изнајмување, поддоговор, мандат, лиценца и други видови под-поделби

ПРЕДНОСТИ НА КОНСУЛТАНТ ВО УНИЈА

Сите одговори на прашања од различни области ги добивате на едно место. Одлични сме на дури 6 пазари во Централна и Источна Европа и нудиме практични решенија за оптимизација на работата.

ЦЕЛОСНО ТРЕТИРАЊЕ НА ПРАШАЊА ОД РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ

Правни, сметководствени, даночни, финансиски и деловни консалтинг на едно место.

КОНСУЛТИРАЊЕ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ОБЛАСТ

Сите видови на консултации во регионот на ЦИЕ се на едно место. Горди сме на голем тим консултанти во околу 14 европски земји..

ВИСОКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СОВЕТНИЦИ

Со долгогодишно искуство во пракса и активна улога како предавачи и како автори на професионални публикации

ИНДИВИДУАЛЕН ТРЕТМАН

Ние ги третираме сите наши клиенти поединечно, нудиме практични решенија и помагаме да се оптимизира работата.

КОНСУЛТАНТЕН ТИМ НА УНИЈА

Знаење и искуство што стојат на исклучителна професионална основа и темелно познавање на предизвиците со кои се соочувате.

ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ

Високиот професионализам е клучен фактор што влијае врз изборот на експерт за консултации во одредена област, како и довербата на клиентите. Вработените во Унија Консалтинг ја потврдуваат својата професионалност и со формално образование и со континуирано професионално образование. Повеќе од 100 часа годишна обука е многу над европскиот просек, која се движи помеѓу 30 и 40 часа. Ние сме свесни дека можеме да поставиме и одржуваме високи професионални стандарди само со квалификуван стручен кадар.

НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

ПРАШУВАЈТЕ НÈ ПОЧЕСТО

Секогаш има многу сметководствени проблеми, но некои се почести. Можеби и вашиот е меѓу нив, па проверете ги подолу. Доколку не сте го нашле одговорот, ве молиме контактирајте не и со задоволство ќе одговориме на вашите прашања.

Кои се најчестите правни советодавни услуги што ги обезбедуваме за клиентите?

Со склучувањето на договорот се постигнуваат посакуваните меѓусебни права и обврски меѓу страните, без разлика дали се Б2Б или други. Како и да е, договорните односи исто така може да предизвикаат некои несигурности и дополнителни трошоци, во однос на тоа какви се вистинските обврски на страните, што се случува ако другата страна го прекрши договорот, можностите за раскинување на договорот, одговорност за штета, оданочување итн. затоа, соодветните договори, подзаконски акти, правила и протоколи се од исклучително значење и можат да избегнат непотребни ризици, даноци и судски трошоци. Правната соодветна анализа е и превентивна и дијагностичка постапка за прегледување на правните односи и документацијата. Предмет на законска соодветна анализа обично се сите видови правни области, како што се комерцијалното и договорното право, трудовото право, колективните договори и платниот список, недвижностите, (не) бонитетот, даночното право и друго. Целта е да се пронајдат и препознаат потенцијалните правни ризици, загуби, нееднаквост на обврските и да се идентификува непочитување на релевантното законодавство.

Дали сакате да основате компанија?

При започнување на вашиот бизнис, дома или во странство, важно е да имате доверлив консултант кој ќе обезбеди услуга за едношалтерски систем. Нашите клиенти, компании и поединци, ја ценат нашата брза и целосна помош при регистрирање на нивните компании, консултации за различни правни и даночни прашања и координација на процесот. Со обезбедување виртуелна канцеларија, административна поддршка и сметководствени пакети, нашите клиенти може да се фокусираат на нивниот примарен бизнис, знаејќи дека административниот дел од бизнисот е добро згрижен.

Како да управувате со ликвидација и други промени во статусот?

Засегнатите страни можат да одлучат да го затворат или променат својот бизнис, без оглед на причината. По барање, Унија го презема целиот процес на ликвидација и дејствува како ликвидатор или само обезбедува консултација со потребните апликации и даночни пријави и помага во ликвидацијата на средствата.

Дали управувате и со М & А?

