Računovodstvo za velika i srednje velika poduzeća

Za pravilnost i istinitost podataka u bilancama, odgovoran je direktor poduzeća. Veoma bitno je dakle, da znate kome ste prepustili vođenje poslovnih knjiga i izradu računovodstvenih izvještaja.

Sveobuhvatna računovodstvena usluga u Uniji

OD KNJIŽENJA DO KONTROLE I RAČUNOVODSTVENIH IZVJEŠTAJA

RAČUNOVODSTVO (KNJIŽENJE)

Financijsko računovodstvo i porezne knjige osnova su za sastavljanje računovodstvenih izvještaja i poreznih obračuna. Nudimo vam:

evidentiranje poslovnih događaja u glavnoj knjizi i ujedno u salda/konte kupaca i dobavljača

vođenje registra osnovnih sredstava

evidentiranje poslovnih događaja u pomoćne knjige (registar materijalnih i nematerijalnih osnovnih sredstava, računovodstvo troškova rada, materijalno i robno knjigovodstvo, blagajnički dnevnik, knjiga dionica itd.).

vođenje propisanih poreznih knjiga i evidencija (za obveznike za pojedine poreze, npr. za PDV)

savjetovanje stranaka o usklađivanju dokumentacije sa poreznim zakonodavstvom (prilikom izdavanja računa, prilikom likvidacije primljenih računa i obračuna, putnih obračuna i drugih ugovora) te podrška poslovanju stranke (informiranje, osiguravanje izvještaja)

savjetovanje kod izbora ili pravilnog razumijevanja računovodstvenih izvještaja (prilikom donošenja važnijih poslovnih odluka).

IZVJEŠTAVANJE (RAČUNOVODSTVENI IZVJEŠTAJI)

Na osnovu poslovnih knjiga pripremimo propisane računovodstvene izvještaje, izvještaje za druge državne institucije i vaše interne izvještaje, koji su vam potrebni prilikom vođenja, nadzora i donošenja odluka.

izrada internih izvještaja s obzirom na potrebe stranke (za management, za vlasnike, koncernsko izvještavanje)

vođenje registra osnovnih sredstava

izrada propisanih izvještaja za državnu statistiku

izrada godišnjih računovodstvenih izvještaja (propisanih izvještaja: bilanca stanja, izvještaja poslovnog rezultata, izvještaja novčanih tokova, drugi propisani izvještaji, analiza)

suradnja prilikom izvještavanja upravnom odboru i na skupštini

POREZNI OBRAČUNI

Svaki poslovni subjekat je obveznik za najmanje jedan od poreza za što je potrebno voditi propisane knjige ili evidencije te ulagati zahtjeve, prognoze i porezne obračune.

obračun PDV i drugi propisani obračuni prema Zakonu o PDV

vođenje poreznih knjiga i evidencija prema Zakonu o PDV-u,

izrada obračuna poreza od prihoda iz djelatnosti ili obračuna poreza od prihoda pravnih osoba,

vođenje evidencije za godišnji porezni obračun (npr. evidencija pokrivanja poreznih gubitaka, korištenja poreznih olakšica i sl.,

izrada obračuna poreznih olakšica za isplatu dohodaka s porijeklom u Hrvatskoj prema zakonu o porezu na dohodak pravnih lica te pomoć strankama pri provođenju pogodnosti međudržavnih ugovora,

ostali porezni predračuni i obračuni prema potrebi komitenta.

RAČUNOVODSTVENI NADZOR I SAVJETOVANJE

Dio računovodstvene funkcije se obavlja i kod vas zato je korisno raditi interne kontrole:

pregled evidentiranja poslovnih događaja u poslovne i porezne knjige,

kontrola usklađenosti knjigovodstvenih isprava sa zakonodavstvom i računovodstvenim standardima,

kontrola adekvatnosti vrednovanja i iskazivanja stanja potraživanja i obaveza u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama naručioca,

savjetovanje prilikom organizacije računovodstvene funkcije i u računovodstvenom izvještavanju.

Brine vas sigurnost podataka prilikom obračuna plaća?

Obračun plaća i ostalih isplata prepustite stručnjacima

OBRAČUN PLAĆA NA UNIJI

Provjerite kako
Unija može
pomoći vama!

KONTAKTIRAJTE NAS