Od 19. junija velja 14-dnevna karantena za prihod iz držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami, ki so uvrščene na rdeči seznam. Med državami na rdečem seznamu so uvrščene tudi Srbija, Bosna in Hercegovina in Kosovo. Karantena je obvezna za osebo, ki vstopa v Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki so na rdečem seznamu, ali pa prihaja v Slovenijo iz teh držav. Če je država na zelenem seznamu je vstop v Slovenijo brez karantene.

Okuženi morajo v izolacijo, vsi ostali, ki so bili z okuženimi v stiku, pa morajo v karanteno.

V primeru izolacije je delavec upravičen do 90% nadomestila plače. To nadomestilo v celoti izplača ZZZS. Delavec, ki mora v karanteno od 1. junija pa ni več upravičen do 80% nadomestila plače od države. Upravičen je predvidoma do 50% nadomestila plače, vendar ne manj kot 70% minimalne plače. To krije delodajalec, če gre za višjo silo.

Če delavec odpotuje v državo na zelenem seznamu in se znajde na rdečem seznamu po tem, ko je delavec že odpotoval tja in se mu odredi po prihodu karantena gre za primer višje sile, saj dogodek ni bil pričakovan in se mu delavec ni mogel izogniti. Če pa delavec že ob odhodu v določeno državo ve, da je na rdečem seznamu in bo ob vrnitvi moral v 14 dnevno v karanteno se ne more sklicevati na višjo silo. Torej delodajalec ni dolžan nositi stroška nadomestila za čas odsotnosti, ker v tem primeru ne gre za višjo silo.

Delavec mora obvestiti delodajalca, če gre v državo iz rdečega seznama. Delodajalec pa delavcu kljub temu ne sme prepovedati odhoda v te države. Priporočeno pa je, da delavca vnaprej opozori na posledice. Delavec in delodajalec se lahko v primeru, da se ve, da bo delavec moral v 14-dnevno karanteno, vnaprej dogovorita, da na primer:

  • delavec koristi za čas karantene letni dopust,
  • delavec dela od doma, če narava dela to dopušča in so izpolnjeni zakonski pogoji,
  • delavec ima neplačan dopust s plačilom prispevkov v breme delodajalca,
  • delavcu se odredi mirovanje pogodbe o zaposlitvi, če je ta možnost opredeljena s pogodbo o zaposlitvi.

 

*Opomba: Navedeni način postopanj velja glede na trenutno veljavno zakonodajo, na dan, 29. 6. 2020.