Kadrovske usluge
za poduzeća

KADROVSKE EVIDENCIJE

Zakon o evidencijama na području rada i socijalne skrbi obvezuje sve poslodavce na vođenje utvrđenih evidencija o zaposlenicima, troškovima rada, radnom vremenu. Podaci o zaposlenicima moraju se na odgovarajući način zaštititi.

PRIPREMA INTERNIH RADNO-PRAVNIH AKATA PODUZEĆA
Obvezni interni akti: sistematizacija, ocjena rizika, zdravstvena ocjena rizika, mobing, zaštita osobnih podataka...
Ostali neobvezni akti: pravilnik o plaćama, nagradama, interna pravila o godišnjem odmoru, pravilnik o uporabi službenih vozila.
PRIPREMA IZVRŠNIH AKATA I DRUGO KADROVSKO SAVJETOVANJE I POMOĆ
ugovori o radu,
ugovori o stipendiranju,
ugovor o edukaciji uz rad,
prijava zaposlenika u obvezno osiguranje,
obavještenje o godišnjem odmoru,
ugovor o korištenju službenog vozila u privatne svrhe,
zdravstvene kartice,
razna obavještenja zaposlenicima.
KADROVSKE NOVOSTI

Na području radnih odnosa novosti nisu tako česte kao na računovodstvenom i poreznom području. Obavještavamo vas o novostima na području obvezujućeg kolektivnog ugovora, zakona o radnim odnosima te ostalim zakonima i propisima koji se tiču obveza i prava zaposlenika i ostalih ugovornih suradnika (autori, podizvođači, studenti…).

Vođenje personalnih predmeta za zaposlenike (osobnih evidencija)

Ažurna i sveobuhvatna kadrovska evidencija sa odgovarajućom dokumentacijom na jednom mjestu osnovni je uvjet za rad kadrovske službe i učinkovita podrška prilikom posjete inspekcije. Sa ekipom iskusnih stručnjaka pomažemo vam tako što:

preuzmemo brigu za zakonsku usklađenost vaše kadrovske funkcije,

pomažemo vam prilikom uspostavljanja zakonskih potrebnih evidencija, pripreme obveznih pravilnika i sl.

kontroliramo vaše evidencije i na vrijeme, prije dolaska inspekcije, upozoravamo vas na eventualna odstupanja od zakonskih zahtjeva.

Praćenje svih kadrovskih evidencija možete prepustiti našim stručnjacima: isticanje ugovora na određeno vrijeme, obavještavanje zaposlenika u pogledu prava na godišnji odmor, dinamika obavljanja preventivnih zdravstvenih, ispiti iz područja sigurnosti zdravlja na radu…

Provjerite kako
Unija može
pomoći vama!

KONTAKTIRAJTE NAS