Podaci o tvrtki

Puni naziv:Data-Link Unija Smart Accounting d.o.o.
Adresa:Horvatova ulica 80a
Poštanski broj:10 000 Zagreb
Telefon:+385 1 6389 300
GSM:
Fax:
E-pošta:info.zg@unija.com, info@datalinkunija.hr