Minimalna plača se je povišala za 4,7 %

/, Plače, Zakonodaja/Minimalna plača se je povišala za 4,7 %

Minimalna plača se je povišala za 4,7 %

Minimalna plača v letu 2018 znaša 842,79 EUR bruto (638,42 EUR neto), kar pomeni 4,7 % povišanje glede na lansko leto. Do nje so upravičeni vsi delavci, ki delajo polni delovni čas, v primeru krajšega delovnega časa pa delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače. Stroški delodajalca so z dvigom minimalne plače tako narasli za 3 odstotne točke.

Minimalna plača
Plačilo za delo je po Zakonu o delovnih razmerjih sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Vendar se v minimalno plačo ne vštevajo vsi dodatki, prav tako pa tudi ne določena druga izplačila.
V minimalno plačo se ne vštevajo:
  • dodatek za delo preko polnega delovnega časa,
  • dodatek za nočno delo,
  • dodatek za delo v nedeljo,
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu,
  • povračila stroškov (stroški prehrane, prevoza, stroški na službenem potovanju) in
  • drugi prejemki iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, jubilejna nagrada).

 

2018-03-20T15:07:46+00:00 29.01.2018|Kadri, Plače, Zakonodaja|