Како да се избере најдобриот сметководствен систем за една компанија
11. мај, 2022

Како да се избере најдобриот сметководствен систем за една компанија

Како да знам дали сметководствената услуга е добра?

Еден од предизвиците со кои се соочува секоја компанија е изборот на најдобрата сметководствена услуга. Секоја компанија се стреми да избере точно сметководство со кое ќе постигне одредено ниво на доверба и ќе ги има сметководителите за свои најдобри пријатели.

Изборот на квалитетна сметководствена услуга не треба да биде само законско исполнување на обврска кон државата. Изборот на сметководствена услуга треба да се гледа како можност длабински да го запознаете вашиот бизнис и да ги направите вистинските деловни чекори врз основа на податоците.

Покрај изготвувањето на сите правни обрасци, сметководствената служба треба да обезбеди важни информации, анализи и извештаи кои им се потребни на компаниите за управување со својот бизнис и донесување одлуки. Со однапред дефинирани извештаи за сметководствени услуги, можете континуирано да го следите растот и деловното работење на вашата компанија.

Обезбедувањето сметководствени услуги на клиентите значи соработка со нив за постигнување заеднички цели и постигнување успех.

Со избирање на Uniја Smart Accounting за сметководствената куќа на компанијата

Unija Smart Accounting – нова генерација на сметководство

Со цел да се оптимизира бизнисот на компанијата, развиена е Uniја Smart Accounting – нова генерација на сметководствени услуги. Овој напреден систем кој комбинира сметководствени, консултантски и ИТ решенија е клучен за реализација на потенцијалот на секоја компанија.

Ние ги нудиме сите сметководствени услуги на нашите клиенти и обезбедуваме целосна контрола над нивните законски обврски и одговорности. Работејќи со нас, сакаме нашите клиенти да бидат безгрижни и уверени дека ќе ја третираме нивната компанија како наша.

Нашиот тим има стекнато големо искуство во обезбедување на сметководствени услуги за компании од сите големини со работа и со микро и со меѓународни компании. Со комбинирање на знаењето, искуството и алатките од сметководството, можеме да создадеме деловна функција која на клиентите ќе им го даде многу потребниот увид во бизнисот, контрола врз сите процеси и усогласеност со сите сметководствени и даночни закони и прописи.

Со избирање на Uniја Smart Accounting за сметководствената куќа на компанијата, можете да ги намалите трошоците, подобро да ја следите циркулацијата на документацијата и да ги забрзате сите процеси поврзани со документацијата. Вработените во компанијата ќе можат во секое време да ја прегледуваат и потврдуваат документацијата од кој било уред.

Uniја Smart Accounting ги претвора финансиските и сметководствените процеси во деловна функција која може да донесе одредена додадена вредност, како што се:

 • водење деловни книги согласно закон и прописи
 • водење деловни книги и известување во согласност со МСС и МСФИ
 • подготовка на сите правни извештаи
 • подготовка на извештаи според корпоративните стандарди на клиентот
 • консолидирани извештаи
 • административни задачи (фактурирање, платен промет, наплата на побарувања, подготовка на компензации, …)
 • директна комуникација
 • помош при ревизија и даночна контрола
 • даночно советување
 • сметководствени консултации
 • обезбедување услуги на различни софтверски решенија

Нашата мисија е преку квалитетни сметководствени услуги да обезбедиме основа за поуспешен бизнис на клиентите и да им овозможиме раст и развој на репутација и долгорочен успех. Посветени сме на услуги, идеи и производи кои ги прават компаниите полесни и попродуктивни.

Она што нè карактеризира е и висококвалитетен кадар, голем број експерти кои континуирано го усовршуваат и прошируваат своето знаење. Секој клиент има свој личен сметководител кој обезбедува навремена, сигурна и професионална сметководствена поддршка.

Unija Smart Accounting – нова генерација на сметководство

Сметководствена услуга во 14 европски земји

Со најголемата и најразвиената мрежа на деловни единици, Uniја Smart Accounting покрива 14 европски земји, вклучувајќи ја и целата територија на поранешна Југославија. Ако вашата компанија поседува деловни единици во странство, не мора да барате помош на друго место. Преку голем број партнерски мрежи и висококвалитетни сметководствени услуги во согласност со локалните регулативи, Унија обезбедува деловна поддршка во сите 14 земји.

Секој проблем има свое решение. Затоа нема да слушнете „Не“ како одговор на нашите сметководители. Со позитивен и реален став ги решаваат сите проблеми и никогаш не забораваат дека клиентот е на прво место. Тие го третираат секој клиент токму онака како што ние сакаме другите да се однесуваат кон него. Контактирајте ја нашата сметководствена служба денес!