Консултации

Ние ги поврзуваме знаењето и понудата
ефективни и практични решенија

ДАНОК КОНСАЛТИНГ

даночна оптимизација и практични решенија

ПРАВНИ совети

подготовка и преглед на правната документација

БИЗНИС КОНСАЛТИНГ

стратешка насока и намалување на ризикот

СМЕТКОВОДСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЈА

преглед на објави и извештаи

Предности на консултации во Унијата

Целосно третирање на прашања од различни области

Правни, сметководствени, даночни, финансиски и деловни консалтинг на едно место.

КОНСУЛТИРАЊЕ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ОБЛАСТ

Сите видови на консултации во регионот на ЦИЕ се на едно место. Горди сме на голем тим консултанти во околу 14 европски земји..

ВИСОКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СОВЕТНИЦИ

Со долгогодишно искуство во пракса и активна улога како предавачи и како автори на професионални публикации

ИНДИВИДУАЛЕН ТРЕТМАН

Ние ги третираме сите наши клиенти поединечно, нудиме практични решенија и помагаме да се оптимизира работата.

Проверете како
унија може да
ви помогне!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