Контакт

Унијата во моментов е присутна во 14 европски земји.
Седиштето на компанијата е во Словенија.

Унија во Македонија
Седиште на компанијата
УНИЈА – Сметководствена куќа д.о.о. – Скопје
Улица Даме Груев 18, МК-1000 Скопје

tel. +389 2 2450 199

info.sk@unija.com