19. ožujka, 2019

Promjene kod obračuna plaća u 2019. godini

Ukidaju se dva doprinosa na plaću

Prema izmijenjenom Zakonu o doprinosima od 1. siječnja 2019. godine ukidaju se dva doprinosa koji su se do 31. prosinca 2018. obračunavali i plaćali kao doprinosi na plaću, odnosno osnovicu osiguranja. Obveza plaćanja doprinosa za ove namjene ukida se za sve osobe osigurane od rizika nezaposlenosti i za osobe osigurane u sustavu obveznoga zdravstvenog osiguranja, što uključuje osiguranike osigurane po osnovi radnog odnosa (radnici) i samozaposlene osobe (obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i šumoposjednici i dr.).

Za radnike je do 31. prosinca 2018. godine obveznik plaćanja ovih doprinosa poslodavac (jer su propisani kao doprinosi na plaću), a za samozaposlene osobe oni sami za svoje osobno osiguranje.
Svima njima se od 1. siječnja 2019. ukida obveza plaćanja ta dva doprinosa. Izmijenjene stope obveznih doprinosa počet će se primjenjivati pri isplati plaće, odnosno plaćanju doprinosa na propisanu osnovicu za razdoblje provedeno u osiguranju od 1. siječnja 2019. godine. To praktično znači da će poslodavci tek pri isplati plaće za siječanj 2019., koja se u pravilu isplaćuje u veljači, primijeniti nove stope doprinosa.

Ukida se obrazac IP

Od 1. siječnja 2019. ukida se obrazac IP, ali i dalje ostaje obveza dostavljanja potvrde o isplaćenom drugom dohotku. Prema izmijenjenom Pravilniku o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17.-1/19.) od 1. siječnja 2019. ukinuta je obveza vođenja podataka na obrascu IP i obveza dostavljanja obrasca IP radnicima. Za prethodnu, 2018. godinu, isplatitelji plaća obvezni su do 31. siječnja 2019. radnicima dostaviti obrazac IP. Potvrdu o isplaćenom drugom dohotku treba dostaviti za 2018. i ta obveza ostaje i za sljedeće godine, a rok dostavljanja potvrde je do 31. siječnja tekuće za drugi dohodak isplaćen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Donesen je zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

U Nar. nov., br. 16/19 od 15.2.2019. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1. ožujka 2019., osim članka 1. Zakona u dijelu u kojem se mijenja čl. 4. st. 3. toč. 4.d) i toč. 5.d) Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2020. U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (Nar. nov., br. 10/99 – 120/16) u čl. 4. st. 2. brojka 4.443,958 zamjenjuje se brojkom 4.710,595. Točka 9. navedenog članka se briše, a st. 4. mijenja se i glasi:
Predsjednici županijskih, općinskih, upravnih i trgovačkih sudova te županijski i općinski državni odvjetnici imaju pravo na povišeni koeficijent. Detaljnije o koeficijentima i izmjenama možete pročitati u Nar. nov br. 16/19.

Nove odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Nove odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak stupaju na snagu 1. siječnja 2019., to znači da se primjenjuju na sve isplate nakon 1. siječnja 2019. godine (i na plaću za prosinac 2018. koja se isplaćuje u siječnju 2019. godine).
Nove odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima kao i o minimalnoj plaći stupaju na snagu 1. siječnja 2019., to znači da se primjenjuju na sve obračune nakon 1. siječnja 2019. godine (na plaću za siječanj 2019. koja se isplaćuje npr. u veljači 2019. godine).

Izvor: prema https://misljenja.hr/novosti/porezna-reforma-od-1-sijecnja-2019-godine-dopunjena-novost/4465/