ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СОВЕТУВАЊА

Даночно советување со сите видови даноци и доприноси, вклучувајќи и меѓународен простор:

 • Оданочување на физички лица со данок на доход
 • Придонеси за социјално осигурување
 • Оданочување на правни лица
 • Задржан данок
 • Данок на додадена вредност
 • Оданочување на недвижен имот
 • Акцизи
 • Други форми на даноци

ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ПРОЦЕДУРИТЕ ПРЕД ДАНОЧНИ ИНСПЕКЦИИ

Ние комбинираме широко познавање на македонското и меѓународното даночно законодавство, вклучувајќи познавање на сметководствени и законски прописи. Затоа, ние ве подготвуваме за можна посета од страна на инспектори и учествуваме во инспекциите.

 • Подготовка за посета на инспекторот
 • Вѐ застапуваме во постапката
 • Комуникација со даночниот орган
 • Подготовка на забелешки, жалби и други правни лекови во постапката

ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ

Трансферните цени претставуваат една од најризичните области на меѓународното оданочување, бидејќи 70% од меѓународната трговија се врши во рамките на меѓународните групи на компании. Ние вѐ советуваме за трансферните цени, така што вашиот бизнис ќе биде во согласност со законот.

 • Преглед на релевантноста на трансферните цени
 • Подготовка на соодветна документација за трансферните цени

DUE DILIGENCE НА КОМПАНИЈАТА

Добивање на информации потребни за донесување стратешки одлуки или анализа на работењето на компанијата и проценка на тековните и идните деловни ризици.

ПРЕДНОСТИ НА КОНСУЛТАНТ ВО УНИЈА

Сите одговори на прашања од различни области ги добивате на едно место. Одлични сме на дури 6 пазари во Централна и Источна Европа и нудиме практични решенија за оптимизација на работата.

ЦЕЛОСНО ТРЕТИРАЊЕ НА ПРАШАЊА ОД РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ

Правни, сметководствени, даночни, финансиски и деловни консалтинг на едно место.

КОНСУЛТИРАЊЕ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ОБЛАСТ

Сите видови на консултации во регионот на ЦИЕ се на едно место. Горди сме на голем тим консултанти во околу 14 европски земји..

ВИСОКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СОВЕТНИЦИ

Со долгогодишно искуство во пракса и активна улога како предавачи и како автори на професионални публикации

ИНДИВИДУАЛЕН ТРЕТМАН

Ние ги третираме сите наши клиенти поединечно, нудиме практични решенија и помагаме да се оптимизира работата.

КОНСУЛТАНТЕН ТИМ НА УНИЈА

Знаење и искуство што стојат на исклучителна професионална основа и темелно познавање на предизвиците со кои се соочувате.

ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ

Високиот професионализам е клучен фактор што влијае врз изборот на експерт за консултации во одредена област, како и довербата на клиентите. Вработените во Унија Консалтинг ја потврдуваат својата професионалност и со формално образование и со континуирано професионално образование. Повеќе од 100 часа годишна обука е многу над европскиот просек, која се движи помеѓу 30 и 40 часа. Ние сме свесни дека можеме да поставиме и одржуваме високи професионални стандарди само со квалификуван стручен кадар.

НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

ПРАШУВАЈТЕ НÈ ПОЧЕСТО

Секогаш има многу сметководствени проблеми, но некои се почести. Можеби и вашиот е меѓу нив, па проверете ги подолу. Доколку не сте го нашле одговорот, ве молиме контактирајте не и со задоволство ќе одговориме на вашите прашања.

Која е нашата област на експертиза кога станува збор за даночни советодавни услуги?

ие обезбедуваме даночни советодавни услуги поврзани со директно и индиректно оданочување кои вклучуваат одговарање на даночни прашања, даночна анализа, советување на претприемачи и правни лица за оптимизација на даноците и постигнување законски даночни заштеди преку анализа на вашите деловни активности. Фокусирани сме да избегнеме даночни ризици и дополнителни даноци и казни во случај на даночна ревизија. Кога сме ангажирани да подготвуваме/прегледуваме пријави за ДДВ или ДДВ, ги анализираме можностите за вие да постигнете, даночни олеснувања, даночни кредити и стимулации и ја подготвуваме потребната документација за вас. Единствениот пристап од широкото искуство што го имаме во Србија и земјите од регионот ни помага да направиме силна основа и за меѓународно планирање на даноците.

Размислувате за воспоставување некаква правна форма во регионот?

На самиот почеток кога мислите само за започнување на бизнис, но не сте сигурни која правна форма би била најдобрата опција, имајќи ги предвид планираните деловни активности и трансакции со цел да ги оптимизирате вашите даночни трошоци, ние сме тука! Ние му пристапуваме на секој клиент на индивидуално ниво за да ги утврди вистинските потреби и да ги дадеме најдобрите деловни предлози. Да резимираме, ние се грижиме за вас и вашиот бизнис чекор по чекор. Како? Прв чекор е обезбедување на пред-консултантски услуги со цел да се одлучи за најдобрата правна форма за вас, вториот чекор е обезбедување правни услуги за основање компанија и третиот чекор се добри сметководствени и даночни поставки за долгорочно безбеден бизнис.

