Даноци и
служби за персонал за компании

Ние се грижиме за вашите плати и
ние сме советувани во областа на работните односи

пресметка на плати и други плаќања

пресметка на сите видови исплати на вработените, подготовка на извештаи и консултации

Калкулатор за плати

нето и бруто плата,придонеси и персонален данок

служби за персонал за компании

подготовка на работни документи, водење на евиденција на персонал и лични карти, помош и советување

Предности на пресметување плати и кадровски услуги во Унијата

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, БЕЗБЕДНОСТ, ДОВЕРЛИВОСТ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ

Службите за плата за сметководство ги вршат специјализирани експерти, запознаени со сите новини и промени во законодавството.

Ниски трошоци

Дали ги барате сите исклучоци, стимулации и стимулации за вработување? Оптимизирање на исплатите и заработувачката од работен однос.

ПОВЕЌЕ ПРОДУКТИВНОСТ

Ние се грижиме за вашите плати, па можете да се фокусирате на задачи кои на вашата компанија им даваат поголема додадена вредност.

100% БЕЗБЕДНОСТ НА ПОДАТОЦИ

Современата технологија и докажаната заштита од информација го спречуваат истекувањето на вашите најчувствителни податоци.

ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО КРАЈОТ

Работодавците имаат персонализирани лични папки и најнови информации за своите вработени.

ДОВЕРЛИВОСТ И Флексибилност

Еден администратор за сите пазари во регионот. Редовните плаќања на регулираните / рокови и дневен мониторинг на новините и промени во законодавството

Проверете како
унија може да
ви помогне!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