Ние го советуваме и го водиме процесот и при продажба и за купување компании. Имаме искуство во управувањето со двете набавки во процесот на продажба. Нашите услуги во врска со спојувањата и превземањата вклучуваат финансиска анализа, соодветна анализа, преговори и подготовка на правни документи. Во рамките на услугите за спојувањата и превземањата, имаме дигитална платформа формирана со цел продажба и купување компании. UnijaHUB е дигитален крстопат помеѓу компаниите за продажба и потенцијалните инвеститори. Претставува сеопфатна и разновидна платформа која отвора нови можности за сопствениците на бизниси, нови можности за инвеститорите и овозможува нова динамика на пазарот.

ПРЕПОРАКИ

НИ ВЕРУВААТ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

26. јануари, 2023

Измена на закони од даночна сфера во Р.С.Македонија

Usvojene su izmjene i dopune Zakona o porezu na lični dohodak, dok su izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o porezu na dobit još u skupštinskoj proceduri. Sve detalje promjena donosimo u ovom tekstu.

Повеќе
23. јануари, 2023

Флуктуација и заминување на експерти за пресметката на платите

Поради флуктуацијата на вработени, може да се случи фирма со 50 или повеќе вработени да остане без експерт за плати. Кои се сите проблеми што може да се случат доколку единствениот што пресметува плати ја напушти компанијата?

Повеќе
21. ноември, 2022

Бараме системски инженери со добро познавање на одбојката. Или барем кошарка. И фудбалот е добредојден.

Системски инженер (м/ж) Не, навистина. Би сакале да победиме на меѓународните спортски игри на Унија. Составуваме тим. Секако, сакаме да […]

Повеќе
21. ноември, 2022

Дали пресметката на плата треба да се довери на надворешна компанија?

Сите работодавци вложуваат големи напори да обезбедат информациите за платите и придобивките да не станат јавни. Токму тука, и многу често, стапува на сцена аутсорсингот на плати, како решение кое може да ги задоволи сите барања на вработените и нивните работодавци.

Повеќе
16. септември, 2022

Пријавете се за Unija Challenge за студенти

Направивме бројни напредоци во професионалните и техничките области и воспоставивме нови деловни стандарди. Токму затоа сакаме да им помогнеме на младите да стекнат вештини кои ќе бидат корисни во деловниот свет покрај нивното формално образование. Еден од овие начини се ваквите натпревари.

Повеќе
8. август, 2022

Промени во законот за вршење сметководствени услуги во С.Р. Македонија

Со овој закон се уредуваат условите на вршење на сметководствени работи, субјектите кои вршат сметководствени работи, условите за стекнување со статус на сметководител и овластен сметководител, организацијата и работењето на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија, основањето и надлежностите на Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија, како и други прашања кои се однесуваат на вршењето на сметководствени работи.

Повеќе
3. август, 2022

Одржување и управување со информациската инфраструктура

Во Unija Sibit, се гордееме со нашата професионална ИТ поддршка со брзо време на одговор и 24/7 одржување, што значи 24 часа на ден, 7 дена во неделата, вклучително и сабота, недела и празници. Професионалната и сеопфатна поддршка ви гарантира доверливост и висока достапност на сите елементи на информацискиот систем, а одржувањето целосно е  прилагодено на потребите и желбите на клиентот.

Повеќе
28. јули, 2022

Правна превентивна длабинска анализа

Унија консалтинг им нуди на клиентите преглед на Due Diligence. Ова може да вклучува правен, даночен и деловно-финансиски преглед или друга форма на специјализирана ревизија, на пр. комерцијален, технолошки, оперативен преглед.

Повеќе
13. јули, 2022

Проверка на даночната и финансиската состојба на фирмата

Многу е важно да ги идентификувате даночните и финансиските ризици во една компанија, не само ако размислувате за преземањето на таа компанија, туку и кога сакате да ја проверите даночната и финансиската состојба на тековните активности на вашата компанија, да избегнете непотребни казни или да проверите дали има простор за заштеда (оптимизација).

Повеќе
30. јуни, 2022

Потпишан договор со еконосмкиот факултет при универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје

Unija Smart Accounting и Економскиот факултет во Скопје на втори овој месец го потпишаа Договорот за деловна и техничка соработка. […]

Повеќе