Даночна состојба на фирмата и соодветни мерки за подобрување

Многу е важно да се идентификуваат даночните ризици, не само ако размислувате за трансакција на преземање на компанијата, туку и кога сакате да ја проверите даночната состојба на тековните активности на вашата компанија, да избегнете непотребни казни и да проверите дали има простор за даночни заштеди (оптимизација). Даночната анализа е дијагноза на даночните ризици на правното лице што е предмет на оваа анализа, како и идентификација на непочитување на соодветните даночни закони. Предмет на должно внимание обично се сите видови даночни обврски, со посебен акцент на данокот на добивка, данокот на додадена вредност и персоналниот данок на доход. Ваквата верификација на законитоста на бизнисот ви овозможува како даночен обврзник да преземете корективни активности, навремено и да донесете релевантни одлуки.

Имате трансакции со претходно поврзани странки?

Во Унија, ние обезбедуваме услуги за подготовка на извештај на трансферни цени за целиот регион на едно место, што не води до уникатниот пристап, најдобрата практика и пониски цени, ако подготвиме датотека и локални датотеки за неколку земји во регионот. Ние ги користиме истите податоци, така што во случај на меѓународна ревизија на извештај на трансферни цени, сите поврзани странки ќе бидат опфатени на ист начин. Покрај подготовката на извештај на трансферни цени, ние создаваме политики за трасферните цени за вас и консултантски услуги за трансферни цени, во случај да сакате да проверите во текот на деловната година дали сте на вистинскиот пат кога станува збор за трансакциите со поврзани странки.

ПРЕПОРАКИ

НИ ВЕРУВААТ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

26. јануари, 2023

Измена на закони од даночна сфера во Р.С.Македонија

Usvojene su izmjene i dopune Zakona o porezu na lični dohodak, dok su izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o porezu na dobit još u skupštinskoj proceduri. Sve detalje promjena donosimo u ovom tekstu.

Повеќе
23. јануари, 2023

Флуктуација и заминување на експерти за пресметката на платите

Поради флуктуацијата на вработени, може да се случи фирма со 50 или повеќе вработени да остане без експерт за плати. Кои се сите проблеми што може да се случат доколку единствениот што пресметува плати ја напушти компанијата?

Повеќе
21. ноември, 2022

Бараме системски инженери со добро познавање на одбојката. Или барем кошарка. И фудбалот е добредојден.

Системски инженер (м/ж) Не, навистина. Би сакале да победиме на меѓународните спортски игри на Унија. Составуваме тим. Секако, сакаме да […]

Повеќе
21. ноември, 2022

Дали пресметката на плата треба да се довери на надворешна компанија?

Сите работодавци вложуваат големи напори да обезбедат информациите за платите и придобивките да не станат јавни. Токму тука, и многу често, стапува на сцена аутсорсингот на плати, како решение кое може да ги задоволи сите барања на вработените и нивните работодавци.

Повеќе
16. септември, 2022

Пријавете се за Unija Challenge за студенти

Направивме бројни напредоци во професионалните и техничките области и воспоставивме нови деловни стандарди. Токму затоа сакаме да им помогнеме на младите да стекнат вештини кои ќе бидат корисни во деловниот свет покрај нивното формално образование. Еден од овие начини се ваквите натпревари.

Повеќе
8. август, 2022

Промени во законот за вршење сметководствени услуги во С.Р. Македонија

Со овој закон се уредуваат условите на вршење на сметководствени работи, субјектите кои вршат сметководствени работи, условите за стекнување со статус на сметководител и овластен сметководител, организацијата и работењето на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија, основањето и надлежностите на Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија, како и други прашања кои се однесуваат на вршењето на сметководствени работи.

Повеќе
3. август, 2022

Одржување и управување со информациската инфраструктура

Во Unija Sibit, се гордееме со нашата професионална ИТ поддршка со брзо време на одговор и 24/7 одржување, што значи 24 часа на ден, 7 дена во неделата, вклучително и сабота, недела и празници. Професионалната и сеопфатна поддршка ви гарантира доверливост и висока достапност на сите елементи на информацискиот систем, а одржувањето целосно е  прилагодено на потребите и желбите на клиентот.

Повеќе
28. јули, 2022

Правна превентивна длабинска анализа

Унија консалтинг им нуди на клиентите преглед на Due Diligence. Ова може да вклучува правен, даночен и деловно-финансиски преглед или друга форма на специјализирана ревизија, на пр. комерцијален, технолошки, оперативен преглед.

Повеќе
13. јули, 2022

Проверка на даночната и финансиската состојба на фирмата

Многу е важно да ги идентификувате даночните и финансиските ризици во една компанија, не само ако размислувате за преземањето на таа компанија, туку и кога сакате да ја проверите даночната и финансиската состојба на тековните активности на вашата компанија, да избегнете непотребни казни или да проверите дали има простор за заштеда (оптимизација).

Повеќе
30. јуни, 2022

Потпишан договор со еконосмкиот факултет при универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје

Unija Smart Accounting и Економскиот факултет во Скопје на втори овој месец го потпишаа Договорот за деловна и техничка соработка. […]

Повеќе