ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

ФИНАНСИСКИ ДОЛГ

Помагање на компаниите во добивање нови заеми, репрограмирање на постојните заеми, замена на постојните заеми со поповолни заеми и барање можности за финансирање преку алтернативни финансиски инструменти.

ДОБИВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ИЗВОРИ

Наоѓање потенцијални инвеститори и спроведување трансакција за стекнување на такви ресурси (докапитализација, средно финансирање).

ФИНАНСИСКИ И БИЗНИС РЕСТРУКТУРИРАЊА НА КОМПАНИЈАТА

Помошта за спроведување на финансиско и деловно преструктуирање вклучува вонсудски (доброволни) мерки за реструктуирање и мерки за реструктуирање според законот за неликвидност (превентивно преструктуирање, задолжително порамнување).

ФИНАНСИСКИ РАЗГОВОР

Услуга на целосна соодветна анализа на компанијата со цел да им се овозможи на заинтересираните страни увид во правниот статус, финансиската состојба и да ги идентификуваат клучните ризици на компанијата. Прочитајте повеќе за due diligence овде.

БИЗНИС ПРЕГЛЕД ЗА ЗАЕМОДАВАТЕЛИ (IBR)

Со независен преглед на работењето на компанијата, заемодавачите добиваат објективни информации за донесување одлуки во врска со постојните и новите побарувања од компанијата.

КРЕИРАЊЕ НА БИЗНИС И ФИНАНСИСКИ ПЛАН И ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ПЛАНОВИ И ПРОЕКТИ

Основата на деловните одлуки во компанијата и помошта при одлучувањето за потенцијални инвеститори и банки…

ОПТИМИЗАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ

Дали знаете 5 чекори за зголемување на профитот? Унија знае! Тајната не е само во зголемувањето на продажбата, туку и во намалувањето на трошоците. Нашите експерти ви помагаат да разберете каде да заштедите, да предложите активности и да помогнете во анализата за оптимизација на трошоците.

ПРЕДНОСТИ НА КОНСУЛТАНТ ВО УНИЈА

Сите одговори на прашања од различни области ги добивате на едно место. Одлични сме на дури 6 пазари во Централна и Источна Европа и нудиме практични решенија за оптимизација на работата.

ЦЕЛОСНО ТРЕТИРАЊЕ НА ПРАШАЊА ОД РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ

Правни, сметководствени, даночни, финансиски и деловни консалтинг на едно место.

КОНСУЛТИРАЊЕ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ОБЛАСТ

Сите видови на консултации во регионот на ЦИЕ се на едно место. Горди сме на голем тим консултанти во околу 14 европски земји..

ВИСОКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СОВЕТНИЦИ

Со долгогодишно искуство во пракса и активна улога како предавачи и како автори на професионални публикации

ИНДИВИДУАЛЕН ТРЕТМАН

Ние ги третираме сите наши клиенти поединечно, нудиме практични решенија и помагаме да се оптимизира работата.

КОНСУЛТАНТЕН ТИМ НА УНИЈА

Знаење и искуство што стојат на исклучителна професионална основа и темелно познавање на предизвиците со кои се соочувате.

ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ

Високиот професионализам е клучен фактор што влијае врз изборот на експерт за консултации во одредена област, како и довербата на клиентите. Вработените во Унија Консалтинг ја потврдуваат својата професионалност и со формално образование и со континуирано професионално образование. Повеќе од 100 часа годишна обука е многу над европскиот просек, која се движи помеѓу 30 и 40 часа. Ние сме свесни дека можеме да поставиме и одржуваме високи професионални стандарди само со квалификуван стручен кадар.

НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

ПРАШУВАЈТЕ НÈ ПОЧЕСТО

Секогаш има многу сметководствени проблеми, но некои се почести. Можеби и вашиот е меѓу нив, па проверете ги подолу. Доколку не сте го нашле одговорот, ве молиме контактирајте не и со задоволство ќе одговориме на вашите прашања.

Што можат да сторат деловните и финансиските консултанти за мојот бизнис?

Ние нудиме широк спектар на деловни и финансиски услуги. Нашата област на експертиза е финансирање на долгови. Ние им помагаме на компаниите да земат нови заеми, да ги претворат своите постоечки заеми, да ги заменат заемите со поповолни или да најдат други начини за финансирање опции преку алтернативни финансиски инструменти. Во процесот на стекнување финансии, подготвуваме деловни и финансиски планови, кои им помагаат на потенцијалните инвеститори и банки. Подготвуваме комплетен предлог за оптимална структура на трансакции и внимателно ги проценуваме сите даватели на финансии и инвеститори.

Зошто треба да имам бизнис план?

Бизнис планот е многу важен. Можете да го користите во многу различни сценарија, но тоа е најважно за стекнување обврски или други форми на финансирање. Преку правилно изграден деловен план, инвеститорот ви гледа визија, вештини за планирање и потенцијални закани што може да ги има вашиот бизнис. Структурата и содржината на бизнис планот мора да се прилагодат на специфичните потреби на намената за нејзино изготвување. Ако ви треба бизнис план, можете да им верувате на нашите вработени да направат професионален и висококвалитетен бизнис план.

Како ги цените консултантските услуги?

Ние наплаќаме по час. Ако има задача што одзема повеќе време, можеме да се договориме за специјална цена по час.

Дали советувате и при финансиско и оперативно преструктуирање?

Да, ние нудиме поддршка за финансиско и оперативно преструктуирање, кое вклучува мерки за вонсудско (доброволно) преструктуирање и мерки во рамките на законодавството за несолвентност (превентивно преструктуирање, задолжително порамнување). Подготвуваме детални стратегии и планови за оптимално преструктуирање, консултации и целокупна поддршка во врска со предлозите и завршување на процесот на дезинвестирање. Ги советуваме нашите клиенти и управуваме со сите процедури за реструктуирање додека не се финализира трансакцијата.

ПРЕПОРАКИ

НИ ВЕРУВААТ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

15. мај, 2023

Водење бизнис во Босна и Херцеговина

Успехот на бизнис идејата е под влијание на многу фактори, вклучително и средината во која одлучуваме да ги постигнеме нашите деловни цели. Големо влијание има културата на луѓето, нивните навики и начин на живот. Сите овие социо-демографски фактори кои е тешко субјективно да се измерат и проценат, без нумерички показатели кои би можеле поопипливо да го диктираат начинот на живеење на луѓето во одреден регион.

Повеќе
13. април, 2023

Водење бизнис во Словенија

Успехот на бизнис идејата е под влијание на многу фактори, вклучително и средината во која одлучуваме да ги постигнеме нашите деловни цели. Големо влијание има културата на луѓето, нивните навики и начин на живот. Сите овие социо-демографски фактори тешко се мерат и оценуваат субјективно, без нумерички показатели кои би можеле поопипливо да го диктираат начинот на живот на луѓето во одреден регион. Правните рамки, даночните оптоварувања и бенефиции и другите државни регулативи кои го обликуваат начинот на водење бизнис во одредена земја се несомнено мерливи.

Повеќе
5. април, 2023

Промена во сметководствениот сервис

Има многу компании кои не се сигурни дали промената на нивниот сметководствен сервис е вистинската опција за нив. Некои стравуваат дека ако ја сменат сметководствената услуга, тоа може да предизвика проблеми или други потешкотии поврзани со сметководството.

Повеќе
24. март, 2023

Отворањето фирма во Хрватска никогаш не било толку едноставно

Основањето на друштво со ограничена одговорност во Хрватска е по утврдена процедура и е поврзано со одредени трошоци. За да ви заштедиме драгоцено време, во дадената брошура ги сумираме сите потребни информации за воспоставување на ДОО во Хрватска, а ние со задоволство ќе ви помогнеме околу самата процедура.

Повеќе
24. февруари, 2023

Експерти за пресметка на платата

Голем предизвик за сите експерти се честите измени на законот. Во Република Македонија експерт за пресметка на плати треба да ги знае правилата за пресметката на истата и да ги следи измените во законите и во ентитетите и во окрузите и да ги спроведе навреме.

Повеќе
21. февруари, 2023

Воведен е Законот за платежни услуги и платни системи и измени и дополнувања на Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам

Od 01.01.2023. godine počela je primjena novog Zakona o platnim uslugama i platnim sistemima, koji predviđa nekoliko odredbi koje smo odabrali da istaknemo i koje treba uzeti u obzir u dosadašnjem radu. Takođe, u tekstu predstavljamo izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Повеќе
3. февруари, 2023

Топ пет карактеристики на квалитетно сметководство

Како да изберете сметководствен систем кој ќе ви стане најдобар пријател, не е многу лесно да се стави во рамките на правилата, но овие пет совети дефинитивно можат да ви помогнат.

Повеќе
26. јануари, 2023

Измена на закони од даночна сфера во Р.С.Македонија

Usvojene su izmjene i dopune Zakona o porezu na lični dohodak, dok su izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o porezu na dobit još u skupštinskoj proceduri. Sve detalje promjena donosimo u ovom tekstu.

Повеќе
23. јануари, 2023

Флуктуација и заминување на експерти за пресметката на платите

Поради флуктуацијата на вработени, може да се случи фирма со 50 или повеќе вработени да остане без експерт за плати. Кои се сите проблеми што може да се случат доколку единствениот што пресметува плати ја напушти компанијата?

Повеќе
21. ноември, 2022

Бараме системски инженери со добро познавање на одбојката. Или барем кошарка. И фудбалот е добредојден.

Системски инженер (м/ж) Не, навистина. Би сакале да победиме на меѓународните спортски игри на Унија. Составуваме тим. Секако, сакаме да […]

Повеќе